28.5.2023 | Svátek má Vilém


Jan Friedlaender

Jan Friedlaender

HISTORIE: Versailleský mír a jeho vliv na demokracii v Evropě

9.1.2015
Rok 2014 přinesl dvě výročí s nesmírným významem nejen pro Evropu, ale též pro téměř celý ostatní svět. Především půlkulaté, totiž 95. výročí mírové... více

Rok 2014 přinesl dvě výročí s nesmírným významem nejen pro Evropu.

SPOLEČNOST: Nejvyšší čas přijmout služební zákon

14.2.2014
Nedlouho po listopadovém převratu si začíná společnost uvědomovat citelné nedostatky ve výkonu státní správy naší republiky. V počátečním období... více

Nedlouho po listopadovém převratu si začala společnost uvědomovat citelné nedostatky ve výkonu státní správy.

FEJETON: Třetí Mnichov v Českém lese

17.10.2012
"Já jsem tam měl řeky," tak vyjadřuje jedna postava z dávného televizního seriálu svůj smutek nad ztrátou Sudet v Mnichově. Já bych spíš řekl, že... více

Po čtyřiceti letech přišly ty sametové změny a hory nám začaly patřit celé...

FEJETON: Předčasný komentář k předčasným volbám

17.5.2012
Před nějakými patnácti lety jsme došli s manželkou k závěru, že potřebujeme do své domácnosti ještě jeden rozhlasový přijímač. K tomu bylo ovšem... více

Krátké vlny byly stabilním zdrojem pravdivých informací v době nesvobody.

EVROPA: Demokracie špatnost nesvětí

6.2.2012
V posledních týdnech byla upřena pozornost medií na novou maďarskou ústavu a na úvahy Evropské komise o možnosti nekompatibility jejích některých... více

V posledních týdnech byla upřena pozornost medií na novou maďarskou ústavu.

EVROPA: Slovensko, Maďarsko a Evropa

11.6.2010
Začněme zamyšlením nad současnými hranicemi v Evropě. Jenom bych s ohledem na diskutéry s deficitem dobré vůle považoval za nutné explicitně... více

Hranice neposouvat, nýbrž zrušit.

EVROPA: Ještě o Lisabonu, dekretech a vyhnání

3.12.2009
V rámci diskuse v Konzervativní straně o Benešových dekretech byl otevřen problém politického třídění sudetoněmeckých obyvatel v předmnichovském... více

O lidech, kteří nesouhlasili, leč nepostavili se na odpor.

POLITIKA: Nacionální, nebo racionální?

3.12.2008
Nejsa právníkem, nebudu se zde zabývat otázkami souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR; nemám rád, když lidé bez této kvalifikace pronášejí... více

Dva přístupy k Lisabonské smlouvě a další integraci Evropy.

SPOLEČNOST: Paměť národa

18.1.2008
V současné době probíhá třetí kolo boje o zřízení instituce, která by měla, podobně jako na Slovensku, v Polsku, v Německu a dalších státech, mapovat... více

Přistoupením na slovo totalitní jsme vběhli do pasti nastražené komunisty a kryptokomunisty.

POLEMIKA: Praha a Norimberk dnes

3.5.2006
Zní to neuvěřitelně, ale je tomu tak: ti, kteří požadují vyrovnání s totalitní minulostí, jsou v článku Norimberk a Praha dnes (NP 2.5.06) biti po... více

Neuvěřitelné! Poukazováním na Norimberský proces jsou biti po hlavě ti, kteří požadují vyrovnání s totalitní minulostí.