9.7.2020 | Svátek má Drahoslava


Jiří Olšovský

Jiří Olšovský

ÚVAHA: Očista světa, lidí a přírody

17.4.2020
Náš svět byl zasažen koronavirovou pandemií, a lze to chápat vskutku jako jakési varování. Mnoho špíny, odpadků a nerozumně chtivého působení lidí... více

Koronavirovou pandemii lze chápat vskutku jako jakési varování.

ÚVAHA: Cesta promyšleného nechtění

21.2.2020
Klimatická změna, jež se lidstva očividně dotýká, vyžaduje náležitou odpověď. Mělo by jít o odpověď radikální, to znamená jdoucí ke kořenům problému,... více

Soustředění se jen na člověka vede ke stupňovanému egocentrismu ideologie věčného „růstu růstu“.

ÚVAHA: Chytrý růst civilizace

21.11.2019
Současná planetární společnost je stále založena na nekonečném růstu. S tím souvisí nastalá klimatická krize, jež je konkrétně způsobená přemírou... více

Současná planetární společnost je stále založena na nekonečném růstu.

ÚVAHA: Na cestě proměny myšlení

20.9.2019
Žijeme v době, kdy víme, že za sto, dvě stě let mohou být ledovce roztáté, voda moří může být o mnoho metrů výš – vědci mluví až o několika desítkách... více

Dnes začíná jít o samo přežití stávající lidské civilizace.

ÚVAHA: Hledání udržitelnosti života

5.8.2019
Člověk chce žít na světě nadále přirozeným způsobem v příznivých podmínkách, dívá se do budoucnosti, chce žít „stále lépe“. Všímá si ale rostoucích... více

Snad každý dnes ví, že celkově nebezpečně roste objem skleníkových plynů v atmosféře.

KNIHY: Věčný návrat života

9.7.2019
Švýcarský psychoanalytik a filosof kultury Carl Gustav Jung (1875–1961) napsal pěkný úvod do spirituální alchymie (Duch Merkurius, přel. Petr Babka,... více

Švýcarský psychoanalytik a filosof kultury Carl Gustav Jung napsal úvod do spirituální alchymie.

ÚVAHA: Jan Hus v ohni 21. století

7.6.2019
Jak se bude vyvíjet civilizace v našem století? Má jí ještě co říct působení mistra Jana Husa a jeho následovníků? více

Potřebujeme vyjít nad metafyziku přítomnosti nesenou představou nekonečného růstu.

KNIHA: Ontologie dějin a demokracie

10.5.2019
Český filosof dějin a politiky Miloslav Bednář (*1948) ve své nové knize Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii (Togga a FLÚ AV ČR, Praha... více

Filosof Miloslav Bednář probírá vývoj filosofického myšlení od antiky do současnosti.