21.4.2018 | Svátek má Alexandra


ÚVAHA: Rodina

27.5.2014

Tradiční rodina, jak ji znalo lidstvo po tisíce let, je v moderní, technologicky rozvinuté společnosti na ústupu ke škodě všech. Podobné by se dalo říct o místní komunitě. Ať už ve vesnici, městě a nebo zájmové organizaci či klubu.

I když lidé mají k dispozici nebývalé komunikační prostředky, tak v mnoha případech mají k sobě navzájem dále než ve středověku. Tím myslím skutečný fyzický styk a interakce a ne virtuální kontakt telefonem a nebo přes internet.

Nejenže v této společnosti klesá populace, ale ti jedinci, co vyrůstají v narušené, nefunkční a nebo neúplné rodině, mají později v dospělosti různé charakterové a psychologické problémy a nebo přímo vady. V dobách kritického vývinu osobnosti jim chybí bezpečný rodinný přístav a hlavně pak vzor, či příklad obou rodičů, matky i otce. Statistiky nelžou.

Když v kotlince v padesátých letech minulého století matky, co byly dosud v domácnosti, začaly houfně budovat světlé zítřky socialismu a zapojily se do pracovním procesu, odkládaly děti do jeslí a školních družin, u těchto dětí se později projevilo daleko více psychických problémů než u předešlé generace.

V hodně případech se potom tyto problémy přenášejí na další generaci a dále, protože v těchto rodinách schází potomkům výše zmíněný příklad obou pohlaví, otce i matky. Četní jedinci vyrostlí v narušené, nefunkční a nebo neúplné rodině pak mívají problémy založit a nebo pokud to jde, udržet rodinu vlastní.

Ne nadarmo se říká, že rodina je základ státu, národa a nebo země. Dříve bývala rodina s hodně a dobře vychovanými dětmi zárukou klidného stáří. Jaksi vše zapadalo do sebe. Neklesala populace ale naopak, lidí přibývalo. Potomci byli vychováváni zodpovědně ve vlastním zájmu, kdy nastal čas předat hospodářství jim a odejít na výměnek. Zde pak žít a dožít v péči dětí.

Nebylo to idylické a ne vždy se to povedlo, ale ve většině to pracovalo docela dobře. Toto vše pozvolna překazila už průmyslová revoluce v osmnáctém a devatenáctém století a dvacáté století to dorazilo, abychom v dvacátém prvním vykročili do nového odvážného světa soumraku naší západní civilizace.

Pro děti bylo nutno vytvořit, buď soukromě a nebo státem, jesle a školní družiny, pro staré zřídit penze, důchody a domovy pro ty, kteří už nemohou, kde dožívají a umírají. Pro všechny zdravotní pojištění a bezplatnou, povinnou školní docházku. V mnoha asijských zemích tyto „vymoženosti“ sociálního státu dosud nemají a jak výchova a často i výuka dětí, tak i péče o staré občany se děje v kruhu rodinném a nebo v místní komunitě na úrovni obce.

Když odečteme náklady na skutečnou péči, tak v takové zemi se ušetří obrovské sumy, co stojí státní správa sociálních služeb na platech zpravidla dobře placených byrokratů, kteří toto vše lépe a nebo hůře obhospodařují a penízky přerozdělují.

Takže vše mluví pro udržení funkční, tradiční rodiny. Jedinci vzešlí z tohoto prostředí by byli schopní udržet populaci na nutné výši, udržet funkční rodinu po dobu nutnou k výchově potomků ba i déle, snížit rozvodovost, vychovat kvalitní a odpovědné potomky a navíc stát by ušetřil na nákladech na správu země.

Proč se tak neděje? Co jsme jako společnost zaseli, to sklízíme. Záporných jevů je hodně a všichni je kolem sebe vidíme, ale jen málo z nás je schopno se s nimi vyrovnat a nebo jim dokonce čelit.  

 

George Švehla Neviditelný pes


Diskuse


Z. Nítkovská
21:57
27.5.2014

H. Williamson
18:40
27.5.2014

A. Bytová
20:36
27.5.2014

Z. Nítkovská
13:20
27.5.2014

Z. Jarka_F.
12:06
27.5.2014

Z. Jarka_F.
12:08
27.5.2014

P. Kaštan
11:33
27.5.2014

M. Beda
21:29
27.5.2014

D. Ruščáková
22:30
27.5.2014

M. Beda
22:50
27.5.2014

Z. Vave
11:29
27.5.2014

A. Lex
9:35
27.5.2014

Z. Lika
10:53
27.5.2014

Z. Yga
11:39
27.5.2014

Z. Tosca
13:22
27.5.2014

A. Lex
16:53
27.5.2014

Z. Lika
9:27
27.5.2014

Z. Lika
9:32
27.5.2014

D. Ruščáková
10:22
27.5.2014

Z. Lika
10:47
27.5.2014

D. Ruščáková
9:25
27.5.2014

Z. Rpuťová
8:41
27.5.2014

M. Sedláková
7:59
27.5.2014

Ž. Eva
7:11
27.5.2014

Z. Inka
7:49
27.5.2014

Z. Štětinka
9:15
27.5.2014

P. Kaštan
11:15
27.5.2014

H. Williamson
11:17
27.5.2014

T. Zana
6:30
27.5.2014

Z. Jarka_F.
11:55
27.5.2014

Z. Xerxová
5:21
27.5.2014

počet příspěvků: 32, poslední 27.5.2014 10:50

KONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !