20.6.2021 | Svátek má Květa


Diskuse k článku

FILOSOFIE: Běh (?) času

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Lenka 15.1.2009 21:28

Na co myslíš

Hezky napsaný. Kde jsi se u toho toulal?

J. Vacátko. 28.12.2008 20:54

Re: Definice času a vlnová teorie éteru

Podívaj se na web adresu: jaray.bigbloger.lidovky.cz a na článej Jarayova definice materiálního času. S úpřimním pozdravem J. Vacátko.

Habbermass 24.11.2008 20:35

Re: Čas určuje běh všeho ostatního

//ČAS vlastně animuje celou realitu...// ve slově animace je implicité čas již obsažen, takže podle vás pane D. Streite "čas působí na (animuje/oživuje) čas". To je vlastně definice kruhem a definice kruhem je logický klam, ve kterém se definice zpětně odkazuje na pojem. Tak jestli takové není zpupnost, pak jedině je to hloupost. Taky ten ČAS tje čas o sobě jako u Kanta pouze apriorní pojem z nedostupné a nepoznatelné nám říše o sobě. Takže nemůžeme o takovém čase nic vypovídat. Pane Streite máte sice velké sebevědomí, zato malé vědomí/vědění, což působí velmi komicky.

jschneider 2.3.2008 6:43

Re: Re: čas - veličina vesmírotvorná

Čas není rychlost je vní ouze jako parametr obsažen.

jschneider 21.2.2008 18:44

Re: Re: půjčíte všechny výdobytky fyziky ...a pak je přisoudíte éteru

   Podle mne nejde o žádné bubliny, ale monopóly s vlastnostmi svých membrán podobných strunám ve tvaru dodekahaedru. Jejich membrány mají, podle mně tu úžasnou schopnost, že dokáží přenášet, asi kolmo na svůj povrch velmi složité kmitočty, ale také kmity o velmi velkých amplitudách, svou schopností, jako celku, neskutečně citlivé a pružné deformace. Nic není tak tuhé, aby nemohlo být deformováno. Já tuto monopólovou strukturu chápu jako reálnou časoprostorovou síť vákua. Sám pro  sebe jsem si tyto monopóly nazval vakuony Protože se jedná o monopóly je vždy mezi nimi, při jakémkoliv stlačení, mezera. Je třeba si uvědomit, že vakuony v prostoru těmito mezerami tvořeném a je obklopující jakoby plavou. Tento prostor musí být vyplněn zvláštní hmotou, která i při daném neskutečném stlačení je vazká, těstovitá. Ta by mohla být možná éterem. Ta má schopnost, na rychlosti světla zcela nezávislé, čehosi čemu se ve statice říká redistribuce sil. Obstarává okamžité přizpůsobení prostoročasové sítě dějům, které v ní probíhají a aktivně se jich účastní. Celá představa je mnohem složitější. Já si představuji, že se jsdná o zcela odlišný druh hmoty, už proto, že měřítko se nalézá někde pod Planckovou délkou. Nám známá hmota je vytvářena kmity vakuonů a všechny druhy nám známých i neznámých částic jsou metmorfózami danými různými módy jejich kmitů. Jde o laickou mou představu. Připomínám, že je to vše složitější.              

jschneider 21.2.2008 17:44

Re: Re: Re: Geodetika časoprostoru v relativitě a Fermatův princip v éterový teorii

 Vůbec nejzajímavější je případ, kdy těleso-objekt hmotový i bod nehmotný se nikam neposouvá

protože má rychlost 0m/s a přitom v něm čas t iká o sto šest. všechny tyto dimenze, jak časové tak délkové mají stejný směr a vychází z jednoho bodu. Proto časoprostor. Tento bod musí být k něčemu, nějakéb události vztažen. Takže jde vždy o záležitost lokální. Absolutní čas neexistuje.     

jschneider 21.2.2008 17:25

Re: Re: čas - veličina vesmírotvorná

Pominuli kvanta času, která jsou si nepochybně zcela podobná, a jsou dány velikostí Planckova času, pak čas nemá žádnou frekvenci. Nositelem všech modulací a jakýchkoliv frekvencí jsou děje, které v něm probíhají.   Pokud někdo považuje výraz , děj probíhající v čase, za nelogický, protože obsahuje dva různé časy,  jde o omyl, jde o jeden a tentýž čas. Aspoň 999999 lidí z milionu ten výraz takto chápou. Pro mně čas běžící v čase je něco jako běžecká dráha běžící po běžecké dráze.

Dušan Streit 6.1.2008 17:22

Re: Re: čas - veličina vesmírotvorná

Á Petrásek zase opisoval. Myslí si, že je anonym, protože v této debatě si ještě říká Skeptik , AWT...Je to zakomlexovaný provokatér, kterému učarovaly moje názory.

Dušan Streit 6.1.2008 17:02

Čas určuje běh všeho ostatního

..takže v realitě není možné běh času postihnout. Přesto běží tím, jak realita nabývá stále nových stavů. Ale odlište v realitě dva bezprostředně sousedící okamžiky. Nemožné! To čas určuje vibraci strun, poločas rozpadu jader a částic, oscilaci atomů, rychlost světla ve vakuu, oběhy planet kolem sluncí, posun ručiček na našich hodinkách. Tuto kauzalitu není možné obracet a myslet si, že rychlost fyzikálních procesů - třeba zmíněných periodických dějů - určuje ČAS. Naopak, ČAS - a jeho principiálně nepostižitelný běh - je etalonem veškeré dynamické (tj. v čase existující) reality.

Je zpupnost člověka, když si myslí, že rychlostí fyzikálních procesů měří čas. Je to stejné, jako by postavička, animovaná v počítači, chtěla zjistit takt procesoru. I kdyby ten takt byl 1 za rok, animované hodiny by šly stále dobře v poměru k ostatním animovaným dějům. ČAS vlastně animuje celou realitu.

Navrátil Josef 26.12.2007 19:51

Re: Re: Geodetika časoprostoru v relativitě a Fermatův princip v éterový teorii

02 - Pro zjednodušení výkladu zde budiž řečeno že „dráha je úsek na dimenzi délkové“. Pokud zde tedy tvrdíte, že objekt ( zřejmě hmotný i nehmotný ) se umí pohybovat-posouvat „po dimenzi“ toho vesmírného prostoru, pak kdo zakázal ( možná Vy ), abych se já domníval, že těleso-objekt hmotový i bod nehmotný se pohybuje-posouvá stejně podobně jako „po délkové dimenzi“ po „časové“ dimenzi …už i proto, že dimenze jako dimenze ( jedna časová, jedna délková ) … kdo to může zakázat vyslovit krom Vás. Krom Vás ještě fyzika. Ta má ale pravidla, že vyvrací a dokazuje, anebo to může zakázat ještě Bůh ( který doposud ještě neprokázal, co zakázal a co ne ). Na začátku jste řekl : Já Zephir tvrdím éterovou teorii a podle ní je čas jedna z dimenzí. Nyní já Na konci netvrdím, ale podávám návrh, že Čas je veličina a Délka je veličina. Obě veličiny mají-produkují-realizují konstituují své dimenze. Pak si je můžeme nějak pojmenovat. Takže i Čas-veličina má své dimenze jako veličina Délka. Já to jako Zephir-Srnka světu nenařizuji, já to jen navrhuji….ke zkoumání. Čili že i těleso se po časové dimenzi, přesněji po časové trajektorii pohybuje-posouvá ( a pozorovatel spouští na tři osy časové, dimenze časové, intervaly-složky ) a tím ukrajuje na časové trajektorii intervaly-tiky, přesně podobně jak to dělá těleso-bod pohybem po trajektorii délkové a pozorovatel spouští do tří os délkových složky. Vím, že Vy diskutovat nechcete a to je důvod proč všem jste doporučil své audítko - oni nepřijdou - a mě totéž audítko zakázal. Je to logické proč...protože nikdy nemáte zájem podat protiargumenty lepší-silnější těm mým ... a myslíte si, že zvítězíte ( nade mnou ) svým monologem.

Navrátil Josef 26.12.2007 19:51

Re: Geodetika časoprostoru v relativitě a Fermatův princip v éterový teorii

01 - Pane Srnko, řekl jste, že jste sám Vy definoval čas tak, že je to „jedna z dimenzí časoprostoru“. Opsal jsem to naprosto přesně jak jste to řekl, že : Vy jste ji tak definoval, nikoliv fyzika a nikoliv Bůh a nikoliv pochopitelně příroda sama…ale Vy. Vidím, že máte nebývalé smělé schopnosti definovat sám bez KOHOKOLIV, nejen čas. Tvrdíte-li že čas je dimenze a ona je „jednou z dimenzí“ časoprostoru, tak to co zvostane když tu jednu „dimenzi“ času odeberu jistě podle Vás budou dále dimenze a to už nyní jen prostoru. Pokud Vy vševvěd nepopřete, že prostor má tři ty dimenze a že jsou všechny principiálně stejné jen mají jiná jména, pak lze dát ( logicko-filozofické ) rovnítko mezi dimenzemi … až na to že jedna je časová a jedna délková. Jako vševěd jste opustil možnost existence „Veličiny“ a přesedlal jste na „Dimenze“. Tři dimenze délkové a jednu dimenzi časovou. Pak jako vševěd jste prohlásil, že objekty se pohybují po geodetikách což jsou dráhy … a nemýlím-li se tak zřejmě nedokážete popřít řeknu-li, že i Vy stojíte na pozici, že dráha je cesta po dimenzi délkové respektive je-li ta dráha v prostoru a křivá, že se dají spustit na rastr os z délkových dimenzí „složky“ té dráhy.

ZEPHIR 23.12.2007 0:34

Geodetika časoprostoru v relativitě a Fermatův princip v éterový teorii

Podle éterové teorie je čas jedna z dimenzí časoprostoru, sice směr, ve kterým je časoprostor zakřivenej nejvíce. Proto se energie šíří přes vodní hladinu tak, aby splňovala Fermatův princip¨, čili po takové dráze, aby jí to zabralo nejkratší možnou dobu.

http://superstruny.aspweb.cz/images/fyzika/light/fermat.gif

Vidíme, že tahle definice času je konzistentní s teorií relativity, podle které se objekty pohybují po geodetikách, čili tak, aby jejich lokální čas plynul nejpomaleji. Animace tedy může stejně dobře sloužit pro výklad relativity i pro výklad času v teorii éteru modelem, kde prostoročas je tvořen vodní hladinou. Souvislost mezi geodetikou relativity a Hamiltonovým principem je známa už dlouho a Feynman z ní odvodil koncept dráhových integrálů jako aplikaci variačního principu v kvantový mechanice. Bližší info a diskuse zde.

Navrátil Josef 17.12.2007 20:07

Re: Re: čas - veličina vesmírotvorná

Já na místo „expanze“ dimenzí jsem navrhoval jejich „zakřivení-kroucení-vlnění“ – čili zvlněná dimenze je totéž jako „expandovaná“ dimenze, co Vy na to ? Po velkém třesku vesmír neexpsneduje ale se křiví, volní…čas : navrhl jsem úvahu, že dimenze času sama „neběží“ ale my „běžíme“ po ní totéž jako běžíme „po dimenzi délkové“ když se posouváme vesmírem. Co Vy na to ? Řetězec příčin a následků dokonce lépe sedí na tuto domněnku že bod-hmotný se po vesmíru posouvá po mnoha dimenzích délkových i časových a podle toho jak jsou zakřiveny tak „se děje onen řetězec kausálních událostí – hmota zakřivuje časoprostor a časoprostor >zakřivuje< komponenty ve hmotě. Co Vy na to ? Čas nemá frekvenci …čas je veličina a ta má dimenze, pak tou frekvencí jsou „ukrajované“ intervaly na časových dimenzích hmotným bodem co se vesmírem posouvá „po dimenzích“. Co Vy na to ? Píšete, že čas má energii. Nesmysl. Energie je definována jinak.

silver 17.12.2007 13:06

Re: čas - veličina vesmírotvorná

Nemyslím si, že vesmír ve všech dimenzích expanduje stejně. Expanduje fraktálně, takže některé dimenze se nám jeví jako svinuté a některé jako kvazirozvinuté. Úplně rozvinutá plochá dimenze je podle mě čas, jako informační kanál o změnách ve vesmíru, který má nejvyšší možnou rychlost a přenosovou kapacitu. Čas není, jak jsme si zvykli chápat, rychlost změn fyzikálních procesů (cítíte tu tautologii?), dokonce i rychlost světla v prostoru je v něm postižitelná. Rychlost fyzikálních procesů je relativní už vzhledem k Dopplerovu jevu, čas považuji za absolutní. Čas je to, co determinuje únik informací o příčinách, lépe řečeno generování příští přítomnosti a ponechávání současné přítomnosti v minulosti, je to asymetricky kauzální řetězec příčin a následků; projevující se růstem entropie. Čas má tudíž nejvyšší možnou frekvenci, a tedy i energii. Nevím, je-li celková energie vesmíru nulová, ale myslím si, že energie jeho expanze je zdrojem gravitační energie, proto se nemusíme divit vyvážení lambda a omega, když se jedná o dvě stránky téhož.

Navrátil Josef 11.12.2007 20:00

čas - veličina vesmírotvorná

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/h/h_075.doc  - hmotný bod putuje „po čase“

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_167.doc    - co bylo před Velkým třeskem

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/j/j_055.doc    - čas neměří nám ale my jemu

http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=g   - BLOK  G o podstatě hmoty křivením časoprostoru 

Navrátil Josef 10.12.2007 20:32

Re: Re: Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....

Pane Holmessi, znáte Feynmanovy diagramy ? To je co ? věda, či hypotéza či předpověď experimentů anebo to jsou ty diagramy předpovědi pozorování ? Proč je Feynman sestavil když už předtím stačila na tentýž popis jako ty diagramy hotová matematika ? Nechápete co říkám, že ? Zopakuji Vám to už po x-té : Veškeré intrakční rovnice, které fyzika vymyslela a zapsala do tradiční znakové řeči při použití celé latinky, řecké abecedy a dalších pomocných znaků, čísel, ta...tak já jsem tuto celou interakční zápisovou řeč přepsal ( "přetransformoval" ) do jiné znakové řeči dvou znaků : "x" a "t" ( délka a čas ), abych ukázal, že lze za každou elementární částici "dosadit" dvouznakový vzoreček ... Feynman udělal podobné. Takže máte pravdu, že moje HDV neobsahuje "riskantní předpovědi" a není třeba jí házet na smetiště, stačí jí dokončit, zhodnotit a používat jako dvouznakovou řeč....a z ní pak vyvodit, že i hmota je postavena ze dvou veličin. .-.-.-Hotovo. ; viz zde http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/ea/ea_016.doc

Šerlok Homeless 10.12.2007 20:14

Re: Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....

Pokud Vaše hypotéza neobsahuje riskantní předpovědi experimentů anebo pozorování (obsahuje? jaké?), které nelze předpovědět za použití dosavadních teorií, tak není na smetiště vědy co posílat: Pak totiž vědeckou není.

Hawking, Penrose, Rees, Barrow, 8.12.2007 23:01

oh ye

Mr. Navratil Josef is indeed an old donkey

Navrátil Josef 8.12.2007 13:47

Re: Opusťte jim, neboť nevědí co činí....

Skeptiku, podobných urážek a ponižování si už řekl za 2 roky po internetu spousty…opravdu spousty !, ( dnes 7 ks ), ale co takhle sám ukázat co umíš !! do fyziky…co ? Co takhle ukázat něco ze své práce, co ? Kdekoliv, jakkoliv, a cokoliv, co ? Já udělám experiment : za 7 urážek dnešních se rozhodnu neoplácet stejným, ale naopak ti dám možnost tě pochválit : vyzvu tě, aby si opravdu jednoduše beletristicky a filozoficky vysvětlil ( já si to schovám na památku ) v čem spočívá totální obludnost např. hypotézy o dvouveličinovém vesmíru, tedy jako návrh realistický, nikoliv sci-fi, že hmota je realizována vesmírem „vlnobalíčkováním“ dimenzí veličin ( délka a čas ).Atd. jak to popisuji. Pověz mi své vědecké protiargumenty ( můžeš i na mou soukromou adresu, pokud se veřejně stydíš ) bez matematiky ( hele : profíci jako je Hawking, Penrose, Rees, Barrow, Greene a jiní dokáží popsat vědecké poznatky a názory světa na vesmír do 400 stránkové knížky a to i bez matematiky. ) Ukaž mi slovními argumentacemi své pojednání, které pošle HDV bez pardonu na smetiště vědy ( a do světa pavědy ). Ukaž, že krom ponižování a urážení ( které plodíš už 2 roky všude ) že umíš ještě něco jiného…pak tě pochválím. Do tý doby seš pouze trouba.

skeptik 8.12.2007 12:10

Opusťte jim, neboť nevědí co činí....

Vida známé to internetové postavy Zephir a Navrátil a vedle má diskusní vlákno Streit. Jen pro zajímavvost v době kdy učitelé stávkují aby si vymohli víc peněz k šíření vdělanosti tak tito tři pánovové bezplatně šíří nevzdělanot a temnotu.Ti dva poslední dokonce vynakládají nemalé prostředky k tomu, jeden za vydávání špatných knih druhý za soudní výlohy k obhájení svých do nebe volajících nesmyslů. Nehoršeme se však na ně přátelé, nedělají to ze zlého úmuslu bude to nejspíš nějaká ošklivá duševní nemoc co je pudí k těmto obětem a výkonům.

ZEPHIR 6.12.2007 17:26

Re: Teorie jsou dvojí: správné a nesprávné

No hezký a obecně platný - ale má to nějaký vztah k tomu, co jsem tu zatím o svý teorii a představách o čase uvedl. Vágnost může bejt problém nejen teorií, ale i argumentace proti nim.

AWT 5.12.2007 21:46

Re: Re: Re: Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

p. Navrátile raději si pivo neotvírejte s léky se to nemá mísit a pak raději si otevřte hlavu, jestli to ve vašem věku ještě lze. Hlavně pokud možno se nepleťe do hovoru, kterému jak vidět vůbec nerozumíte. Jste známá, nechvalná postava a postrach diskusí pro svoje flame!!

Navrátil Josef 5.12.2007 19:57

Re: Re: Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

nééé, no nééé ... to jste mě pane Janek omráčil ( musím si na to otevřít pivo ) ; to je opravdu z Vaší ( vlastní ) hlavy ??

AWT 5.12.2007 18:02

Re: Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

Teorie jsou dvojí: správné a nesprávné. Znakem nesprávné teorie je, že každá nová skutečnost vás překvapuje a nutí dát k této nesprávné teorii nějaký nový přídavek, novou teorii, nové vysvětlení. Znakem správné teorie je však opak. Správná teorie správně předvídá nové skutečnosti, které jsou rozumově spojeny se skutečnostmi dosavadními. Správná teorie se pozná podle toho, že předvídala, co se stane.( tak nějak to hezky říká Pasteur).

Hodnotíme-li z hlediska poslední věty třeba STR, nestačí se omezit jen na známé, jako je dilatace času či vzrůst hmotnosti s rychlostí. Výčet správných předpovědí založených na TR je větší to často uniká kritikům. Když Dirac sestavil relativistickou analogii Schrödingerovy rovnice, vyplynula z ní nezbytná existence spinu elektronu. Vyplynula však z ní i existence antičástic a korekce spekter atomů. Z relativistické kvantové elektrodynamiky plyne Lambův posun spektrálních čar. Všechny tyto jevy byly nejdříve předpovězeny jako důsledek relativistické teorie, a teprve pak experimentálně zjištěny. Snažit se vyložit pozorované jevy v rámci předrelativistických představ o prostoru a času užitím ad hoc předpokladů, jako třeba modifikací éterové hypotézy, znamená nejen konflikt s výsledky klasických pokusů, jako je Michelsonův, ale vede k reformulaci kvantové teorie pole a fyziky elementárních částic, která na relativistické teorii spočívá. Standardní kosmologický model úspěšně předpovídá relativní zastoupení lehkých prvků ve vesmíru, že existují jen tři rodiny leptonů. Velký třesk je standardním modelem, stojí na pevných základech standardního modelu částic a interakcí a je velmi dobře prověřen experimentálními daty, zato představy inflačního vesmíru jsou zatím pouze hypotézy.

Moderní fyzika tvoří natolik provázaný celek, že je velmi obtížné pohnout s některým ze základních kamenů, aniž se její konstrukce – z empirického hlediska konstrukce výborně fungující – zhroutí.

Samozřejmě, konečné slovo ve fyzice potažmo v jejích kosmologických

Navrátil Josef 5.12.2007 12:59

Re: Re: Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

 ... a s těma dvěma dimenema času ...to je pěkné ... už se to blíží HDV ( tam jsou tři, volné ) ...možná se toho i dožiju, že se fyzici budou zabávat časoprostorem s mnoha dimenzemi času i mnoha dimenzemi délkovými ( a ČP s počtem dimenzí vyšším než 3+3 , ten už "volně" neexistuje, protože další dimenze jsou zabudovány jen ve hmotě ) ... možná se toho dožiju až bude HDV přeložena do angličtiny ... v Čechách velcí malé laiky nečtou.

Navrátil Josef 5.12.2007 12:48

Re: Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

 Ano, Milane, seš to ty, co nesleduje a především nevnímá co druzí dělaj ... např. toto, cituji : "Logická diskuse má taky svoje pravidla a pokud třeba nabízim konkrétní intepretaci pro šipku nebo dva rozměry času a něco z ní odvozuju logickou cestou, čekal bych, že stejným způsobem budou ty argumenty vyvrácený. Zatím se opíráte o vágní analogie." ...to si opsal ode mě když jsem ti to to já mockrát v podobných obměnách říkal ... můžu ti najít cos mi na to odpověděl ? můžu ??? a dát to sem  !!! ? (( totiž, nic slušnýho to nebylo )).

ZEPHIR 5.12.2007 11:13

Re: nejen já pozná jak to s vámi opravdu je

N dobře, ale jak to poznání doložíte? Logická diskuse má taky svoje pravidla a pokud třeba nabízim konkrétní intepretaci pro šipku nebo dva rozměry času a něco z ní odvozuju logickou cestou, čekal bych, že stejným způsobem budou ty argumenty vyvrácený. Zatím se opíráte o vágní analogie.

Ani Galileo nic o heliocentrický modelu nepočítal, uváděl pro ni "jen" logický argumenty.Éterová teorie vědeckejm poznatkům neodporuje, naopak je zpřesňuje, zpřehledňuje a doplňuje. A od tý doby, co svoje představy šířim na webu se objevujou jen další představy, který ji podporujou.

 Namátkou: Vesmír je strunová kapalina, Fyzici zkoumaj černé díry pomocí pěny, Dva rozměry času, Matematik navrhuje dvě časové dimenze, Černé díry mohou obsahovat vlastní vesmíry

Jsem to skutečně já, kdo nesleduje, co druzí dělaj?

AWT 5.12.2007 0:01

Re: Re: černé díry jsou natolik exotické objekty

Řekněte to rovnou, že vás nezajímá co dělají ostatní. Máte dojem, že jen vy jste ten jediný, co má absolutně jasno a ví jak to všechno je. To ovšem je nepříjemné. Spasitelé v přírodních vědách se tradičně nechytají. Ani to 19. století nebude vaše doba, přírodní věda je exaktní dobrá dvě století. Zephire každý, nejen já pozná jak to s vámi opravdu je, ale nakonec každý jsme nějaký. Žijte blaze

ZEPHIR 4.12.2007 22:34

Re: Podivné názory...

Tak to je samozřejmě docela možný, ale mým cílem neni zářit tak či onak, ale vysvětlit, na co sem přišel. Moje osoba tu neni nijak důležitá.

Navrátil Josef 4.12.2007 12:12

Re: Re: Podivné názory...

 ... a ve 14 tým století by jste, Zephire, zářil jako hvězda ( pokud by ta záře nebyla z hranice, na které Vás upalují .. jo, tak se mravy mění  ) ... možná zazáříte za 100 let ještě jednou.