19.7.2018 | Svátek má Čeněk


SVĚT: Pošetilé omluvy za výkon vlastní civilizace (1)

6.6.2017

V jednom z předchozích textů jsem se zmínil o moudrém našinci Luďku Frýbortovi, adresou v západoněmeckém Hannoveru. Kromě různých témat o naší pozemské existenci přišla řeč na hrozbu úpadku naší civilizace a mezi jeho důvody meditováno o ztrátě naší schopnosti a zejména ochoty vůbec něco riskovat.

K tomu dodávám jinou mohutnící slabůstku, již si troufám charakterizovat jako morbus Chamberlaini - vyhovět, vzdávat se nepříteli dřív, než valící se mohamedánské hordy to vůbec budou požadovat. Dychtění prokazovat dobrou vúli, což druhá strana ovšem oprávněně pochopí jako důkaz slabosti a vznikne důvod domáhat se dalších ústupků, jakkoliv nehorázných. Leckde v Evropě islámské předpisy, postihující měsíc ramadán, se mají stát závaznou povinnosti i pro každého z nás, nevěřících psů. Jakýkoliv projev či jen náznak nesouhlasu nutno zatratit jako důkaz zločinné islamofobie.

A bude hůř a v ledačems už je. Seznamujeme se s písmeny ISIS - Islamic State in Iraq and Syria - s ambicí stát se globálnímCHALÍFÁTEM, který postupně pohltí celý tento svět. Republikánský senátor Jim Inhofe ze státu Oklahoma se o ISIS vyjádřil jako o „really bad terrorists“, natolik nepěkných (s obtížemi si lze představit teroristy pěkné), že i Al-Kajda se této své přespříliš krvelačné odnože prý obává. Dostává Ameriku do nejnebezpečnější situace, v níž se kdy ocitla.

- - -

Následovníci víry křesťanské a mohamedánské se sešli v New Yorku, pod záštitou OSN, z iniciativy saúdského krále za přítomnosti hlav dvaceti států diskutovat o „kultuře míru“. Zdůrazňovali mír a toleranci se zcela odlišnými představami o jejich naplňování. Pro zastánce západní civilizace onou kýženou smířlivostí se rozumí respekt pro náboženskou svobodu, právo jedince se rozhodnout pro volbu té či oné víry, nebo žádné víry. Mluvčí mohamedánští však onu toleranci interpretovali jako potřebu ochrany jejich víry a domáhali se zákazu jakékoliv kritiky islámu.

V OSN opakovaně je prosazována rezoluce o univerzálním zákazu tzv. defaming („pomluvy, očerňování“) islámu, namířeno proti komukoliv kdekoliv, trestat blasphemy („rouhání“) či dokonce apostasy („odpadlictví“). Potěšuje však novinka, že provinilcům vesměs nehrozí trest smrti stětím či ukamenováním, ale pouze dlouholetý žalář.

Islámská nabídka mírumilovné dohody: Západ nechť se vyvaruje jakékoliv kritiky islámu a bude odměněn ujištěním, že ho nepostihne žádná násilná odveta.

Nabídka prozatím nevyvolala jednoznačný jásot druhé strany, ale porozumění s chamberlainovskou ozvěnou postřehnutelnou v nejedné západní demokracii.

- - -

Pohlédněme do Velké Británie, která nechce mít nic společného s Evropskou unií - a leckterý vnější pozorovatel včetně nejednoho Čecha se nediví. Ale na domácí anglické frontě se báječně vede oné chamberlainovské předposranosti, a tudíž přizpůsobivosti.

Za nejvýznamnější příčínu onoho hodnotového posunu v uvažování západního světa se dá pokládat událost, k níž došlo v pro nás velevýznamném roce 1989. Tehdy v únoru ajatoláh Rúholláh Chomejní, nejvyšší vládce teokratického Íránu, vyhlásil fatwu – ortel smrti nad spisovatelem Salmanem Rushdiem, provinivším se napsáním knihy The Satanic Verses. Chomejní navíc přikázal všem muslimům kdekoliv na světě okamžitě zabít, popravit kohokoliv, kdo urazí cokoliv muslimům svatého (dare to insult the Muslim sanctities), a ti, kdo nemají příležitost tak učinit, povinni jsou poskytnout informace, jež by umožnily jiným popravčím čin vykonat.

Ultimální ambicí je zavedení zákonů šaría, systému regulujícího veškerý život, veřejný a soukromý, s totalitou příkazů, pravidel, etikety, jak bojovat, jak si zadek utírat. Šaría, neuznávající rovnost pohlaví, muslimů a nevěřících, je ovšem protikladem principů západní civilizace, již míní jako něco méněcenného nahradit a dost se jí to daří.

Příkladem nám poslouží Muslim Council of Britain (MCB), který již předložil podrobný seznam vymáhaných změn ve školství. Požadavek, aby v průběhu svatého měsíce ramadánu všechna mládež bez ohledu na svou náboženskou orientaci kolektivně oslavovala. Již se podařilo ve Skotsku prosadit příkaz zaměstnancům nemocnic, aby během ramadánu nejedli a nepili v přítomnosti postících se muslimů – pacientů, či ošetřujícího personálu. V kteroukoliv roční dobu ve školních kantýnách poručeno servírovat potravu podle muslimských halal předpisů, žactvu dovoleno při jídle používat pouze pravou ruku.

Změny k hodně horšímu neblahému vlivu trojího druhu: prvním je multikulturalismus, jeho relativismus, druh přesvědčení, že všechny kultury si jsou ex principio rovné, rovnocenné. Druhou příčinou je část politické levice, prezentující se způsobem, který by si vysloužil označení „islamofašismus“. Spojuje je nenávist vůči kapitalismu, pluralistické demokracii, nekontrolovaným svobodám jednotlivce. Neokomunisté a islamisté, oba se svou totalitární kolektivistickou vizí, spolu s přesvědčením, že západní imperialismus, bělošská rasa ničí svět, pryč s takovou civilizací, natolik již ochablou, že se nedovede a třeba už vůbec nechce bránit, bude kapitulovat, smíří se s potupným leč zaslouženým ponížením do druhé méněcenné kategorie pozemšťanů. V roce 2007 univerzita v americkém státu Marylandu v celosvětovém průzkumu veřejného mínění zjistila, že dvě třetiny muslimů dávají přednost zavedení islámských zákonů a stejná většina podporuje vytvoření jednotného globálního chalífátu. Od roku 1989 islamismus dosáhl vzrůstu hodnoceného jako spectacular, stal se nejmocnější variantou radikální utopie naší doby.

DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

Neoficiální stránky Oty UlčeDiskuse


M. Jandáková
21:16
6.6.2017

K. Wágner
15:48
6.6.2017

J. Kanioková
16:46
6.6.2017

J. Ráž
12:13
6.6.2017

V. Vaclavik
13:58
6.6.2017

V. Student
9:00
6.6.2017

J. Hanzal
11:08
6.6.2017

J. Tachovský
11:56
6.6.2017

V. Vaclavik
12:17
6.6.2017

J. Tachovský
13:53
6.6.2017

R. Morava
14:20
6.6.2017

A. Alda
13:10
6.6.2017

počet příspěvků: 15, poslední 6.6.2017 09:16

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.