22.9.2023 | Svátek má Darina


Jiří Olšovský

Jiří Olšovský

ÚVAHA: Smírné řešení rozporů

3.3.2022
Mezi soupeřícími státy a národy by měl vždy znovu ožít mír a vzájemná spolupráce. Konkurující mocnosti však stále proti sobě vrhají svou touhu po... více

Mezi soupeřícími státy a národy by měl vždy znovu ožít mír a vzájemná spolupráce.

ÚVAHA: Odvaha být

5.11.2021
Žijeme v době, kdy si můžeme podle dat a zjištění vědců učinit dobrý obrázek o naší civilizaci. více

Žijeme v době, kdy si můžeme učinit dobrý obrázek o naší civilizaci.

KNIHA: Náš současný úděl

11.8.2021
Žijeme v době, kdy se člověk stává svým působením globální sílou, jež je s to nepříznivě působit na veškeré živé systémy světa a ohrožovat je. A... více

Knížka dvou českých environmentálních filosofů s názvem Filosofie a ohrožená Země.

KLIMA: Udržitelná budoucnost

26.3.2021

Pohyb za novou skutečností, za čistým světem bez fosilních emisí bude jistě namáhavý.

ÚVAHA: Krize člověka a světa

24.10.2020
Občasné kalamity, vymírání ryb, vysychající toky, usychající lesy, mýcené pralesy, všedusící agrokombináty nás neustále negativně upozorňují, že... více

Občasné kalamity, vymírání ryb, vysychající toky, usychající lesy, mýcené pralesy...

ÚVAHA: Přerod v myšlení, proměna ve vidění světa

15.7.2020
Dnešní svět, jak většinou tušíme, vyžaduje něco jako velkou transformaci, jež se zásadně dotkne především proměny energetických systémů. To znamená... více

Dnešní svět, jak většinou tušíme, vyžaduje něco jako velkou transformaci.

ÚVAHA: Očista světa, lidí a přírody

17.4.2020
Náš svět byl zasažen koronavirovou pandemií, a lze to chápat vskutku jako jakési varování. Mnoho špíny, odpadků a nerozumně chtivého působení lidí... více

Koronavirovou pandemii lze chápat vskutku jako jakési varování.

ÚVAHA: Cesta promyšleného nechtění

21.2.2020
Klimatická změna, jež se lidstva očividně dotýká, vyžaduje náležitou odpověď. Mělo by jít o odpověď radikální, to znamená jdoucí ke kořenům problému,... více

Soustředění se jen na člověka vede ke stupňovanému egocentrismu ideologie věčného „růstu růstu“.

ÚVAHA: Chytrý růst civilizace

21.11.2019
Současná planetární společnost je stále založena na nekonečném růstu. S tím souvisí nastalá klimatická krize, jež je konkrétně způsobená přemírou... více

Současná planetární společnost je stále založena na nekonečném růstu.

ÚVAHA: Na cestě proměny myšlení

20.9.2019
Žijeme v době, kdy víme, že za sto, dvě stě let mohou být ledovce roztáté, voda moří může být o mnoho metrů výš – vědci mluví až o několika desítkách... více

Dnes začíná jít o samo přežití stávající lidské civilizace.

ÚVAHA: Hledání udržitelnosti života

5.8.2019
Člověk chce žít na světě nadále přirozeným způsobem v příznivých podmínkách, dívá se do budoucnosti, chce žít „stále lépe“. Všímá si ale rostoucích... více

Snad každý dnes ví, že celkově nebezpečně roste objem skleníkových plynů v atmosféře.

KNIHY: Věčný návrat života

9.7.2019
Švýcarský psychoanalytik a filosof kultury Carl Gustav Jung (1875–1961) napsal pěkný úvod do spirituální alchymie (Duch Merkurius, přel. Petr Babka,... více

Švýcarský psychoanalytik a filosof kultury Carl Gustav Jung napsal úvod do spirituální alchymie.

ÚVAHA: Jan Hus v ohni 21. století

7.6.2019
Jak se bude vyvíjet civilizace v našem století? Má jí ještě co říct působení mistra Jana Husa a jeho následovníků? více

Potřebujeme vyjít nad metafyziku přítomnosti nesenou představou nekonečného růstu.

KNIHA: Ontologie dějin a demokracie

10.5.2019
Český filosof dějin a politiky Miloslav Bednář (*1948) ve své nové knize Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii (Togga a FLÚ AV ČR, Praha... více

Filosof Miloslav Bednář probírá vývoj filosofického myšlení od antiky do současnosti.