19.7.2019 | Svátek má Čeněk


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

24.5.2019

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 5. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 17. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1050,75107910702,701035 - 115043
Dow Jones (US)25764,0025892260000,5024700 - 2707343
NASDAQ C.(US)7826,2878147900-0,167300 - 830843
FTSE 100 (VB)7348,6272757450-1,006950 - 757643
DAX (Něm.)12238,941193711950-2,4611000 - 1256125
Nikkei 225 (Jap.)21250,0921572214001,5121000 - 2270343
UkazatelHodn. 17. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1050,75109910804,571040 - 120052
Dow Jones (US)25764,0025891252500,4924500 - 2733934
NASDAQ C.(US)7826,2877927705-0,447000 - 850034
FTSE 100 (VB)7348,62745074501,386900 - 815043
DAX (Něm.)12238,941197912100-2,1210500 - 1275034
Nikkei 225 (Jap.)21250,0921496214501,1620000 - 2292543

 

Názory experta:

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost

Sílící rizika už viditelně doléhají na trhy, zatím ale asi není potřeba s nákupy spěchat

Nálada na akciových trzích se v posledních týdnech postupně zhoršuje. Většina investorů stále ještě předpokládá, že na nejhorší nedojde a jedná se pouze o dočasnou korekci. Mnozí obchodníci současný pokles vítají spíše jako dobrou příležitost, jak naskočit do rozjetého vlaku, který řadě z nich od začátku roku několik měsíců notně ujížděl. Tuto skutečnost potvrzuje také řada dostupných pozičních údajů a zveřejňované přítoky do fondů. S ohledem na fakt, že jednou z primárních příčin současné slabosti akciového trhu je potřeba hledat v rostoucí hrozbě obchodních válek – v prvé řadě mezi USA a Čínou, tak není ani překvapivé, že právě rozvíjející se trhy, které jsou nejvíce citlivé na vnímání rizik a první, ze kterých investoři stahují kapitál v případě obav, už odevzdaly většinu ze svých letošních 13% zisků měřeno širokým indexem MSCI Emerging Markets denominovaným v dolarech. A naopak jsou to americké akcie, které od svých historických maxim tři týdny nazpět korigovaly jen mírně v řádu jednotek procent. Odklon od rozvíjejících se trhů se promítá samozřejmě také do vnímání našeho regionu střední a východní Evropy, který se postupně noří do červených čísel.

Nicméně k riziku celních válek se postupně přidávají další. Ač je trhy trochu překvapivě od začátku roku dlouho úspěšně ignorovaly, nyní se začínají sčítat a postupně materializovat. Vyjmenujme jen nejdůležitější z nich: Pokračující slabý ekonomický růst v Evropě, nekončící příběh jménem Brexit, takřka vyčerpaný prostor pro větší pozitivní impulz ze strany měnové politiky Fedu / trhy počítají se snížením sazeb už v letošním roce, i relativně stálé nízké úrovně volatility / což naznačuje, že investoři zatím rozhodně nepanikaří – na rozdíl od vánočního obchodování v závěru loňského roku, kdy index VIX vystřelil nad úroveň 35, tedy obdobně jako během památného „flashcrashe“ na začátku února loňského roku, kdy doslova přes noc zmizely z trhu produkty postavené na prodeji volatility. Zdá se proto, že opatrnost je tentokrát namístě a s naskakováním do akcií asi není důvod příliš pospíchat. Přestože z pohledu ocenění především západní Evropa – byť při anemickém růstu – ani rozvíjející se trhy nepůsobí rozhodně draze, v krátkém horizontu vždy převáží technika a vstřebávání nových vstupů do oceňovacích modelů: změna očekávaného růstu zisků, riziková přirážka atd. Směr dalšího pohybu tak příliš neospravedlňuje sázku na růst. Což je poplatné především v prostředí, kdy s trhy hýbou tweety prezidenta D. Trumpa na sociálních sítích, a odvetná opatření ze strany Číny, která jen přilijí olej do ohně, mohou přijít kdykoli a jen v těžko predikovatelném rozsahu. Z taktického pohledu se proto jeví lepší si počkat na zásadní kurzotvorné informace, a to i za cenu obětování části případného zisku v okamžiku, kdy některá z klíčových rizik odpadnou a ocenění akciových titulů bude opět více záviset na jejich fundamentu než geopolitickém vývoji.

Jan Němeček - BH Securities
Jakub Švábenský, Tomáš Menčík – CYRRUS
Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Patrik Hudec


Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Diskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.