21.8.2018 | Svátek má Johana


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

EKOLOGIE: Dýchati a bzdíti, toho střezte se, to zakazuje se!

4.1.2010
Slyšme, slyšme! Jsme už z Číny zvyklí na ledacos, ale tento omračující úspěch překonává všechno. Právě mě došla zpráva, kterak pekingský Úřad pro... více

Četl jsem tuhle vážně míněný návrh, aby popírání klimatické apokalypsy bylo trestné.

ROZJÍMÁNÍ: O svobodě myšlení

22.12.2009
Přišel ke mně ještě za oněch časů kolega, tajemně se zatvářil a děl hlasem spiklence: »Vstup do Klubu volné myšlenky! Zaplatíš mi stovku, a můžeš si... více

Měli jsme nedávno to 20. výročí sametového přelomu. Noviny byly plné úvah a mudrování.

POLITIKA: Závan naděje

19.12.2009
Tak máme šťastně za sebou ty oslavy sametového dvacetiletí a můžeme zase kráčet ... teď honem nevím k jakým zítřkům. Přesto cítím potřebu se ještě... více

aneb Nadchází konec mocenského monopolu?

EVROPA: Nekorektní komentář k švýcarskému referendu

15.12.2009
Prsty mě sice všelijak svědí, ale dal jsem si závazek, že budu v následujících odstavcích tolerantní, jak to jen svedu, aniž by se mi dle současného... více

Potvrzení rozporu, v němž se ocitá celý Západ se svými zásadami svobody a demokracie.

HISTORIE: Zimní válka

4.12.2009
Nehodlám v těchto listopadových dnech přidávat své polínko k jubileu onoho až příliš sametového přelomu; je i jiné výročí, jež si zaslouží... více

aneb Sedmero konstant ve vztazích s Ruskem.

SVĚT: Agent sionismu Saburdžian

25.11.2009
Inu, to se podívejme. Tak on prý ten Ahmadínežád, ano, ten, co se vysmívá holokaustu a vyhrožuje Izraeli zničením, je prý ve skutečnosti po rodičích... více

aneb Marná řeč s těmi, kdož milují smrt.

POLITIKA: Nechtěla jsem, musela jsem...

16.11.2009
Ale ale, milí čtenáři, copak si to hned nemyslíte. Já tady cituji z pokladnice lidové poezie, a vy v tom hledáte narážku na pana prezidenta Klause,... více

Pan prezident žádnou sukýnku zvednout nemusel! Zvedl ji, protože ...

SPOLEČNOST: Rozpačité výročí

31.10.2009
Je to zvláštní svátek, tohle výročí osmadvacátého října. Jubileum státu neexistujícího, jenž během poměrně krátkého času zanikl hned dvakrát,... více

čili Hledání bludného kořene nedávných dějin.

POLITIKA: Nad možnostmi ozdravení české demokracie mudrování nereálné

26.10.2009
Pak že se dějiny neopakují. Tři roky jsou tomu, co jsem za osmiměsíčního bezvládí v roce 2006, jestli si ještě vzpomínáte, na této stránce ocitoval... více

Bůh pomáhej zemi české, chtělo by se volat.

SVĚT: Evropa na holičkách

22.10.2009
To se mi stává častěji, že spisuji nějaký článek, a než se stačí objevit na této stránce, už jej skutečnost překonala. Přihodilo se to i mému... více

aneb Představa nepředstavitelného.

POLITIKA: O mamutech a slůňatech

9.10.2009
Nastala neděle volební po vší Spolkové republice německé, i obul jsem si boty a rovněž vykročil k naplnění svého občanského práva, učiniv tak spíš z... více

aneb Na okraj německých voleb.

USA: Yes, we can ... a co dál?

5.10.2009
Proběhl v nedávných dnech další z půlstoleté řady pokusů o iizraelsko-palestinské smíření, tentokrát za osobního přičinění prezidenta B. H. Obamy.... více

Ani prezident USA nesmí počítat se zdarem, staví-li svou strategii na samých negativech.

SVĚT: O dvojím apartheidu

24.9.2009
Jedno se musí českým novinám nechat: jsou odvážnější, méně servítků si beroucí než ty západní v některých záležitostech, hrozících střetem s bezmála... více

aneb Tak dopadla Jižní Afrika.

SVĚT: Na okraj jedné papežské encykliky

19.9.2009
Kdo by nebyl znepokojen stavem dnešního světa, samé pranice, nenávisti, teror, útlak, bída, chaos, teď do toho ještě tahleta hospodářská krize, a než... více

Spíš bych se třikrát pokřižoval, pomyslím-li na pravděpodobný provoz jeho Světové autority.

JAZYK: Jak vytvořiti koninu

15.9.2009
Zas abych se chopil dřevce a vyjel v boj na obranu jazyka českého, chudinky ubližované. Je to svízel; jednou je třeba potřít saň nafrněné... více

aneb Balada o paní Novákováové.

SVĚT: Islámský meč nad hlavou západní civilizace

7.9.2009
Pomalu mě začíná štvát jev, jejž bych asi nejen já nazval klimatickým panikařením. Nemíním spolu s panem Klausem tvrdit, že k žádným změnám klimatu... více

Kostnatým prstem na nás kývá malér, proti němuž je o dva stupně teplejší ovzduší legrace.

SVĚT: Několikero cenných ponaučení z krizového vývoje v Hondurasu

29.8.2009
Moje vzpomínka na Honduras není z nejčerstvějších, už osm let je tomu, kdy jsem procházel tou pěknou, sympatickou zemí. Možná se od té doby něco... více

Demokratický, vítězných únorů nezkušený svět činí jednu obrovskou, záhubnou chybu.

SVĚT: Rozjímání o konvertitech a kázni

22.8.2009
Proč se tak všelijací utřinosové stávají muslimy, říkal jsem si až doposud ... nu, asi jako se jiní utřinosové stávali a dosud stávají marxisty,... více

Za poslední dva roky přestoupilo v Německu 35.000 lidí na islám.

EVROPA: Z národních pověstí a bájí

14.8.2009
Zdá se mi občas, jako by národ český byl stižen schizofrenií. Stabilní a léty se neměnící údaj mluví o poměru zhruba tří ku jedné, jímž Čechové stojí... více

aneb O zakřivenosti bruselských okurek.

SVĚT: Holubicím míru

8.8.2009
Stalo se onehdy, že v Jemenu teroristé unesli sedm dobrovolných pomocníků jedné rozvojové organizace, z největší části Němců. Dvě dívky už byly... více

aneb Poznámka k jemenskému masakru.

SPOLEČNOST: A věčně bublají Benešovy dekrety

4.8.2009
Já nevím, že tomu někdo pořád nemůže rozumět: národní zájmy by měly být povoleny jen nám! Nám Čechům! Kdyby se tím všichni řídili, bylo by po... více

Může být, že opravdu jde o národní zájmy. Jenže o čí?

SPOLEČNOST: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

3.8.2009
Představme si, že nám někdo zapálí střechu nad hlavou, načež se s námi začne soudit o urážku na cti, jelikož jsme ho nazvali žhářem. Že je to směšné?... více

Peklo ze sebe vypustilo dva zplozence zla, komunistu a nacionálního socialistu.

SPOLEČNOST: O diktatuře proletariátu demokratickými prostředky

31.7.2009
Došla mě zvěst, že soudruh Ludvík Zifčák, estébák a propagátor stalinského komunismu beze změn a dodatků, hodlá přihlásit k volební registraci svou... více

Rozhodující silou se stal třicetikorunový bambula.

POLITIKA:O omylech a možnostech českých zelených

30.7.2009
Zabědoval nedávno pan Bursík na stránkách listu Dnes: strašného omylu se dopustil pan Karel Schwarzenberg, dav košem Straně zelených! No, nevím.... více

Volič nestojí o sektářské hnidopišství, ani o blokády a jiné akce.

SVĚT: Svatoannenské rozjímání

27.7.2009
Usmíval jsem se tomu tvrzení jako výrazu staromilské nostalgie, ale uplývá pomalu devadesát let od řečené meze dějin a ukazuje se, že milý dědeček... více

Poslední den, kdy ještě svět byl v pořádku, byl na svatou Annu roku 1914.

SVĚT: Troufalé pojednání o sani na provázku

20.7.2009
Ve chvílích, kdy píši tyto řádky, bouří v Teheránu několikátým dnem protesty, sto tisíc demonstrantů, čtvrt milionu, ani pes nevěří prezidentu... více

Íránu zazářilo světlo demokratických změn! zajásaly naše hannoverské noviny.

EVROPA: Vzkaz z Nizozemí

17.7.2009
Nedávné volby do Evropského parlamentu se tak trochu minuly účinkem; voličský lid, domnívaje se, že vlastně o nic nejde, je pochopil jako příležitost... více

aneb Ještě na okraj evropských voleb.

EVROPA: Balada o šídlu v pytli

22.6.2009
Není pytle tak pevně ušitého, aby se z něj šídlo nevyklubalo. Může to trvat, lotři a ošemetníci mohou mezitím pokojně a při dobré penzi zestárnout,... více

aneb Na okraj případu Ohnesorg.

SVĚT: Čtení z křišťálové koule

20.3.2009
Už dobrých dvacet let si pořádám sbírku všelijakých věšteb, týkajících se vesměs toho, jaké katastrofy se chystají dolehnout na náš hříšný svět. Je s... více

aneb Nad předpovědí profesora Panarina.

SVĚT: Aap! aneb Kdybych byl Inuit...

18.3.2009
Kdyby někdo byl tak nevzdělaný, že by nevěděl, co značí první slovíčko v titulku tohoto článku, prozradím mu, že v mluvě grónských Inuitů ano. Krom... více

Kdybych byl Gróňan, rozmyslel bych si to s tou suverenitou převelice.

POLITIKA: Na okraj hessenských voleb

9.3.2009
Vzpomínám si, jak jsem se před nějakými, tuším už málem patnácti lety - kdeže ty sněhy jsou - v tehdejším Českém deníku zamýšlel nad výsledky... více

aneb Jak se proradnost nevyplatila.

SPOLEČNOST: O fotbalizaci české politiky

2.3.2009
Dozvěděl jsem se tuhle z novin, že jistý politik kope za ... už nevím za co. Rovněž bývá slýcháno, že ta či ona osoba veřejná má či nemá tah na... více

Možná je to pozůstatek z časů, kdy jediný volitelný klub se nazýval Národní fronta.

EVROPA: Nad vraždami Markelova a Baburové

25.2.2009
Našel jsem v internetové poště důtklivou výzvu z předsednictva exilového PEN klubu: mám prý se hned sebrat a jet do Berlína, kde se dne 21. ledna... více

aneb Jak na netvora.

POLITIKA: Kdo by chtěl kádrovat Jiřího Havla?

21.2.2009
Nejdřív se vyznamenal korunní princ české sociální demokracie pan MUDr. David Rath svým vychvalováním Hitlerova zbrojení - vedlo přece k volebnímu... více

Ve vlastech českých začíná se trhat pytel s výroky o dobrých stránkách různých tyranií.

EVROPA: Patálie s muslimy a posedlost integrací

13.2.2009
Evropa má problém. Rodí se málo dětí, obyvatelstva v produktivním věku spíš ubývá, půjde-li to takhle dál, bude to mezi Atlantikem a Pobaltím brzy... více

Islám je politicko-mocenský program, jenž bude splněn, dáme-li se.

SVĚT: Kam s jehňátky z Guantánama

9.2.2009
Je asi ještě příliš brzy vytvářet obšírné analýzy vládnutí nového amerického prezidenta nebo v tom smyslu vydávat prognózy. Leda že vzbudil v celém... více

Co v Guantánamu zůstalo, toho je dobrý důvod se bát.