7.8.2020 | Svátek má Lada


AKVARISTIKA: Potrava pro odrostlejší potěr

17.7.2006 23:04

V určitém stadiu vývoje plůdku, musíme zkrátka tento zakrmovat i jinými, pestřejšími druhy potravy. Pominu-li potravu umělou, protože o ní bude samostatný díl, následuje potrava přírodní. V poslední době, kdy málokdo vyrazí se sítí k rybníku, se nabízí v odborných prodejnách mnoho druhů přírodní potravy mražené. Řekneme si ale přesto něco o potravě živé. ryby závoj

Opět zdůrazňuji, že potrava živá nemá konkurenci! I když se dá nahradit potravou umělou, vždy bude na prvním místě. Proč? Je to jednoduché vysvětlit akvaristovi, který má možnost touto potravou alespoň občas nakrmit. Těžko se to vysvětluje úplnému laikovi. Ale myslím, že jste po přečtení seriálu o akvarijních rybách již alespoň částečně teoreticky vyzbrojeni vědomostmi a tak se pokusím o velmi zjednodušené pojednání.

1. živá potrava odchycená v přírodě je v první řadě pohyblivá. To vyprovokuje u ryby tzv. pohybový reflex a ta po potravě lapá. Živá potrava tím na sebe lépe upoutá, než potrava umělá.

2. živá potrava je kompletní organismus a tak je dieteticky velmi hodnotná. Daleko hodnotnější než vyrobené krmení umělé pro tento účel. Určité druhy planktonu, vyskytující se v našich rybnících či požárních nádržích požírají řasy a stávají se tak u mnoha druhů ryb nepostradatelnou složkou potravy.

3. různá stadia planktonu, tedy živých mikroskopických organismů, se používají pro odkrm potěru. V mnoha případech je naupliové stadium nenahraditelným krmivem. Ale to už víme z předchozích dílů.

Začnu-li nyní vyjmenovávat a popisovat podrobně jednotlivé druhy všech zástupců živé, lovené potravy, nebudu v příštích dvaceti dílech dělat nic jiného. A tak vás seznámím s výčtem a zařazením pouze těch nejdůležitějších.

Pominu-li nálevníky, vířníky a Artemie, kterými jsem se zabýval v minulých dílech, budu pokračovat různými červy.

Nitěnky (Tubificidae):

Nejběžnějším a nejzkrmovanějším červem v akvaristice je obecně známá nitěnka obecná (Tubifex tubifex). Žije snad ve všech vodách, čistých i znečistěných. Je to velmi dobrá potrava pro všechny druhy ryb. Potíž je, že se ve velkém množství dá nalovit ve vodách silně znečistěných a tam se také může stát přenašečem různých nemocí. Proto je dobré před zkrmením nitěnky alespoň týden umístit do tekoucí, čisté vody. Nitěnky se prodávají i různě upravené. Lyofilisované (sušené mrazem), nebo mražené. V tom prvním případě se dá snad doporučit. Mražené ovšem doporučit nemohu. Technologie, která umožní kvalitně nitěnku zamrazit je poněkud náročná a málo kdo ji používá. Pokud vůbec!

A tak je lépe se tomuto výrobku vyhnout. Nakonec se musím zmínit o tom, že v posledním desetiletí nitěnky z pultů odborných prodejen mizí. Je to způsobeno také tím, že čistota vod se podstatně zlepšuje a tam, kde se v ohromném množství v minulosti nitěnky vyskytovaly (odpady z továren, městské stoky, kalové nádrže…), jsou dnes budovány čističky.

Tím se množství lovených červů podstatně zmenšilo a jsou stále vzácnější. Nehledě na to, že jejich cena stoupla o několik set procent. Přitom některé druhy akvarijních ryb, např.sumečků, jsou na nich velmi závislé. Přesněji řečeno, že rozmnožení je bez těchto červíků u některých druhů ryb velmi obtížné.

Žížaly (Lumbricidae):

Je to snad jedno z nejhodnotnějších krmiv vůbec. Chyba je, že většina druhů žížal je příliš veliká. Přesto se již různé druhy těchto známých červů chovají průmyslově a výrobky z nich se dají použít. Živé jsou vynikající pro větší druhy ryb (cichlidy, závojnatky, KOI, sumci…) Nalezené žížaly před zkrmením doporučuji vyčistit ve vrstvě vlhkého propraného písku po dobu alespoň 24 hodin. POZOR! Zásadně nepoužívejte žížaly z hnojišť či jinak znečištěných substrátů!

Roupice (Enchytraeidae):

Jsou to blízcí příbuzní dešťovek a vyskytují se takřka na celém světě. Roupice znají akvaristé zejména proto, že si je doma sami chovají. Je to vynikající potrava, ale dosti tučná. Doporučuje se tedy krmit občas. Chovné ryby jsem roupicemi přikrmoval zejména před třením, z důvodu zaplnění samic jikrami. Mezi roupice patří též menší a velmi oblíbená potrava Grindal. Enchytraeus albidus. Je dobrý zvláště pro odrůstající potěr a malé druhy ryb. Také se chová v uměle.

Hlístice (Nematoda):

Jedná se háďátko octové (Anguillula). O tom jsem již psal v prvním díle o krmivech. Akvaristé v této souvislosti hovoří o mikrách.

Korýši (Crustacea):

Víme již, že Artemie, z akvaristického hlediska korýš nejvýznamnější, je velmi dobrým krmivem. Řadíme sem ale též další vynikající krmivo a tím jsou perloočky, Cladocera. Dělí se na dvě základní skupiny, ale protože se budu zabývat spíše potravou pro ryby, podrobnosti o dělení korýšů pominu. Různé druhy korýšů, patří mezi ně i dafnie, se cení pro svoji chitinovou schránku, která působí jako balastní látka v trávicím ústrojí ryb. Zkrátka pročistí trávicí systém a tím zvyšuje jejich vitalitu a chuť k přijímání další potravy. Je nutné uvést, že z hlediska výživy nejsou perloočky, známé akvaristům všeobecně jako dafnie, tak hodnotné.

Klanonožci (Copepoda):

Je to snad vůbec nejhodnotnější korýšek pro většinu akvarijních ryb. Z klanonožců je využívána zejména buchanka, jiný název, který zlidověl, je cyklop. Toto pojmenování je ale již odvozeno od latinského jména konkrétního rodu (Cyclops). O buchankách se dá říci, že je to to nejlepší, co můžete většině akvarijních ryb předložit. Buchanka nemá zdaleka tak silnou chitinovou schránku jako dafnie, ale zato je vysoce výživná a má jednu důležitou vlastnost. Její podstatnou složkou potravy jsou řasy a tak ryby s masitou složkou potravy tráví zároveň i řasy, které jsou mimo jiné velmi dobré i pro jejich vybarvení. To je další důležitá vlastnost živé potravy. Zkušený akvarista tak pozná u kolegy, zda jsou jeho ryby krmeny živou potravou. Obzvláště se cení nauplie tohoto živočicha. Je to totiž mikroskopický "prach", který je velmi vhodný pro rybí plůdek.

Jak perloočky, tak buchanky jsou dobré i zmražené. Důležitý je postup při jeho zpracování. Podstatná je kvalita, čistota suroviny a též rychlost zamrazení. Když postupujete při zpracování správně, zachová si potrava vysokou nutriční hodnotu.

Další pokračování budu věnovat hmyzu a jeho larvám, jednou z velmi důležitých složek potravy akvarijních ryb.

Jiří Růžička