18.1.2019 | Svátek má Vladislav


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SPOLEČNOST: Hrst citátů a fetiše doby

1.7.2015
Prosím o prominutí; to víte, zprávy ze staré vlasti dostávám ze zpožděním, a já vám teď nevím: našel už pan Ovčáček ten ominózní Peroutkův článek, v... více

Nezazlívám jistým státníkům dnes už poněkud trapné výroky; nebyli víc než lidmi svého času.

EVROPA: Lidská lavina

29.6.2015
Cestovav prostředkem května za jistou záležitostí do Rakouska málem jsem si nevšiml, že se nalézám na území jiného státu - kdyby mě na to... více

aneb Nová fáze civilizačního střetu… a co teď dál.

SVĚT: Migrace 2015

22.6.2015
Nic bych za to nedal, že než tento rok 2015 doběhne ku svému konci, dojde v Evropě k zásadnímu obratu v postoji veřejného mínění k otázkám migrace z... více

Uprchlický problém a zodpovědnost nezodpovědných.

SPOLEČNOST: Nostalgie

13.6.2015
Stával v Praze na Malostranském náměstí pomník polního maršálka J. J. V. Radeckého z Radče, ale už nestojí; podobně jako mariánský sloup na náměstí... více

aneb Hrst dojmů z jedné slavnosti.

SVĚT: O vajíčku a ptáčku

6.5.2015
Uplývá v těchto dnech dvanáctý rok od chvil, kdy americké intervenční jednotky dobyly Bagdád, čímž víceméně skončila takzvaná druhá válka v Perském... více

Zamyšlení po dvanácti letech od druhé války v Perském zálivu..

SVĚT: Židovský příklad

27.4.2015
Sám nevím, jestli bych našel odvahu vystěhovat se do Izraele, být židem. Nebo spíš, teď v kmetském věku už bych to nějak doklepal, kde jsem, ale... více

aneb Tři scénáře příštího vývoje.

SVĚT: Alternativy budoucnosti...

20.4.2015
Budoucnost má v zásobě velký výběr alternativ, jimiž se může vydat. Stalo se však zarážejícím obyčejem této doby vybrat si z nich tu nejpříznivější,... více

... a ideologická houpačka.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (IV)

16.4.2015
V Segestě se hrdina Turms zamotal do pěkné polízanice, z níž neviděl jinou cestu než uchýlit se do exilu u lesního kmene Sikanů, nejpůvodnějšího ze... více

Země Sikanů a úvaha na závěr.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (III)

15.4.2015
Přes noc se udělal vítr, z moře dorážejí bouřlivé vlny a černý praporek nad pláží signalizuje – nelézt do vody! více

Eryx a Segesta.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (II)

14.4.2015
Řečené jinam se nazývá Monreale, menší město v kopcích nad Palermem, a v něm zázrak převyšující celé Palazzo dei Normanni i s kaplí. více

Skvost normanské architektury a pochmurné město zločinu.

SICÍLIE: Poznámky historicko-literární z toulek (I)

13.4.2015
Ne že by mi nezbývala bílá místa na mapě Itálie, ale snad mohu říci, že ji mám v rámci svých možností zvandrovanou dosti důkladně. více

Zapomenuté město pod dálnicí a rázovitosti siciliské metropole.

SVĚT: O mužících šedivých i zelených...

7.4.2015
Tak to se tedy šedivým mužíkům nepovedlo, hahaha. Americká obrněná kolona projela kraji českými za velikého vítání, jásání a hvězdnatými prapory... více

... a jisté nejmenované mocnosti.

SVĚT: Ruská politika ve zkoušce dějin

30.3.2015
“Pomysleme si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček – jaký to milý základ k universální ruské monarchii!” (František Palacký v... více

Čtvrtstoletí minulo od pádu sovětského imperia a už to tady máme zase.

SVĚT: Jak dál po Charlie Hebdo

23.3.2015
Už třetí měsíc uplývá od vražedného útoku v redakci Charlie Hebdo, ale vzrušení jaksi ne a ne pominout. více

Patera polínek k ideologii jménem islám přiložení.

SVĚT: O mokřině a komárech

11.3.2015
No, a už to začíná být tady. Sám se nestačím divit, jaký jsem to byl prorok tenkrát před osmi lety, když jsem psal tyto řádky. Ne že bych z toho měl... více

Islám se stává jedním z hlavních, ne-li dočista nejhlavnějším předmětem veřejné debaty.

HISTORIE: Co značí slovo finlandizace

10.3.2015
Sesednou se strejci u piva a komentují politické dění. „Já bych, Venco, celou tu zlodějskou bandu… více

aneb Připodotknutí váženému panu prezidentu.

SVĚT: Evropa v obklíčení a co s tím

25.2.2015
Žijeme dobře, žijeme svobodně v té naší Evropě, nebo aspoň ve srovnání s jinými světa kraji. více

Obtížno přehlédnout, že se náš navyklý životní způsob ocitá ve smyčce stále se zužujícího obklíčení.

SVĚT: To zlé slůvko „zabij“

10.2.2015
„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil dr. Hasan Mezian původem ze Syrie, nyní senátor za ČSSD. No, ještě že vložil do své věty to... více

„Islám, pokud vím, nemá násilí ve svém učení,“ prohlásil český senátor Hasan Mezian.

SVĚT: Řecké jaro...

7.2.2015
Mýlí se každý, kdo si myslí, že se Řecko kvůli svým dluhům vzdá své suverenity a práva na aktivní spoluúčast v evropském rozhodovacím procesu. (Nikos... více

... civilizační brázda a práh nenávratu.

SPOLEČNOST: O rasismu přemýšlení kacířské

31.1.2015
„Podstata lidského bytí je na celém světě stejná,“ vyjádřil se svého času jeden zastánce všelidské rovnosti. Nu, souhlasil bych v tom, že všichni... více

Lze nalézt mnohou odlišnost mezi plemeny lidskými, a nejen po stránce tělesné.

SVĚT: Protestní tenisky

27.1.2015
Chystala se moje choť do divadla a bylo to dost složité chystání. „Co myslíš,“ dožadovala se mé asistence, „mám si na sebe vzít tohle… nebo radši... více

aneb Vzpomínka pamětníkova na rok osmašedesátý.

SVĚT: O psích chlupech

17.1.2015
Abych podal vysvětlení, co byl ve staré horničině perkfest: nevytěžený sloupec rudní horniny zabraňující zřícení celého díla. Jeden perkfest ztlouští... více

Ideje politické korektnosti pomalu, ale zjevně ztrácejí svou zposvátnělou nedotknutelnost.

SVĚT: Prodavači duší

14.1.2015
Marně hledám v češtině ekvivalent německého termínu Seelenverkäufer (prodavač duší), jímž je míněn zchátralý, rezavý bezmála vrak, o němž není jisto,... více

Poznámka k uprchlické tématice.

SVĚT: Paniky a skutečnosti...

7.1.2015
Už jsem si na ten úkaz zvykl, ale divím se pořád: co tak hrozně důležitého si mají pořád co povídat ti lidé, jak je tak vidím běhat po městě s... více

... ve světle číselných údajů.

SVĚT: Kam běžíš, Západe?

6.1.2015
Nemá už smysl si něco zastírat; vítězstvím nad sovětskou Říší zla roku devětaosmdesátého jako by se síla západní civilizace vyčerpala. Její principy... více

aneb Tatík stát a nadučitel Průšvih.

SVĚT: Trudné novoroční rozjímání

29.12.2014
Ze starého roku už zbývá jen skrojek a já přemýšlím, co pěkného či povzbudivého bych napsal k uvítání nového, ale optimistický inkoust mi nechce... více

Přemýšlím, co pěkného napsat k novému roku, ale optimistický inkoust mi nechce ukápnout.

SVĚT: O spásonoších a temné fantazii

23.12.2014
Abych tak řekl, při vší úctě k panu Verdimu nevěřím příliš na existenci Jagů, zloduchů ze zásady, kteří páší ničemné skutky z žádného praktického ani... více

Nebylo maléru tak strašlivého, s následky tak ničivými, aby u jeho zrodu nestál ušlechtilý úmysl.

SVĚT: Disputace s islámem (2)

16.12.2014
I kdybychom se obrnili cynismem, ach, co je nám do toho krvavého blázince někde v Sýrii nebo v kterých čertech ďáblech, nevyhneme se otázce, jak... více

Islámský stát coby exportní artikl.

SVĚT: Disputace s islámem (1)

15.12.2014
A to ještě, dědečku Komenský, disputovala takto za Tvých dob říše tureckých sultánů, výbojná, ale dobře spravovaná, k podmaněným národům jakž takž... více

Poučení z vývoje na Blízkém východě.

SVĚT: Pokus o definici kapitalismu

12.12.2014
„Ten odporný kapitalismus,“ děla s výrazem nejhlubšího opovržení moje dávná přítelkyně, takto dáma vzdělaná, nad průměr inteligentní a světa znalá.... více

Už dnes nejsme příliš vzdáleni socialistickému ideálu života na povel.

POLITIKA: Kavárna a putyka

26.11.2014
Tak si říkám, jestli ctný pan prezident Zeman náhodou není tajný monarchista. Protože takhle soustavně a úspěšně ničit reputaci prezidentského úřadu,... více

aneb Republika - trnitá cesta od monarchie k monarchii.

VZPOMÍNKA: Škoda

14.11.2014
Čtvrtstoleté výročí Listopadu se přiblížilo a já dumám, co bych k němu podotkl, aby to nebyl ten pořád stejný oslavný kolovrátek, když vtom oko mé... více

aneb Aktualita dvaceti lety nezměněná.

POLITIKA: Záhada nad záhadu

10.11.2014
Nějak nemá Republika česká štěstí na své prezidenty. K těm starším, prvorepublikánským, se nechci na tomto místě vyjadřovat a o komunistických škoda... více

aneb Prognostický ústav, jméno k zapamatování.

SVĚT: Máme se bát Ruska? (2)

7.11.2014
Ve světové tabulce neúplatnosti, vydané Transparency International pro rok 2010, se Rusko nalézá na 154. místě ze 178 (Republika česká, věru žádný... více

Doprovodný komentář ke knize Borise Reitschustera „Putinova demokratura“.

SVĚT: Máme se bát Ruska? (1)

6.11.2014
Žurnalistů, politologů a jiných znalců, vyslovujících odborné soudy o dění v Rusku ze zátiší svých pracoven, k ruské hranici se co živi na třista... více

Doprovodný komentář ke knize Borise Reitschustera „Putinova demokratura“.

EVROPA: Našim putincům

14.10.2014
Poslyšte slova pamětníkova! Bylo ráno dvacátého prvního srpna roku 1968, kdy americké tanky s bílým pruhem a pancíři rachotily po dlažbě českých... více

Snad abychom se dohodli, co vlastně chceme. Buď jsme lidmi Západu, nebo jimi nejsme.