6.2.2023 | Svátek má Vanda


PRÁVA ZVÍŘAT: Co je nového v oblasti ochrany zvířat proti týrání?

23.2.2021

Od 1. února 2021 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění zákona najdete zde).

Mimo jiné představuje v právním světě nový pojem „množírna“:

„Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.“

Za účelem zvýšení ochrany psů a koček při rozmnožování pak novela uvádí další, nové, povinnosti chovatelů. Tyto povinnosti platí pro:

  •  všechny, kdo provozují chov v rámci podnikatelské činnosti (včetně různých sdružení, pod něž tito lidé spadají)
  •  jakékoli osoby, které mají z chovu psů a koček nějaký zisk
  •  chovatele, kteří chovají 3 a více fen

Tito chovatelé jsou od nynějška povinni při prodeji nebo i darování štěňat mladších 6 měsíců:

  • vést evidenci o prodaných či darovaných štěňatech (tzv. evidenční listy vrhu)
  • novému majiteli předat kopii tohoto evidenčního listu, kde musí být uvedeno i konkrétní štěně, které je (pro)dáváno
  • novému majiteli poskytnout informace o krmení a následné péči o štěně

Výjimku mají v tomto směru provozovatelé útulků, jejichž novou povinností je pouze poslední bod, který, věřím, je pro ně běžnou praxí.

Co dalšího je pro budoucí majitele štěněte nebo kotěte důležité?

Novela stanovuje minimální věk, ve kterém může chovatel oddělit mláďata od jejich matky a prodat či věnovat je někomu dalšímu.

U koček je to 84 dnů, u psů 50 dnů.

Štěně si tedy od chovatele můžete odvézt domů nejdříve v jeho 7 týdnech plus 1 den k tomu :) kotě až ve 12 týdnech.

Nově je také zakázaný prodej psů, koček (a primátů) v obchodech se zvířaty. A rovněž je zakázáno prodávat nebo i předávat psa či kočku novému majiteli na veřejném prostranství.

Zákaz prodeje, ilustrace k zákon na ochranu zvířat

Tohle je podle mého názoru velmi důležitý zákaz.

Jsou totiž poměrně časté případy, kdy zejména provozovatelé množíren prodávají svá zvířata na benzinových pumpách a jiných místech mimo množírnu. Kvůli tomu potenciální kupující ztrácí možnost nahlédnout do chovu a udělat si (obvykle nevalný) obrázek o jeho stavu, případně od koupě odstoupit.

Navíc se tímto způsobem zvyšuje jakási anonymita a nedohledatelnost podvodného prodejce, neboť může do prodejní smlouvy uvést prakticky jakékoli (tedy i nepravdivé) sídlo, aniž je nabyvatel schopen tuto skutečnost na vlastní oči ověřit.

Jak jinak ještě chrání zákon zvířata?

Je toho mnoho a spousta toho se týká i hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, zvířat, která jsou aktéry ve veřejných vystoupeních (cirkusy počínaje a účastí např. v „TV šou“ konče).

Pro čtenáře, kteří by se zajímali i o tuto oblast, je tu možnost prostudovat si úplné znění zákona.

Já se s ohledem na délku článku budu držet psů a koček.

Podle novely je chovatel povinen dohlédnout na to, aby fena resp. kočka kojila pouze takový počet mláďat, který při svém zdravotním stavu a kondici zvládne. Ostatním mláďatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. Nehrozí tak vyčerpání matky za účelem co nejlevnějšího odchovu co největšího počtu mláďat a tím dosažení co největšího zisku.

Důležité je dle mého názoru i stanovení maximálního počtu vrhů u jedné chovné feny resp. kočky, a to na max. 3 vrhy za období 24 měsíců.

V kombinaci s povinnou evidencí všech chovů se 3 a více fenami to považuji za dobrý nástroj v boji právě s množírnami.

Další body, o něž by se dalo v tomto boji opřít, jsou ve schvalovacím procesu a od příštího roku by snad měly nabýt účinnosti.

Závěrem

Podobně jako v případě předchozích novel, které se týkaly mj. čipování (více o nich zde a zde), platí, že pro poctivé chovatele a skutečné milovníky svých mazlíčků, přináší novela „pouze“ další papírování a že ti nepoctiví se ji budou snažit všemi způsoby obcházet. Nicméně věřím, že i tady jim to přinejmenším nahází nějaké ty klacky pod nohy, aby kvůli jejich ekonomickým zájmům (rozuměj bezohlednosti) netrpěla zbytečně nevinná zvířata.

V případě jakýchkoli nejasností či otázek se na mě můžete kdykoli obrátit. Ráda vám odpovím. Kontakty na mě najdete pod článkem.

Zdravím vás a užívejte si svých mazlíčků ;)

PS: Vzor evidenčního listu vrhu najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

A nebo si ho můžete jednoduše stáhnout zde: evidencni-listy-vrhu

Ilustrace MVDr. Zuzana Červená. Kontakt: red.dog@zuzkacervena.cz nebo přímo na FB stránce Život je psina .

MVDr. Zuzana Červená Neviditelný pes