21.1.2017 | Svátek má Běla


ÚVAHA: Rodina

27.5.2014

Tradiční rodina, jak ji znalo lidstvo po tisíce let, je v moderní, technologicky rozvinuté společnosti na ústupu ke škodě všech. Podobné by se dalo říct o místní komunitě. Ať už ve vesnici, městě a nebo zájmové organizaci či klubu.

I když lidé mají k dispozici nebývalé komunikační prostředky, tak v mnoha případech mají k sobě navzájem dále než ve středověku. Tím myslím skutečný fyzický styk a interakce a ne virtuální kontakt telefonem a nebo přes internet.

Nejenže v této společnosti klesá populace, ale ti jedinci, co vyrůstají v narušené, nefunkční a nebo neúplné rodině, mají později v dospělosti různé charakterové a psychologické problémy a nebo přímo vady. V dobách kritického vývinu osobnosti jim chybí bezpečný rodinný přístav a hlavně pak vzor, či příklad obou rodičů, matky i otce. Statistiky nelžou.

Když v kotlince v padesátých letech minulého století matky, co byly dosud v domácnosti, začaly houfně budovat světlé zítřky socialismu a zapojily se do pracovním procesu, odkládaly děti do jeslí a školních družin, u těchto dětí se později projevilo daleko více psychických problémů než u předešlé generace.

V hodně případech se potom tyto problémy přenášejí na další generaci a dále, protože v těchto rodinách schází potomkům výše zmíněný příklad obou pohlaví, otce i matky. Četní jedinci vyrostlí v narušené, nefunkční a nebo neúplné rodině pak mívají problémy založit a nebo pokud to jde, udržet rodinu vlastní.

Ne nadarmo se říká, že rodina je základ státu, národa a nebo země. Dříve bývala rodina s hodně a dobře vychovanými dětmi zárukou klidného stáří. Jaksi vše zapadalo do sebe. Neklesala populace ale naopak, lidí přibývalo. Potomci byli vychováváni zodpovědně ve vlastním zájmu, kdy nastal čas předat hospodářství jim a odejít na výměnek. Zde pak žít a dožít v péči dětí.

Nebylo to idylické a ne vždy se to povedlo, ale ve většině to pracovalo docela dobře. Toto vše pozvolna překazila už průmyslová revoluce v osmnáctém a devatenáctém století a dvacáté století to dorazilo, abychom v dvacátém prvním vykročili do nového odvážného světa soumraku naší západní civilizace.

Pro děti bylo nutno vytvořit, buď soukromě a nebo státem, jesle a školní družiny, pro staré zřídit penze, důchody a domovy pro ty, kteří už nemohou, kde dožívají a umírají. Pro všechny zdravotní pojištění a bezplatnou, povinnou školní docházku. V mnoha asijských zemích tyto „vymoženosti“ sociálního státu dosud nemají a jak výchova a často i výuka dětí, tak i péče o staré občany se děje v kruhu rodinném a nebo v místní komunitě na úrovni obce.

Když odečteme náklady na skutečnou péči, tak v takové zemi se ušetří obrovské sumy, co stojí státní správa sociálních služeb na platech zpravidla dobře placených byrokratů, kteří toto vše lépe a nebo hůře obhospodařují a penízky přerozdělují.

Takže vše mluví pro udržení funkční, tradiční rodiny. Jedinci vzešlí z tohoto prostředí by byli schopní udržet populaci na nutné výši, udržet funkční rodinu po dobu nutnou k výchově potomků ba i déle, snížit rozvodovost, vychovat kvalitní a odpovědné potomky a navíc stát by ušetřil na nákladech na správu země.

Proč se tak neděje? Co jsme jako společnost zaseli, to sklízíme. Záporných jevů je hodně a všichni je kolem sebe vidíme, ale jen málo z nás je schopno se s nimi vyrovnat a nebo jim dokonce čelit.  

 

George Švehla Neviditelný pes


Diskuse


Z. Nítkovská
21:57
27.5.2014

H. Williamson
18:40
27.5.2014

A. Bytová
20:36
27.5.2014

Z. Nítkovská
13:20
27.5.2014

Z. Jarka_F.
12:06
27.5.2014

Z. Jarka_F.
12:08
27.5.2014

P. Kaštan
11:33
27.5.2014

M. Beda
21:29
27.5.2014

D. Ruščáková
22:30
27.5.2014

M. Beda
22:50
27.5.2014

Z. Vave
11:29
27.5.2014

A. Lex
9:35
27.5.2014

Z. Lika
10:53
27.5.2014

Z. Yga
11:39
27.5.2014

Z. Tosca
13:22
27.5.2014

A. Lex
16:53
27.5.2014

Z. Lika
9:27
27.5.2014

Z. Lika
9:32
27.5.2014

D. Ruščáková
10:22
27.5.2014

Z. Lika
10:47
27.5.2014

D. Ruščáková
9:25
27.5.2014

Z. Rpuťová
8:41
27.5.2014

M. Sedláková
7:59
27.5.2014

Ž. Eva
7:11
27.5.2014

Z. Inka
7:49
27.5.2014

Z. Štětinka
9:15
27.5.2014

P. Kaštan
11:15
27.5.2014

H. Williamson
11:17
27.5.2014

T. Zana
6:30
27.5.2014

Z. Jarka_F.
11:55
27.5.2014

Z. Xerxová
5:21
27.5.2014

počet příspěvků: 32, poslední 27.5.2014 10:50

KONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde . více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !