22.5.2019 | Svátek má Emil


EVROPA: Kdepak vánoční. Zimní trhy!

5.1.2019

Náš problém není populismus, jak míní Tomáš Halík, ale imigranti, kteří stojí jen o naši pomoc, nikoli kulturu

Katolický kněz a teolog Tomáš Halík v rozhovoru s titulkem Stoleté dědictví nás všechny zavazuje (LN 22. 12.) na otázku, zda má obavu o vývoj demokracie ve světě, sděluje, že v „době celosvětového nástupu populismu stále ještě demagogové zprava i zleva nedokázali u nás úplně zničit demokratický systém, svobodu slova a právní stát“. Vidět kněze křesťanské církve a obhájce demokracie a právního řádu spatřujícího největší problém našeho současného světa v mnohovýznamovém, a proto zcela neurčitém „populismu“ je fascinující!

Z tohoto rozhovoru zdá se mi patrné, že přinejmenším naše evropská civilizace je dotčena až zarážejícím rozdvojením osobností části intelektuálních elit. Na jedné straně jsou vyslovovány obavy o osud naší demokracie a našich lidských práv, na straně druhé nás titíž vzdělanci naléhavě vyzývají k obecnému přijímání a integraci těch, kteří naši demokracii a naše lidská práva zjevně odmítají ve jménu vlastních představ o tom, jak má být řízen svět a co lidská práva ve skutečnosti znamenají. Nedostatek pochopení pro tento podivný stav mysli a odmítnutí této zvláštní schizofrenie jsou pak příslušníky elit nazývány populismem.

Opět sčítáme mrtvé

Již při připomínání loňského prosincového sedmdesátého výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 bylo až zarážející ono zvláštní mlčení, kterým obdivovatelé obsahu tohoto dokumentu přehlíželi podstatnou část světa, jež přijala jinou deklaraci jiných práv, která jsou zcela v protikladu s tím, na čem je založen náš právní řád, o nějž se Tomáš Halík strachuje. Kde máte, pane Tomáši Halíku, právo svobody slova, svobody náboženského vyznání nebo rovnost lidí, mužů a žen, v oné Káhirské deklaraci lidských práv v islámu z roku 1990, tedy ve vyznání víry právě těch, kteří do Evropy s vaším požehnáním přicházejí? Mají jistě plné právo ve svých zemích žít po svém, podle své víry a svých deklarací, ale stejné právo nesmí být upíráno ani nám.

A o tom, že se tak děje, vypovídají naše evropské prosincové zkušenosti dostatečně. Nejkrásnější křesťanské svátky byly opět tragicky dotčeny způsobem, který s nějakým růstem populismu rozhodně nesouvisí. Dříve vánoční trhy byly v Amsterodamu, Bruselu, Mnichově a kdovíkde ještě přejmenovány na zimní radovánky, zimní přehlídky, zimní festivaly apod., abychom se snad nedotkli citů těch, kteří si starost o naše city zřejmě nepřipouštějí. Lidé, kteří překonají strach a chtějí tyto dříve tradiční akce navštívit, se proplétají mezi policisty a betonovými zátarasy, pokud se vůbec ještě konají, neboť mnoho jich bylo s ohledem na vysoké náklady se zajištěním bezpečnosti vůbec zrušeno. A to ne s ohledem na nějakou všeobecnou bezpečnost, nepředvídatelné události a rozhodně ne s ohledem na nějaký „nástup populismu“, který by nás ohrožoval. Ale s ohledem na to, že opět sčítáme mrtvé po teroristických útocích zcela konkrétních, často policii dobře známých vyznavačů zcela konkrétního náboženského vyznání. Těch, kteří si sice přejí naši účast, pomoc a solidaritu, ale nepřejí si a často agresivně odmítají náš způsob života, naše zvyky a tradice. Samozřejmě že nejsou všichni teroristé, ale jejich představy o právu a uspořádání věcí veřejných se od těch našich zásadně odlišují…

A pokud jde o ohrožení našeho právního státu, cožpak s rozpaky nečteme aktuální rozhodnutí některých našich, evropských soudů tolerující sňatky s nezletilými, manželství s více ženami nebo podřízené postavení žen? A co tedy ve skutečnosti ohrožuje náš demokratický systém, svobodu slova a právní stát? A co od nás protagonisté podobných rozhovorů vlastně chtějí?

LN, 3.1.2019

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem

Autor je zástupce ombudsmankyDiskuse


P. Papež
23:07
6.1.2019

P. Moravčík
15:45
6.1.2019

M. Prokop
15:49
6.1.2019

J. Kombercová
16:14
6.1.2019

M. Prokop
16:33
6.1.2019

A. Nový 840
16:32
6.1.2019

M. Prokop
16:34
6.1.2019

R. Gramblička
10:04
6.1.2019

P. Moravčík
9:56
6.1.2019

M. Zima
10:42
6.1.2019

R. Chodovsky
11:00
6.1.2019

I. Břízová
11:05
6.1.2019

R. Chodovsky
11:12
6.1.2019

M. Zima
14:01
6.1.2019

R. Chodovsky
14:09
6.1.2019

R. Chodovsky
11:02
6.1.2019

J. Jurax
12:01
6.1.2019

R. Chodovsky
12:18
6.1.2019

J. Kombercová
12:43
6.1.2019

J. Jurax
14:04
6.1.2019

R. Chodovsky
14:34
6.1.2019

A. Holík
Mno
2:54
6.1.2019

P. Hlosta
8:08
6.1.2019

J. Anděl
9:09
6.1.2019

R. Gramblička
10:11
6.1.2019

J. Jurax
11:55
6.1.2019

J. Minarčík
0:22
6.1.2019

J. Novák
22:44
5.1.2019

M. Zima
23:18
5.1.2019

P. Han
0:27
6.1.2019

R. Chodovsky
9:04
6.1.2019

P. Papež
9:56
6.1.2019

J. Minarčík
20:03
5.1.2019

M. Zima
22:20
5.1.2019

I. Břízová
22:29
5.1.2019

M. Zima
22:54
5.1.2019

R. Chodovsky
9:11
6.1.2019

P. Papež
13:23
6.1.2019

P. Papež
9:57
6.1.2019

Š. Hašek
19:37
5.1.2019

M. Zima
18:26
5.1.2019

I. Břízová
18:34
5.1.2019

P. Grigar
18:48
5.1.2019

M. Zima
22:46
5.1.2019

P. Papež
10:03
6.1.2019

P. Grigar
14:09
6.1.2019

M. Zima
23:12
5.1.2019

J. Vlček
18:47
5.1.2019

M. Zima
22:26
5.1.2019

R. Fiala
18:59
5.1.2019

J. Kombercová
20:03
5.1.2019

M. Prokop
20:58
5.1.2019

M. Zima
23:07
5.1.2019

R. Chodovsky
9:15
6.1.2019

R. Gramblička
9:59
6.1.2019

P. Papež
10:01
6.1.2019

K. Wágner
18:14
5.1.2019

P. Grigar
18:24
5.1.2019

R. Gramblička
10:16
6.1.2019

Š. Hašek
20:14
5.1.2019

P. Grigar
14:27
6.1.2019

M. Mikulec
17:58
5.1.2019

Š. Hašek
20:20
5.1.2019

Š. Hašek
20:22
5.1.2019

P. Gábriš
21:44
5.1.2019

J. Brunner
1:09
6.1.2019

Š. Hašek
9:31
6.1.2019

J. Schwarz
15:55
5.1.2019

V. Němec
14:25
5.1.2019

Jiří_K
14:32
5.1.2019

V. Kotas
16:13
5.1.2019

V. Čermák 376
16:49
5.1.2019

S. Netzer
16:56
5.1.2019

R. Chodovsky
17:02
5.1.2019

V. Čermák 376
17:30
5.1.2019

Š. Hašek
20:29
5.1.2019

L. Kubeš
13:37
5.1.2019

Š. Hašek
21:08
5.1.2019

V. Podracký
12:09
5.1.2019

S. Netzer
12:18
5.1.2019

R. Chodovsky
12:31
5.1.2019

M. Mikulec
12:31
5.1.2019

S. Netzer
12:36
5.1.2019

M. Mikulec
12:57
5.1.2019

P. Sinclair
10:48
5.1.2019

R. Chodovsky
10:56
5.1.2019

P. Sinclair
11:05
5.1.2019

R. Chodovsky
11:13
5.1.2019

P. Sinclair
13:58
5.1.2019

počet příspěvků: 191, poslední 7.1.2019 05:21

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.