25.9.2021 | Svátek má Zlata


ARCHIV: Když se řekne... československý fandom (2)

27.4.2008 1:13

TOPlistPůvodně vyšlo 12. června 2000 (zde najdete první část).

Ludvík Souček zemřel koncem roku 1978, ale ještě stihl v Literárním měsíčníku publikovat výzvu k zakládání sci-fi klubů. Byl to vzpomínkový článek Jaroslava Veise v časopise Mladý svět, který tuto výzvu zpopularizoval a spustil lavinu fandomu. Prvním kamínkem „sdružování v malém“ byl SFK Villoidus - sci-fi klub na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1979). Brzy následovaly další kluby, některé byly přímo inspirovány kontaktem s matfyzáky, jiné vznikaly zcela nezávisle. Začali jsme si dopisovat, začali jsme se navštěvovat.

Jednoho pátečního odpoledne čekala delegace SFK Villoidus na nádraží Praha-Bubny na příjezd osobního vlaku od Teplic. Byl slunečný den, a my přišli vyzvednout trojici „tepličáků“. Znali jsme se navzájem jen z korespondence, kterou vedl Zdeněk Rampas, ale když se obě skupinky rozhlédly po nástupišti, bez problémů poznaly, že patří k sobě…

Velkým posunem vpřed při vytváření československého fandomu bylo první československé setkání přátel sci-fi v Pardubicích v roce 1982, organizované Pavlem Poláčkem a v dalších letech pořádané pod zkratkou Parcon. Pavel dokázal připravit akci, která nesla již od počátku prakticky všechny atributy conů: přednášky, promítání, panelové diskuse, literární soutěž. A účastníků víc, než měl legendární první Worldcon.

Vzpomeňme zde Vojty Kantora, redaktora nakladatelství Mladá fronta. Ke své oblíbené poezii si přibral i sci-fi a tak jsem se na knižních pultech mohli setkat s antologiemi Železo přichází z hvězd a Lidé ze souhvězdí Lva (obě 1983). Za ohromné nasazení při vyhledávání a uvádění nové generace autorů české SF dostal Vojta Kantor jako první Mloka za zásluhy (Parcon 1983).

Klubů a akcí přibývalo. Jak šel život, lidé se obměňovali, některé kluby zanikaly, jiné nově vznikaly. Fandomovská atmosféra přispěla ke znovuobnovení Klubu Julese Vernea, kluby v Teplicích, Liberci, Ostravě či Pardubicích zanikly, města jako Brno, Šumperk, Plzeň, Bratislava, Banská Bystrica, Košice nebo Spišská Nová Ves se na mapě fandomu zviditelnily. Od sci-fi tvorby odešel Jaroslav Veis, Ivo Železný se věnuje svému nakladatelství a na překládání a edici SF mu již nezbývá čas. Zemřel Václav Kajdoš. Mezi autory se zabydleli třeba Jiří W. Procházka, Jaroslav Mostecký či Jana Rečková.

Podobně i cony se objevovaly a mizely. Do kategorie stálic patří brněnský Dracon, chotěbořský Avalcon, ústecký Bohemiacon (i přes loňskou absenci), Tatracon ve Spišské Nové Vsi (který si můžete spojit s dovolenou v přilehlém Slovenském ráji), bratislavský Istrocon a pražský Pragocon, který je sice jenom jednodenní, ale spojuje umístění v Praze se zajímavými přednášejícími a tématy.

Parcon sám je conem putujícím, po odchodu Pavla Poláčka z Pardubic se od roku 1987 koná „od Aše až po Čiernou nad Tisou“, přesněji od Ústí nad Labem až po Košice, většinou je spojen s některým ze stabilních conů, jindy je pořádán jako solitér (třeba ten letošní v Šumperku). A nic na tom nezměnilo rozdělení Československa na dva nezávislé státy. Vzájemné kontakty mezi českým a slovenským fandomem jsou od té doby sice složitější, ale Parcony putují sem a tam – v roce 1994 byl v Banské Bystrici, v roce 1997 ve Spišské Nové Vsi. Čeští i slovenští fanové se navzájem navštěvují a účastní se akcí v obou zemích.

Oba fandomy – český i slovenský – stále ještě žijí jako jeden společný československý fandom, i když se již tak často nesetkáváme. Administrativní překážky, rozdělující obě země, jsou překonávány jazykovou blízkostí. Bylo by škoda, kdybychom se navzájem vídali jen jednou za rok na Euroconech.

pagi


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více...

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...