16.9.2021 | Svátek má Ludmila


Rozhledník: Tarot - Meče

17.3.2008

Mečové eso
Meče reprezentují živel vzduchu. Výjimkou je jen Tarot keltských draků, kde reprezentuje oheň.
Mečové eso přináší triumf, sílu, počátek vítězství, rozum a dobývání. Máme velkou moc v lásce i nenávisti, problémy si můžeme rozložit na dílčí části.
Negativní aspekty, které nás doprovázejí celou barvou, jsou nepřátelství, výboj, podrobování, nenávist, agrese a konflikt. Snad nás potěší, že není vyloučené ani štěstí, rozkvět a vyvětrání atmosféry.

****
Obrácená karta s sebou nese zhoubné síly, krutost, bezohlednost, katastrofu, sebedestrukci, násilí, tyrana, prchlivost a tělesnou slabost.
V takovém sousedství si nemůžeme být jistí, jestli narození, porod a chladná logika znamenají plus nebo mínus.LSFHA - tarot - meče 1

****
Významy:
1) všeobecný význam: počátek nepřátelství
2) mantický význam: nepřátelství nebo síla v lásce i nenávisti; zhoubná síla, vítězství
3) krajina: tekoucí voda, velká travnatá plocha
4) kámen: ametyst
5) rostliny: rulík, černý mák, blín
6) zvířata: jedovatý hmyz
7) vůně: asa foetida
8) nemoci: kožní choroby, afekty kolen

Mečová dvojka
Mečová dvojka je sice přináší rovnováhu, harmonii, mír, přátelství, odvahu, zdraví, něžnost a zamilovanost, ale to není vše. Je tu i pošetilost a nejistota.
Nedostatek energie a neschopnost se rozhodnout brání našemu postupu vpřed. Mečová dvojka je obviněním nevyhraněných lidských bytostí.

****
Obrácená karta s sebou nese faleš, nevěru, nečestnost, nemilost, zradu a proradnost. Obklopují nás falešní přátelé, máme špatného partnera.
Boj probíhá na mentální rovině

****
Významy:
1) všeobecný význam: protiklad nepřátelství mantický význam: nepřátelství není trvalé; svornost udržovaná zbraněmi
2) krajina: tekoucí voda, velká travnatá plocha
3) kámen: ametyst
4) rostliny: rulík, černý mák, blín
5) zvířata: jedovatý hmyz
6) vůně: asa foetida
7) nemoci: kožní choroby, afekty kolen


Mečová trojka
Mečová trojka je jedna z mála karet malé arkány, u kterých se dá mluvit o tradičním obrázku. Často na něm bývá srdce probodnuté třemi meči.
Výklad záleží na ostatních kartách. Přináší odloučení, rozluku, rozptýlení, spor, potíže, bolest, smutek, úzkost, nepřátelství, nenávist a utrpení. Procházíme obdobím naší životní krize, silné emoce potlačují rozumné uvažování.
Dále tu je mizení, putování a cestování. Při dobré konstelaci můžeme očekávat nějaké setkání nebo příchod starého známého.

****
Obrácená karta s sebou nese ztrátu, zklamání, rozchod, ztřeštěnost, duševní odcizení, omyl, nepořádek, pomluvy, obvinění, zmatek, poblouznění a intensivní bolest.
Tato karta nám radí uklidit si nejdřív ve vlastním domě.

****
Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění nepřátelství
2) mantický význam: nenávist; rozdělení, rozptýlení
3) krajina: tekoucí voda, velká travnatá plocha
4) kámen: ametyst
5) rostliny: rulík, černý mák, blín
6) zvířata: jedovatý hmyz
7) vůně: asa foetida
8) nemoci: kožní choroby, afekty kolen

 

Mečová čtyřka
Na mečové čtyřce můžeme vidět hrob, rakev a smrt. Realita však většinou nezajde tak daleko, smrt zůstává v symbolické rovině. Je tu pokoj, dočasný exil nebo zápas, obnova energie, spánek, odpočinek, odklad, příměří, mír, ostražitost, osamocenost a isolace.
Nadchází čas k přezkoumání vlastních schopností. Zotavíme se z nemoci, ale předčasná cesta vpřed přinese jen riziko.

****
Obrácená karta s sebou nese prozíravost, opatrnost, lakotu, nehodu, neštěstí, testament a dobrou zprávu. Radí k moudrosti a hospodárnosti, ale ne lakotě.

****
Významy:
1) všeobecný význam: oposice v nepřátelství
2) mantický význam: úspěch nad nepřítelem; hrob, rakev, vyhnanství
3) krajina: role, plodivá
4) kámen: smaragd
5) rostliny: myrta, špenát, mochna
6) zvířata: velcí sudokopytníci
7) vůně: šalvěj
8) nemoci: choroby krční, záněty krku a mandlí, katary, záškrt, vole, mrtvice

 

Mečová pětka
Mečová pětka je nejpodlejší kartou malé arkány.
Přináší ničení, porážku, ztrátu, násilí, nepřátelství, ponížení, zbabělost, egoismus a agresivitu. Máme nedostatek energie. Číhá na nás nějaká léčka, ostuda nebo potupa, hrozí nám rány pod pás.

****
Obrácená karta není o moc lepší, jsou tu pády, ničení, intriky, podvody, slabost, nejisté vyhlídky a ztráta. Od věci není ani pořídit si smuteční šaty na pohřeb.

****
Významy:
1) všeobecný význam: oposice úspěchu
2) mantický význam: nepřítel triumfuje v okamžiku, kdy vítězství se zdálo být jistým; zničení, hanba, nečestný pád
3) krajina: role, plodivá
4) kámen: smaragd
5) rostliny: myrta, špenát, mochna
6) zvířata: velcí sudokopytníci
7) vůně: šalvěj
8) nemoci: choroby krční, záněty krku a mandlí, katary, záškrt, vole, mrtvice


Mečová šestka
Mečová šestka přináší určité nejisté naděje, změnu místa, stěhování, cestu, pokrok vědy a lámání vztahů. Projdeme duchovním vývojem, přijmeme nové úkoly, zhroutí se nám stará přátelství. Přichází uklidnění, mír a harmonie.

****
Obrácená karta nám něco vysvětlí nebo dojde k veřejnému doznání. Můžeme obdržet nabídku k sňatku, ale dojde ke spletitostem, zaspíme důležitý termín a budeme mít pocit sevření.

****
Významy:
1) všeobecný význam: vyrovnovážení protikladů
2) mantický význam: nepřítel je zneškodněn; pověření, vhodný prostředek
3) krajina: role, plodivá
4) kámen: smaragd
5) rostliny: myrta, špenát, mochna
6) zvířata: velcí sudokopytníci
7) vůně: šalvěj
8) nemoci: choroby krční, záněty krku a mandlí, katary, záškrt, vole, mrtvice


Mečová sedmička
Mečová sedmička přináší lest, zákeřnost, sprostotu, klam, zradu, obvinění, podvod, lži, intriky, mazanost, lichocení, rafinované triky, nemilosrdné činy a spor.
Jsme pronásledováni vlastní neužitečností, marně se pokoušíme o návrat. Naše úsilí vyjde naprázdno, protože naše cíle jsou nejasné a slabé.

****
Obrácená karta s sebou nese špatné a zlé pomluvy, konflikt, nebezpečné rady, nereálné myšlenky a prázdné žvanění. Brzdí nás i lenost vlastní povahy.
Máme zdravotní problémy a jiné tělesné těžkosti.

****
Významy:
1) všeobecný význam: úspěch nepřítele
2) mantický význam: úspěch nepřítele zaručen; plán, který selhává
3) krajina: plodná, obdělaná
4) kámen: beryl
5) rostliny: jabloň, santal, badyán
6) zvířata: psi, krotká, domácí
7) vůně: santal
8) nemoci: choroby střevní, poruchy v zažívání: úplavice, cholera, průjmy, plynatost, zánět pobřišnice


Mečová osmička
Mečová osmička nám říká, že sami v sobě umrtvujeme své schopnosti a skrýváme své charakterové vlastnosti. Nerozvíjíme své potenciální hodnoty, nadání a schopnosti. Máme nepříjemnou blokádu vůči okolním lidem, jsme v přechodném zajetí.
Dále tu jsou pomluvy, mrzutosti, osočování, nesnáze, krize, ponížení, nemoc, bolest, ztráta, zármutek, zpráva a vynášení rozsudků.

****
Obrácená karta s sebou nese špatnou zprávu, nehodu, zradu, klam, neklid, obtíže a nepředvídaně přicházející podvod. Únik nám umožní osvobodit se od všech omezení, odpočinout si nabrat síly.

****
Významy:
1) všeobecný význam: částečné oslabení úspěchu nepřítele
2) mantický význam: nepřítel vítězí jen částečně; krize, konflikt, nemoc
3) krajina: plodná, obdělaná
4) kámen: beryl
5) rostliny: jabloň, santal, badyán
6) zvířata: psi, krotká, domácí
7) vůně: santal
8) nemoci: choroby střevní, poruchy v zažívání: úplavice, cholera, průjmy, plynatost, zánět pobřišnice

Mečová devítka
Mečová devítka je symbolem svobodného stavu, celibátu.
Přináší smrt, zoufalství, smutek, násilí, krutost, starosti, sklíčenost, zpoždění, nevěru, chudobu, nemoci, zradu, slzy a selhání.
Máme problémy v práci, potíže se zaměstnavatelem, obavy ze zkoušek, trému před veřejným vystoupením, strach z rozchodu, obavy ze samoty a ztráty partnera.

****
Obrácená karta s sebou nese špatný charakter, zatčení, pochyby, zármutek v lásce, nemilost, podezření, strach, pomluvy, urážky a zranění.LSFHA - tarot - meče 2

****
Významy:
1) všeobecný význam: trvalé nepřátelství
2) mantický význam: trvalá nenávist; trvalá opuštěnost, zoufalství, nezdar, smrt
3) krajina: plodná, obdělaná
4) kámen: beryl
5) rostliny: jabloň, santal, badyán
6) zvířata: psi, krotká, domácí
7) vůně: santal
8) nemoci: choroby střevní, poruchy v zažívání: úplavice, cholera, průjmy, plynatost, zánět pobřišnice


Mečová desítka
Mečová desítka představuje sílu rozumu a schopnost dojít ke správným závěrům. Končí tísnivé období plné utrpění, končí úkol, bude zničeno něco cenného, rozpadne se vztah k lidem, přijde životní pád. Obrátí se směr našeho života a změní se charakter našeho usilování. Přelom bude razantní a bolestný
Dále tu je smutek, bezútěšnost, bolest, slzy, lítost, deprese, agonie, zastrašení a překážky.

****
Obrácená karta je pro nás milým překvapením. Slibuje nám prospěch, zisk, úspěch, přízeň a moc. Autorita je jen přechodná, na krátký čas.

****
Významy:
1) všeobecný význam: nejistota v nepřátelství
2) mantický význam: skrytí nepřátelé; slzy, smutek, bolest
3) krajina: plodná, ve vyšších polohách
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 mincí


Páže mečů
Mečové páže je tmavovlasý muž, skutečná osobnost. Má přehled, diplomatické schopnosti, praktický přístup k řešení problémů a vlohy pro vyzvídání, průzkum a špionáž. Je bdělý, ostražitý, moudrý, zručný, obratný, vytrvalý až umíněný, solidní, agresivní a bystrý. Jde-li do tuhého, umí být i vážný.
Dále tu hrozí znepřátelení si okolí, rivalita, spor v práci, neshody s partnery, hádka a tvrdý názorový střet

****
Po obrácení karty se z něj stal úskočný a frivolní muž.
Můžou přijít rozpory nebo nějaká choroba. Jsme bezmocní proti síle protivníků. Je tu i varování před překročením zákona, neopatrností a nepředvídatelnými okolnostmi.

****
Významy:
1) všeobecný význam: nepřátelské dítě
2) mantický význam: špatná novina, zdržení; dozor, zrada, vyzvědačství
3) krajina: plodná, ve vyšších polohách
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Země
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 mincí


Rytíř mečů
Mečový rytíř je muž konfliktní, inteligentní, plný idejí a projektů, rozumný, ale nestálý ve svých záměrech. Mezi jeho kladné vlastnosti patří obratnost, zručnost, ráznost, činorodost, odvaha, statečnost, rytířské hrdinství a udatnost. Rozhodně ho nezdobí válečná aktivita, destrukce, ničení, chlad, nepřátelství, záludnost, chladný odstup, ostré spory, jízlivý posměch a ironie. Může nám přinést zisk i ztrátu.
Dále tu je ochlazení vztahů mezi lidmi, kritika a ztroskotání obchodů a projektů.

****
Po obrácení karty se z něj stal bojovný tyran, ješitný pošetilec, klaun, který rád působí těžkosti. Nemá dostatek odvahy, vytrvalosti a pochopení. Je nekompetentní a neopatrný.
Máme tu i marnotratnost, hýřivost, výstřednost, neprozřetelné chování, záhubu, úzkost a bezmocnost. S tímto listem je spojeno nebezpečí pádu, které přinese žena.

****
Významy:
1) všeobecný význam: nepřátelský jinoch
2) mantický význam: vyzvědač, břímě, útok, napadení, satyra; výsměch, pomluva
3) krajina: plodná, obdělaná
4) kámen: beryl
5) rostliny: jabloň, santal, badyán
6) zvířata: psi, krotká, domácí
7) vůně: santal
8) nemoci: choroby střevní, poruchy v zažívání: úplavice, cholera, průjmy, plynatost, zánět pobřišnice

Královna mečů
Mečová královna je tmavovlasá nepřátelská žena, vdova. Má dobré společenské vystupování, bohatství myšlenek, schopnost dospět k vyššímu poznání, oprostit se z omezení a závislosti a řešit problematické situace rozumem. Udržuje si nepřekonatelný odstup, šíří vlastní názory a jde si svou vlastní cestou. Je vnímavá, chytrá, nezávislá, přísná, spravedlivá a upřímná. Není ochotná nechat si leccos líbit. Hodně záleží na ostatních kartách, protože u ní můžeme nalézt dobrotu i chladnou vypočítavost.
Dále tu je rozchod, rozluka nebo rozvod.

****
Po obrácení karty se z ní stala krutá, nespolehlivá a podvodná žena, velmi nebezpečná, protože je zároveň i krásná a atraktivní. Mezi její vlastnosti patří zloba, pruderie, úzkoprsost, pokrytectví, zdráhavost, zlomyslnost, posměch a pohrdání.

****
Významy:
1) všeobecný význam: inteligence bojující ženská
2) mantický význam: zlá, nepřátelská žena, pomluvy, sváry; opuštěnost, vdovství
3) krajina: role, plodivá
4) kámen: smaragd
5) rostliny: myrta, špenát, mochna
6) zvířata: velcí sudokopytníci
7) vůně: šalvěj
8) nemoci: choroby krční, záněty krku a mandlí, katary, záškrt, vole, mrtvice


Král mečů
Mečový král je tmavovlasý zlý muž, válečník, mocný nepřítel, soudce. Představuje moc, zákon, autoritu, nevšední bojující inteligenci, sílu a mocenskou kontrolu. Najdeme u něj bohatství myšlenek, protikladnost jednání, cynickou kritičnost a schopnost obratného a taktického řešení. Je energický, přísný, chápavý, duchaplný, mnohostranný, lstivý, racionální, opatrný, odvážný, dovedný a aktivní.
Nadchází období poučení, studia a vědeckého bádání, pronikáme do tajemství, o nichž chceme dosáhnout zasvěcení.

****
Po obrácení karty se z něj stal muž poskytující špatný příklad. Má zlé úmysly. Je ukrutný, úskočný, surový, perverzní, zlomyslný, prostopášný, egoistický, neupřímný, věrolomný a úzkostlivý. Není schopný dosáhnout cíle, akce jsou zneškodněny protiakcemi.

****
Významy:
1) všeobecný význam: inteligence bojující mužská
2) mantický význam: zlý muž, válečník, mocný nepřítel; autorita, útisk zákonem
3) krajina: tekoucí voda, velká travnatá plocha
4) kámen: ametyst
5) rostliny: rulík, černý mák, blín
6) zvířata: jedovatý hmyz
7) vůně: asa foetida
8) nemoci: kožní choroby, afekty kolen

Všechny karty si můžete prohlédnout zde

LFSHA