21.10.2017 | Svátek má Brigita


PRÁVO: Řídit obce jako firmy je proti ústavě

26.7.2017

Jako učitele správního práva mne zaujaly texty politologa Pavla Šaradína Stále nejasná přímá volba (LN 17. 7.) a politika a podnikatele Andreje Babiše Starosta musí mít volné ruce (LN 11. 7.) a rád bych se zapojil do diskuse k tomuto zásadnímu, byť možná některými politiky i komentátory nedoceněnému tématu. Andrej Babiš má cit pro nové motivy a je jakýmsi katalyzátorem námětů: fungování územních samospráv, tedy českých obcí a krajů, přemýšlivější občany jistě trápí.

Časté jsou nářky (kterých se chytil i zmíněný Andej Babiš), proč se mají na zastupitelstvu hádat nějací v podstatě líní politici? Ať se tyto „kecárničky“ zruší. Česká města, obce a kraje přece může řídit jen osvícený starosta a hejtman, ne? A následuje oblíbené a z minulých voleb babišovci úspěšně uchopené: obce a kraje řídit jako firmy! Jako právník ovšem říkám silným hlasem – je to protiústavní řešení!

Brzdy a rovnováhy

Laskaví reformátoři, víte, že zastupitelstvo obce (města) je nejvyšší orgán obce a je jako jediný orgán obce expressis verbis (tedy výslovně) ukotven v naší normě norem? Ano, přímo v Ústavě České republiky.

Takže i kdyby citovaná „manažersko-anarchistická municipální reorganizace“ prošla příští dolní komorou českého parlamentu, Senát ji důrazně zablokuje. Možná jsem naivní, ale stále věřím v tuto demokratickou pojistku. Senát sice není levný, ale tady nás snad před nerozumnou revoluční systémovou změnou ochrání. Pravda, vyskytly se už i náznaky, že Andrej Babiš údajně chce (či bude chtít) zrušit i Senát jako zbytečnou „žvanírnu“. Nicméně – snad tak daleko jeho vášeň řídit stát jako firmu nezajde.

Studenti a studentky právnických fakult, přinejmenším tedy v demokratických právních státech, již desítky let pospávají na přednáškách o zásadní teorii brzd a rovnovah (checks and balances, na francouzských univerzitách freins et contrepoids). V čem spočívá? Prazákladem montesquieuovské teorie je, aby v systému mocenské dělby žádná složka státní (veřejné) moci nezískala přednostně dominantní postavení a neohrozila demokratickou povahu politického zřízení. Na obcích (a krajích) by díky Babišovu ukvapenému nápadu (zrušení obecních rad a zastupitelstev) došlo k nevídanému vychýlení municipálních vah.

Moc by byla koncentrována v rukou samojediného starosty obce (respektive hejtmana kraje). Kdo by pak vykonával funkci demokratické městské (krajské) opozice? Stranou ponechme nyní provozní „technikálie“ – kdo by řídil obec (město, kraj) v čase starostovy nemoci či dovolené?

Jen změna pro změnu

Dalším z populárních témat, mimo jiné zmíněných jak Babišem, tak i Šaradínem, je přímá volba starostů. Ta v mnoha státech existuje, ale kdyby měla být zavedena u nás, bylo by nutné přestavět celý systém obecního zřízení a musela by tomu předcházet dlouhá odborná a politická diskuse. Obecní zřízení je velice křehký systém, i malá změna v něm vyvolává často dalekosáhlé (zpravidla negativní) dopady.

Nápadu zavést bezhlavě přímou volbu starostů proto nerozumím. Proč zahodit čtvrtstoletí odborných zkušeností s fungováním obecních (městských, krajských) samospráv? Proč vlastně zadupat do municipální země poučení plynoucí z judikatury a správněprávní doktríny?

Uvědomujeme si, jak dlouho trvalo, než se například důsledně vyjasnily kompetence jednotlivých orgánů obcí (krajů)? Také je nutné podotknout, že obecní řízení neupravuje výlučně zákon o obcích, ale je provázán s desítkami dalších právních předpisů.

Zavedení přímé volby starostů (hejtmanů) by přineslo – dle mého odborného názoru – spíše nemalé a hlavně zbytečné transakční náklady než výraznější pozitiva. Proto ji vnímám jako neefektivní změnu pro změnu než jako potřebnou pomocnou ruku české, moravské a slezské územní samosprávě.

Autor je právník a VŠ učitel

LN, 24.7.2017Ztratila jsem kamarádky po porodu. Lze se tomu vyhnout?
Ztratila jsem kamarádky po porodu. Lze se tomu vyhnout?

Vyšumění přátelství nemusí být jen vaše vina.

Diskuse


J. Novotný
20:28
26.7.2017

J. Řezníček
17:47
26.7.2017

J. Šimek 066
19:57
26.7.2017

V. Kotas
19:59
26.7.2017

V. Kotas
20:00
26.7.2017

J. Šimek 066
20:03
26.7.2017

V. Kotas
20:24
26.7.2017

P. Han
22:01
26.7.2017

J. Schwarz
19:49
28.7.2017

J. Jurax
23:51
26.7.2017

J. Šimek 066
19:59
26.7.2017

V. Kain
15:55
26.7.2017

J. Kanioková
20:56
26.7.2017

J. Ráž
14:50
26.7.2017

P. Han
22:05
26.7.2017

I. Novák 763
14:43
26.7.2017

J. Šimek 066
20:02
26.7.2017

počet příspěvků: 19, poslední 28.7.2017 07:49

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.