26.5.2019 | Svátek má Filip


ZÁBAVA: Jak na pohlavní styk

1.5.2018

Nechci se chlubit, ale následující text jsem sepsal a přednesl na jedné sexuologické konferenci v roce 2009, tedy dávno před tím, než bylo vynalezeno MeToo.

Žijeme v době, ve které muž – v mládí vychován k úctě a ke galantnosti k ženám – riskuje. Uvolněním sedadla ženě v prostředcích městské hromadné dopravy, pochvalou jejího účesu či parfému případně oceněním vkusu jejího oděvu riskuje obvinění ze sexuálního obtěžování.

Ne každý má to štěstí, aby dopadl takto:

jir1

Žijeme také v době, kdy se jako houby po dešti množí různé předpisy, formuláře a tiskopisy, jejichž vyplňování nám každodenně zpříjemňuje a zpestřuje jinak nudný a jednotvárný život.

S ohledem na tyto skutečnosti a vycházeje ze známého postulátu obsaženého v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války, tedy z věty „Disciplína musí bejt, vy kluci pitomý, protože kdyby jí nebylo, lezli byste po stromech jako vopice“, rozhodl jsem se napříště dát sexuálnímu životu nejprve v naší zemi a později případně i v celé Evropské unii pevný právní rámec, aby tak nevznikaly nebo se aspoň minimalizovaly nejasnosti, nedorozumění a nedocházelo ke zbytečným a neopodstatněným konfliktům a trestním oznámením.

Předkládám tímto, vážení čtenáři, návrh formuláře s pracovním názvem:

Souhlas s pohlavním stykem a záznam o jeho průběhu.

Dříve než vás seznámím s detaily tohoto návrhu, podotýkám, že se jedná o pracovní, zcela nehotovou verzi, kterou předkládám čtenářům NP k připomínkovému řízení. Vítám jakýkoli podnět a jsem pochopitelně připraven ho okamžitě zamítnout.

Přepokládám, že po vzoru našich poslanců a senátorů vznesete řadu vhodných, méně vhodných i zcela nevhodných, případných, méně případných i zcela nepřípadných a, doufám, že i naprosto ujetých připomínek. Počítám dokonce i s tím, že mě s celým mým příspěvkem pošlete… řekněme k šípku.

Při zpracovávání tohoto formuláře jsem pochopil a pocítil, jak úředník pracuje, jak je jeho práce vzrušující, jak se člověku úží dech a zrychluje puls, když na původně jednostránkový, takřka náhodně vzniklý blábol nabaluje další a další nesmysly a ptákoviny.

Toto je důvod, proč jsem se rozhodl se s Vámi o plod své usilovné a poctivé práce podělit.

Tento návrh předkládám s vědomím rizika, na které jsem byl upozorněn svými kolegy, že totiž sebevětší blbost se může uchytit a dokonce i rozšířit.

Přistupme prosím k vlastnímu formuláři, který jsem pojmenoval 

SOUHLAS S HETEROSEXUÁLNÍM POHLAVNÍM STYKEM
A ZÁZNAM O JEHO PRŮBĚHU

Poznámka 1: Samotné předložení tohoto formuláře s výzvou ke vzájemnému vyplnění nelze ještě kvalifikovat jako sexuální obtěžování!

Poznámka 2: Účastníci, kteří jsou úředně oddáni ať již občanským či církevním sňatkem, a mohou se tedy prokázat platným oddacím listem, mohou od vyplnění tohoto formuláře upustit, pokud učiní obapolně souhlasné písemné místopřísežné prohlášení, že na vyplnění tohoto formuláře netrvají.

Poznámka 3: Problematika komerčně nabízených sexuálních služeb bude upravena zvláštním předpisem.

Poznámka 4: Problematika homosexuálních aktivit bude upravena zvláštním předpisem.

Účastník pohlavního styku (dále jen účastník)

(Vypsat strojem nebo čitelně hůlkovým písmem)

jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………………………

nejvyšší dosažené vzdělání ………………………………………………………………………………

povolání ……………………………………………………………………………………………….

Název a sídlo zaměstnavatele případně ÚP, kde je účastník evidován, OSVČ uvedou IČO ……………………………………………………………………………………………………………

Náboženství: (nehodící se škrtněte) bez vyznání, římskokatolické, řeckokatolické, českobratrské, československé, husitské, židovské, muslimské, buddhistické, hinduistické, jiné (vypište) …………………

Rodné číslo ………………………kód zdravotní pojišťovny …………………………

ČOP nebo číslo pasu ………………Č. sociálního pojištění ……………………………

………………………………….

Podpisem stvrzuji správnost údajů

Účastnice pohlavního styku (dále jen účastnice)

(Vypsat strojem nebo čitelně hůlkovým písmem)

jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………………………

nejvyšší dosažené vzdělání ………………………………………………………………………………

povolání ……………………………………………………………………………………………….

Název a sídlo zaměstnavatele případně ÚP, kde je účastník evidován, OSVČ uvedou IČO ……………………………………………………………………………………………………………

Náboženství: (nehodící se škrtněte) bez vyznání, římskokatolické, řeckokatolické, českobratrské, československé, husitské, židovské, muslimské, buddhistické, hinduistické, jiné (vypište) …………………

Rodné číslo ………………………kód zdravotní pojišťovny …………………………

ČOP nebo číslo pasu ………………Č. sociálního pojištění……………………………………

………………………………….

Podpisem stvrzuji správnost údajů

1. Souhlas s pohlavním stykem

Po předchozím zevrubném poučení o rizicích pohlavního styku včetně rizika mého otěhotnění místopřísežně prohlašuji, že výslovně souhlasím s pohlavním stykem, na kterém jsem se domluvila s výše uvedeným účastníkem dne ………… v ………… hod …………min.

…………………………………

Podpis účastnice

Po předchozím zevrubném poučení O rizicích pohlavního styku včetně rizika oplodnění výše uvedené účastnice místopřísežně prohlašuji, že výslovně souhlasím s pohlavním stykem, na kterém jsem se domluvil s výše uvedenou účastnicí dne ………v ………… hod …………min.

…………………………………

Podpis účastníka

Ke styku dojde …………………(místo konání) …………………(čas konání)

Antikoncepce ANO – NE (nehodící se škrtněte), pokud ano, jaká ………………………

2. Záznam o průběhu pohlavního styku

TK + P účastníka před stykem ……………/…………………/min

TK + P účastnice před stykem ……………/…………………/ min

Ke styku došlo v plánovaném termínu ANO/NE, pokud ne, vypište důvod ………………………………

Použité polohy při styku (vypsat, vypracovat schematické nákresy na přiložený list)

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

Použité praktiky (nehodící se škrtněte)

hlazení – líbání – fellace – cunnilingus – genitální spojení (další event. vypište)

………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………

3. Vyjádření účastníků

Subjektivní vyjádření účastnice

Celková spokojenost (nehodící se škrtněte):

velmi nespokojena – nespokojena – spíše nespokojena – spíše spokojena – spokojena – velmi spokojena

Orgasmus (nehodící se škrtněte):

žádný – nejsem si jista – slabý – obvyklý – výjimečný

Případné výhrady vypište…………………………………………………………………………………

Subjektivní vyjádření účastníka

Celková spokojenost (nehodící se škrtněte):

velmi nespokojen – nespokojen – spíše nespokojen – spíše spokojen – spokojen – velmi spokojen.

Případné výhrady vypište …………………………………………………………………………………

TK + P účastníka po styku ………/…………………/min

TK + P účastnice po styku ………/……………….…/min

4. Dohoda o dalším pohlavním styku

Příští pohlavní styk je (nehodící se škrtnete):

vyloučen – možný – možný za níže uvedených podmínek – vhodný – bezvýhradně nutný – nevyhnutelný

Vypsat podmínky nutné k souhlasu s opakováním pohlavního styku.

Předběžné nezávazné stanovení termínu dalšího pohlavního styku ……………………………………….

Závěrečný podpis účastníků:

Ve vzájemné shodě potvrzujeme správnost výše uvedených údajů

………………………………

účastník

………………………………..

účastnice

………………………………………………………

Ověření notáře

nebo alespoň podpis svědka, s kterým oba účastníci vyjádří písemný souhlas na zvláštním formuláři.

jir3

Poznámka: formulář budiž vypracován ve čtyřech kopiích. Po jedné si ponechají účastníci styku, jedna bude archivována u notáře nebo svědka a jedna bude zaslána Českému statistickému úřadu k dalšímu zpracování.

Omlouvám se, vážení čtenáři, za naprostou absenci seriosnosti mého sdělení a o to víc Vám

jir2


Diskuse


R. Dubravský
8:58
2.5.2018

P. Vébr
7:56
1.5.2018

J. Karlík 653
7:05
1.5.2018

I. Teren
3:45
1.5.2018

J. Babjak
2:52
1.5.2018

J. Cimbalnik
7:21
1.5.2018

O. Zuckerová
1:25
1.5.2018

T. Major
0:22
1.5.2018

P. Vébr
7:58
1.5.2018

P. Papež
20:59
1.5.2018

počet příspěvků: 17, poslední 2.5.2018 06:19

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.