16.4.2021 | Svátek má Irena


HÁDANKA: Kočka jménem Shirocco (9)

26.11.2015

Můj pán se narodil v roce, ve kterém zemřeli dva papežové – ten druhý pouhé tři týdny po své inauguraci. První z nich patřil do nechvalně známého rodu Borgiů (jedna jeho dcera je známá nejen jako veliká krasavice, ale i jako neřestná žena – zajímavé je, že tyto zvěsti utichají po smrti jejího otce). Druhý byl na papežský stolec dosazen víceméně jako kompromisní řešení, když se dva slavné rody nemohly na výběru papeže dohodnout. Byl křehkého zdraví a jeho třítýdenní pontifikát patří k nejkratším v dějinách křesťanství. Zda byl ukončen jedem, či zda nově jmenovaného papeže zradilo zdraví, to již zřejmě nikdo nezjistí.

Jak to vnímala rodina mého pána, netuším, ale on sám byl tehdy samo sebou příliš maličký na to, aby jej tahanice o papežský stolec zajímaly. Narodil se do židovské rodiny, která však konvertovala ke křesťanství již dlouho před jeho narozením. Měl hodně sourozenců, jak bylo v tehdejších dobách zvykem – ví se nejméně o osmi. Jeho otec byl obchodníkem s obilím a také i církevní notář. Rodina žila v Provence, v malém městečku asi dvacet kilometrů vzdáleném od města, kde posléze můj pán začal studovat na univerzitě tzv. trivium, tedy gramatiku, rétoriku a logiku. Studium však musel ukončit předčasně – univerzita byla uzavřena z důvodu vypuknutí moru. Ostatně mor, ta metla našeho věku, ho v životě provázel téměř neustále.

Po odchodu z univerzity se osm let toulá krajem, sbírá bylinky a věnuje se lékárnictví. Snaží se vynalézt lék proti moru, a i proto po čase nastupuje na studium lékařství v jiném městě. Z univerzity je však vykázán díky své předchozí lékárnické práci, což stanovy univerzity zakazují... I tak je však často pokládán za doktora, a jeho růžové pilulky proti moru na bázi kosatce, cypřiše, červené růže a dalších složek jej velmi proslavily. Propagoval i hygienická opatření, která měla moru zabránit, jako polévání předmětů octem a rostlinnými esencemi kvůli dezinfekci, chránit si nos a ústa a preventivně si často umývat ruce.

I pro svůj náhled na to, jak se před morem chránit, jak se mor šíří a jak se proti němu bránit, se v době, kdy jsme my kočky byly mylně považovány za původce moru a tudíž všeho zla, nebál mít kočku, tedy mě. Je pravda, že v našich dobách se kočky nechovaly v domech a bytech tak, jako to vidím teď u vás. Kočky byly součástí života, ale nebyly již tak uctívané jako kdysi v Egyptě. Naopak, přisuzovaly se jim zlé, tajemné vlastnosti, věřilo se, že nás vyslal sám Satan jako pekelné zvědy, abychom škodily lidem. Zvlášť černé kočky to měly v té době velmi těžké. Nicméně já u mého pána žila spokojeně a šťastně. Je zvláštní, že mi vlastně nedal pořádné jméno. Ano, volal na mě, oslovoval mě určitým jménem, které se zachovalo až do vašich časů. Ale původní význam toho mého jména byl archaický název pro kočku... takže na mě vlastně volal Kočko.

Ale mně to nevadilo. I tak jsem byla spokojená, že mohu být s ním. Často mi probíral kožíšek a hladil mě, usazenou na jeho klíně, když hleděl do spousty papírů a knih, které měl rozložené po stole. Neustále totiž studoval, byl posedlý po vědomostech. Měl velmi široký záběr, ve vaší době se podobným lidem říká renesanční člověk. Věnoval se lékařství, literatuře, astronomii, astrologii, výrobě léků a mnoha dalším vědám.

Pak jeho život opět proťal mor. V jeho jednatřiceti letech ho dostihl jako šťastně ženatého otce dvou malých dětí. Poté, co mor prošel přes místo, kde žili, zůstává můj pán opět sám, jeho žena i děti epidemii nepřežily. To, že nedokázal členy vlastní rodiny proti moru ochránit, byť se považoval za znalce v této oblasti, mu velmi pokazilo reputaci. Znovu odjel na cesty, kde chtěl zapomenout na svůj žal. Po svém návratu se opět angažoval v zasažených městech, stal se z něj uznávaný odborník na boj proti moru. Nakonec se ve svých 44 letech opět oženil a s druhou ženou měl dalších šest dětí.

Do vaší doby však obraz mého pána nepřetrval jako obraz lékaře, lékárníka, člověka, který se snažil ze všech sil potírat zhoubný mor. Ve vaší době se jeho jméno stalo symbolem tajemna, náhledů do budoucnosti, symbolem astrologie.

Přitom se tomu, co jeho jméno proslavilo i v daleké budoucnosti, začíná věnovat až téměř v padesáti letech. Sepisuje dlouhou řadu čtyřverší, ve kterých si hraje s jazykem, s anagramy, květnatými obrazy, alegoriemi i mytologickými výjevy.

Výkladem se zabývalo množství lidí, od jeho současníků až po lidi nového věku. Psána však byla nejednoznačně, výklady se mohou lišit podle znalostí a zkušeností vykládajících. Říká se, že předpověděl pád krále Jindřicha II, zvolení francouzského prezidenta Francoise Mitteranda i atentát na papeže Jana Pavla II v roce 1981.

Vydání jeho knihy s proroctvími mu přineslo slávu. Byl pozván ke královně, s kterou několik hodin rozebíral některá ze svých čtyřverší. Byl pověřen vytvořením horoskopů pro všechny její děti. Současně ale také byl nařčen z toho, že provozuje magii, a musel se od dvora vzdálit. Vrátil se zpět do svého domu, kde se věnoval sepisování horoskopů pro své platící klienty a dalšímu rozšiřování své knihy s proroctvími.

Ve svých 64 letech pociťoval neblahé následky artritidy, která ho provázela celý život, ke které se později přidala ještě vodnatelnost. Zemřel v 66 letech a byl pohřben v rakvi, postavené ve svislé poloze za jednou ze zdí chrámu ve městě, kde žil poslední roky.

Opravdu viděl můj pán do budoucnosti a neznámé výjevy popsal jazykem, který ovládal? Opravdu viděl i konec světa? Žila jsem s ním jen pár kočičích let, ale přesto se moje existence dochovala až do vašich dob. Mé jméno je známé (ano, je to to archaické slovo Kočka – ale samosebou v jazyce mého pána), a dokonce je v jedné ze svých her použil známý spisovatel William Shakespeare.

Ano, tak to jsem já, ta tajemná bytost, o které se ve své době říkalo, že právě ona dokázala zprostředkovat svému pánovi jeho vize budoucnosti...

Dospěli jsme na konec dalšího dílu. Jistě už víte, jak se jmenuje pán a možná už i víte, jak na svou kočku volal. A ne, jméno Kočka stačit nebude. Musí to být ono archaické jméno, tak jak jí opravdu říkal. Pokud zatím nevíte, přeji vám hodně úspěchů při hledání správné odpovědi a věřím, že se určitě zadaří.

Vaše Shirocco

Tora Neviditelný pes


Úklid hotový raz dva! Přihlaste se o jeden z 10 mopů 1-2 Spray max od Viledy
Úklid hotový raz dva! Přihlaste se o jeden z 10 mopů 1-2 Spray max od Viledy

Čistá podlaha snadno a rychle? 1-2 Spray max se perfektně hodí na rychlý každodenní úklid, kdy se vám nechce tahat s těžkým kbelíkem vody. Které...