22.5.2019 | Svátek má Emil


ZÁBAVA: Vědecký výzkum

8.5.2018

Funkční změny mozkové tkáně muže a ženy při nakupování v obchodním centru

Vědci z Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota, USA, zveřejnili dlouho očekávané výsledky studie o změnách aktivity mozkové tkáně u obou pohlaví před, během a po nakupovací fázi v obchodním domě.

Do randomizované studie bylo zapojeno celkem 10.000 mužů, 10.000 žen, přičemž nebylo přihlédnuto k věku, stavu ani vzdělání. Věkový rozptyl u žen i mužů byl od 10 do 80 let, medián 44 let. Jedinci byli náhodně vybráni po předchozím telefonickém dotazu z universitního call centra. Bylo zajímavé, že zatímco ženy nevznášely žádné požadavky na případnou finanční kompenzaci během studie (některé chtěly dokonce vyšetřujícím dát bokem bakšiš), tak u mužů byl nábor značně složitý. Značné procento chlapů jako první otázku zvolilo ono vulgární: „A kolik mi to hodí?“ Někteří dotazující výzkumníci dokonce trpěli depresemi, neboť - jak přiznal John T. Howard z call centra - ještě nikdy v životě nezažili, aby byli tolikrát během jednoho dne posláni do... no víte kam.

Přes tyto začáteční potíže byl nakonec shromážděn dostačující statistický vzorek, aby bylo možné přistoupit k samotné studii.

Zkoumanému jedinci bylo sděleno, jak bude celý proces probíhat, že bude permanentně sledována jeho mozková aktivita pomocí elektroencefalografie a občas bude provedeno i vyšetření nukleární magnetickou resonancí, aby bylo možné poznat i složitější procesy hluboko v mozku. Začátek studie byl stanoven na večer před samotnou návštěvou obchodního centra, kdy jedinec před spaním obdržel patřičné instrukce, poté během celého aktu nákupu a konec byl stanoven na večer na 20.00 hod., kdy již všichni zkoumaní budou v bezpečí svých domovů.

Netřeba říkat, že celá studie byla velmi náročná. Z původního počtu 10.000 probandů v každém pohlaví dokončilo studii celkem 9.856 žen a jen 356 mužů. Oněch chybějících 144 žen zůstalo v nákupním centru skryto v převlékacích kabinkách, skříních či mrazících boxech, aby mohlo - již zcela bez kontroly dohlížejících lékařů - pokračovat v nákupech i další den a nepřerušovat tak započatý experiment. Tento poprvé pozorovaný stav byl posléze profesorem J.M. Mozzarellim označen termínem „status obsonatus permanens“ (česky „stav permanentního nakupování“) a do vědecké terminologie vstoupil pod názvem Mozzarelliho syndrom.

Oněch 9.644 mužů nedokončilo studii z různých důvodů. Zhruba polovina z nich se již nedostavila ani k započetí výzkumné fáze, neboť obsadili okolní nálevny, hospody a knajpy, kde si navzájem sdělovali bizarnosti svých dojmů. Dalších několik stovek po spatření obchodního centra upadlo do epileptického záchvatu. Tito muži byli hospitalizováni a poté přemístěni do sanatoře v odlehlých horách státu Minnesota a nemohli být do studie zařazeni. Zbylá část nedokončivších mužů ukončila experiment krátce po vstupu do centra a se slovy, jež mají facebookovou zkratku WTF, odešla huhlajíc domů.

Nyní k samotným výsledkům, které byly genderově výrazně odlišné.

ŽENY

Již v okamžiku sdělení, že celý experiment se týká nakupování, došlo k výrazné aktivizaci mozkových center slasti. Oblast amygdaly dle lékařů radiodiagnostiky vykazovala takovou záři, že musely být v popisovně nasazeny speciální filtry používané jen při zatmění Slunce. EEG vyšetření vykazovalo bez výjimky u všech žen rychlou beta aktivitu s občasnými prudkými, do té doby nevídanými vřeténky, které dostaly název „shopbursts“. Bylo zajímavé, že jen u zlomku žen tato aktivita během hlubokého spánku změnila charakter a došlo ke zklidnění. Statisticky významný počet jevil uvedenou aktivitu v průběhu celé noci, a to i v hlubokém REM spánku. Případná sexuální aktivita tento záznam nijak nemodifikovala.

Během nákupní fáze docházelo k aktivizaci prakticky celého mozku en bloc. Výzkumný tým byl překvapen synchronním vlněním čichové, zrakové a sluchové kůry, kde docházelo k torpidní rytmizaci, a to v přímé závislosti na simultánním hmatovém podnětu. Výška vln i rytmus byly plně ovlivňovány právě zkoušeným materiálem košilek, svetříků a jupiček. Odborník na zrakové evokované potenciály rovněž zaznamenal prudké výboje v centru slasti se současným zrakovým podnětem na cedulku s cenou výrobku. Nebylo překvapením, že výše sumy byla v přímé úměře s oním popsaným výbojem ve zrakové kůře a odezvou v amygdale.

I po skončení nákupní fáze byl rytmus mozkových vln vysoce synchronní, zatímco centra slasti pomalu utlumovala svou aktivitu, aby zcela vyhasla po příchodu domů. Tuto fázi velmi těžce nesli mužští výzkumníci, zatímco ženy měly pro tento útlum řadu logických argumentů. Jen díky osvícené šéfce výzkumného týmu nebyl pokus přerušen. Objasnila mužské části, že ziskem onoho pobarveného hadříku nesmyslné ceny dojde ke krátkodobému selhání center paměti, neboť hadřík se uloží do obrovské skříně podobného materiálu, který je tam nakupen již léta, a ženě se začínají aktivovat centra jiná.

Sledování ženského mozku v následující spánkové fázi již přineslo celkem očekávané výsledky, docházelo tu a tam k spánkovým verbálním projevům, jako třeba výkřik „mám to“, „kupuji“ atd. Celkově však tato fáze byla již bez překvapení stran zkoumání.

MUŽI

Jak bylo uvedeno výše, z původního počtu 10.000 jedinců zbylo torso. Další výsledky se tedy týkají jen těch, kteří prošli celou výzkumnou etapou.

Po sdělení, že experiment s návštěvou obchodního centra začne zítra, si všichni před spaním dali velký stakan destilátu. Z tohoto pohledu byly spánkové záznamy zcela uniformní (pozorované vlny jsou poměrně rozšířené v celé mužské populaci a netýkají se jen pokusných elementů). U žádného z pokusných mužů nebyl vzhledem k očekávané situaci zaznamenán ani náznak případné sexuální aktivity.

Po probuzení a zjištění, že nešlo o sen, se u probandů objevila výrazná aktivita paměťových center v hippocampu, kde jsou dle předchozích výzkumů uloženy negativní paměťové stopy. Při příchodu k nákupnímu centru nabyla tato aktivita hrozivých výšek. Muži byli posléze instruováni, že si mají jít koupit buď boty, nebo košili. Výzkumníci poté sledovali zklidnění předchozí aktivity a úplné vyhasnutí činnosti mozkové kůry včetně zrakové a sluchové oblasti. Dalo by se s jistou nadsázkou říci, že šlo o podobný úkaz, jako vidíme u tzv. smrti mozku. Fáze nákupu (tedy úplného klidu mozkové kůry a zachované zcela nepatrné aktivity tzv. vitálních center) trvala jen velmi krátce. Po odchodu z hypermarketu se u statisticky významné většiny mužů objevila zcela normální aktivita, která byla shodná s tou před vstupem do pokusu.

Posléze bylo zjištěno, že to bylo dáno pohledem na podnik s názvem „Nalejvára u Leona“, kam všichni - bez výjimky - ihned zamířili. Zde se již pokus o sledování mozkových aktivit poněkud rozplizl, neboť byl kontaminován hyperfunkcí řečových a polykacích svalů, stejně jako motorickou kůrou pro pohyb horních končetin od roviny pultu do roviny úst. Jediným překvapením pro výzkumnou ekipu byla synchronizace mužských grafů jedinců v příslušné hospodě

Celkově lze tedy odvodit, že nákupní proces u ženy a muže je značně odlišný a vykazuje někdy i nebezpečné projevy mozkových center. Výzkum bude pokračovat.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autoraAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Diskuse


J. Kanioková
16:18
8.5.2018

R. Mayer
10:17
8.5.2018

P. Rada
11:23
8.5.2018

P. Rada
11:16
8.5.2018

K. Janyška
18:49
8.5.2018

J. Farda
9:49
8.5.2018

I. Polák
8:25
8.5.2018

R. Gramblička
8:48
8.5.2018

počet příspěvků: 11, poslední 8.5.2018 06:49

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.