26.5.2019 | Svátek má Filip


POLITIKA: Vstanou noví bojovníci?

12.10.2018

Poslední komunistická strana v Evropě (jako z udělání je to Česká republika) se po volebním debaklu chystá k radikálnímu vnitřnímu boji. Poodstupme stranou a přejme jim ho.

Zdá se, že náš národ potřeboval zhruba 25 let, aby se naplnila představa o přirozené odúmrti této party zvláštního ražení, této „lidské avantgardy“, která - kdykoli se dostala k absolutní moci - zanechala po sobě rozvrácené země a to jak materiálně, tak i duchovně. Komunismus fungoval vždy v sestupné linii, tedy od ukradeného bohatství země (které se nazývalo znárodněním) k jeho totálnímu vyčerpání a pozvolnému rozkladu. Totéž se týkalo všeobecné morálky, kde dlouhodobé a staletím prověřené mravní hodnoty byly nahrazeny tzv.“morálním kodexem budovatele komunismu“ a nahrazování schopných lidí těmi všeho schopnými. Konce bývaly jednou horší (třeba nyní Zimbabwe, Venezuela, v Evropě namátkou před 30 lety Rumunsko, na Kambodžu raději ani nevzpomínat), tu zase lepší (sametová revoluce v ČR). Tam, kde přežívá (třeba Severní Korea), je obyvatelstvo k politování.

Dosavadní vůdce strany (nevím proč rudí opustili onen krásný titul generálního tajemníka) soudruh Vojtěch Filip - Falmer bude v příštích dnech čelit stranickému ataku od tzv. ultras, vedených stalinistou Josefem Skálou, který bude mít za sebou zástup podobně smýšlejících (namátkou Marta Semelová, ale najdou se i jiní). Vojtěch Filip však může zůstat klidný, neboť se již nebude konat onen tradiční rituál, kdy velebený vůdce strany po odstranění z funkce musel v méně honosném prostoru šprtat předepsané odpovědi na uřvaný kvikot JUDr. Urválka, aby ve finále pro sebe požadoval ten nejpřísnější trest (pro dobro strany) a ještě v poslední chvíli pod pankráckou oprátkou velebil systém, který jej za chvíli zbavil života uškrcením. (což výjimečně v těchto případech byla aspoň nějaká dějinná spravedlnost).

Pokud je možné nějak rozlišovat mezi soft a hard komunismem, pak soudruh Skála reprezentuje ten druhý jako málokdo. Je schopen - je-li mu dáno slovo na veřejnosti - tvrdit ty největší nehoráznosti a to s kamenným obličejem. Tak třeba poválečné násilí komunistů na vlastní obyvatele objasňuje tím, že SSSR ještě neměl jaderné zbraně, zatímco USA ano a tak bylo nutné poněkud „přitvrdit“. Nepoměr mezi Východem a Západem, tak markantní v druhé polovině 20. století (a koneckonců dodnes), vysvětluje horším postavením na startu po 2. světové válce. Jak dlouho to bude trvat a kdy se dočkáme oné Chruščovovy vize, soudruh zatím přesně neurčil. Soudruh Skála rovněž dojatě uvádí, jak jeho ideologie odvedla děvečky, spící po kravskými ohony v maštalích, do nových obytných domů. Zapomněl však dodat, že to bylo možné jen za cenu ožebračení a vystěhování tzv. „ třídních nepřítel“ či lépe kulaků (rozuměj majitelů hospodářství a sedláků) mimo jejich domovy či rovnou jejich internaci a následnou devastací naší krajiny aplikací sovětského modelu hospodaření (rozuměj ničení krajiny). Další je možno vyhledat v kterémkoli rozhovoru s tímto člověkem.

Budeme tedy svědky lítého boje ve straně, jejíž ideologie je značně vyčpělým zbožím. Hlásání třídního boje a třídní nenávisti už nikoho moc nebere a že by soudruzi bolševici tak nějak toužili svůj majetek rozdělit mezi dělnickou třídu, případně předali dobrovolně svůj podnik nějaké dělnické radě a sami šli k ponku obrábět výkovky, je rovněž na linii sci-fi. Je tedy velmi pravděpodobné, že jde jen a pouze o koryta, státní příspěvky za volby či mandáty. Věřme, že soudruh Skála - pokud zvítězí - udělá nechtě ten největší státnický čin od doby památné schůze v hostinci Pod kaštany. Totiž, že odradí i ty zbývající případné pomatence, kteří mají ještě pod kůží zažranou nesmyslnou tézi o rovnosti všech obyvatel a že svou stranu dovede do stavu neviditelnosti.

Za to by se mu měl poté postavit pomník, na který by se určitě mnoho lidí rádo složilo. Taky bych přispěl.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autoraDiskuse


Z. Vydra
1:11
13.10.2018

S. Rehulka
15:53
14.10.2018

B. Hamal
22:14
12.10.2018

P. Szirotný
20:46
12.10.2018

M. Prokop
20:52
12.10.2018

P. Szirotný
21:12
12.10.2018

K. Janyška
20:39
12.10.2018

K. Janyška
20:39
12.10.2018

P. Szirotný
21:07
12.10.2018

J. Cyrany
19:28
12.10.2018

P. Grigar
17:16
12.10.2018

P. Aron
16:40
12.10.2018

P. Aron
16:34
12.10.2018

V. Kotas
17:47
12.10.2018

P. Aron
16:23
12.10.2018

R. Stary
13:33
12.10.2018

S. Netzer
16:53
12.10.2018

R. Stary
18:49
12.10.2018

S. Netzer
16:55
12.10.2018

P. Grigar
17:11
12.10.2018

J. Růžička 714
13:25
12.10.2018

A. Alda
12:47
12.10.2018

M. Prokop
13:05
12.10.2018

S. Rehulka
10:50
12.10.2018

J. Holíček
10:55
12.10.2018

P. Papež
12:05
12.10.2018

J. Fridrich
11:33
12.10.2018

P. Han
12:44
12.10.2018

M. Prokop
13:06
12.10.2018

R. Gazda
15:27
12.10.2018

S. Rehulka
15:59
14.10.2018

F. Navr8til
10:14
12.10.2018

S. Rehulka
16:04
14.10.2018

S. Netzer
9:58
12.10.2018

P. Grigar
10:03
12.10.2018

V. Pokorný
9:33
12.10.2018

P. Grigar
10:09
12.10.2018

P. Papež
12:08
12.10.2018

M. Prokop
13:07
12.10.2018

P. Grigar
16:28
12.10.2018

J. Fridrich
9:21
12.10.2018

R. Gazda
15:30
12.10.2018

I. Schlägel
8:50
12.10.2018

K. Janyška
8:43
12.10.2018

R. Meišner
7:18
12.10.2018

M. Šejna
8:00
12.10.2018

V. Kolman
8:07
12.10.2018

M. Šejna
13:04
12.10.2018

M. Prokop
13:08
12.10.2018

R. Gazda
15:32
12.10.2018

M. Šejna
13:07
12.10.2018

V. Kolman
13:29
12.10.2018

M. Šejna
14:36
12.10.2018

M. Drašner
8:07
12.10.2018

S. Kalužík
12:08
12.10.2018

P. Papež
12:14
12.10.2018

M. Šejna
12:52
12.10.2018

M. Šejna
12:55
12.10.2018

J. Svoboda
12:58
12.10.2018

M. Šejna
13:03
12.10.2018

J. Svoboda
14:02
12.10.2018

M. Šejna
14:39
12.10.2018

M. Prokop
9:04
12.10.2018

P. Papež
12:13
12.10.2018

J. Cervenka
3:33
12.10.2018

J. Kulheim
6:33
12.10.2018

P. Grigar
9:59
12.10.2018

Z. Rychlý
3:10
12.10.2018

S. Kalužík
0:17
12.10.2018

počet příspěvků: 72, poslední 14.10.2018 04:04

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.