24.6.2019 | Svátek má Jan


SPOLEČNOST: Kdo nám odvalí kámen?

7.4.2012

Takto se ptají podle Markova podání tři ženy, které jdou brzy ráno prvního dne po sobotě k Ježíšovu hrobu. Evangelista je identifikuje jako Marii z Magdaly, Marii matku Jakubovu a Salome. Statečné a obětavé ženy. Ježíšovi učedníci zůstali doma. Dozvídáme se o nich, že po smrti svého Mistra truchlili a plakali. Ale ženy chtějí dát najevo víc než zármutek. Rozhodly se vyvážit pohanu Ježíšova ukřižování, které ho postavilo do role zločince, tím, že ho pomažou vonnými mastmi jako krále. Jejich plán však má jednu velkou slabinu. Nevědí, kdo jim odvalí kámen od vchodu do hrobu.

Toto je i naše otázka: Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ne, nezapomněli jsme, že v něm Ježíš není. Ani to, že podle andělského poučení nemáme hledat živého mezi mrtvými. Myslíme totiž na kámen, který bude jednou uzavírat vchod našeho hrobu. Najde se někdo, kdo ho dokáže odvalit, a otevřít tak před námi cestu ze smrti do života? Vyjdeme ze svého hrobu nebo zůstaneme navždy uvězněni v jeho temnotě? Nikdy si nejspíš nebudeme jisti definitivní odpovědí. Pokud však ten kámen někdo odvalí, učiní to ten, který odvalil kámen od vchodu do Ježíšova hrobu.

Když přišly Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome ke hrobu, nalezly kámen odvalený. Evangelista v té souvislosti poznamenává, že byl velmi veliký. Větší, než aby na něj stačila jejich síla. Větší, než aby jím dokázali pohnout Ježíšovi učedníci. Ale menší, než aby ho nedokázal odvalit Bůh. To dává tušit, kdo odvaluje náhrobní kameny a otevírá tak cestu k životu. Je to Otec toho, který vstal z hrobu jako první z celého stvoření. Ten, který ve svém stvořitelském díle učinil všechno dobré. Mládenec v bílém rouchu, který ženám sděluje, že Ježíš není v hrobě, je jeho poslem.

Tato radostná zpráva není určena pouze těm třem. Je adresována všem, kteří jsou událostmi Velkého pátku zaskočeni a ptají se: Jak se mohlo něco tak hrozného stát? Jak mohlo být "svaté" tak potupeno? Mládenec na tyto otázky neodpovídá popisem oněch procesů. On nám sděluje něco mnohem důležitějšího. To, že Bůh tuto hrůzu vetuje a co jsme my, lidé pokazili, napravuje: Ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen! Tato perspektiva se nyní otevírá před každým, kdo se mu ve svých projevech snaží podobat. Ani on nezůstane uvězněn v temnotě hrobu. Bůh odvalí kámen od jeho vchodu.

Autor je evangelický farářDobré zprávy z porodnic: Klesá počet císařských řezů i nedonošených miminek
Dobré zprávy z porodnic: Klesá počet císařských řezů i nedonošených miminek

V Česku klesá počet porodů císařským řezem a také dětí s nízkou porodní váhou. Tyto informace zazněly na tiskové konferenci věnované perinatální péči v ČR. Příznivé zprávy souvisí s nižším počtem vícečetných těhotenství i dobré perinatální péči.

Diskuse


B. Hamal
12:33
7.4.2012

I. Lyčka
15:48
8.4.2012

počet příspěvků: 2, poslední 8.4.2012 03:48

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.