22.9.2018 | Svátek má Darina


USA: Problematicky "kladná, souhlasná" Affirmative Action

21.9.2017

Po zavraždění prezidenta Johna F. Kennedyho v texaském Dallasu jeho místo převzal rovněž texaský rodák a zručný politik Lyndon B. Johnson. Za jeho vlády došlo k realizaci nejedné novoty včetně „Války proti chudobě“, jakož i k novince oné Affirmative Action, akce v angločeském slovníku přeložené jako „kladné, souhlasné“. Ovšem byla to iniciativa protiústavní, s uvedením kritérií přednostního hodnocení podle rasy, odstínu pokožky, takových kritérií v prostředí s oficiálními zárukami úplné rovnosti všech.

Musela se najít výmluva, zdůvodnění zavést takovou podstatnou protiústavní výjimku a nalezena byla v její dočasnosti - tedy nic permanentního. Jenže nezřídka se stává, že z mnohých slibů dočasnosti se stane trvalá realita - v tomto AA případě už to trvá v třetí generaci.

Co s tím podniknout v současných podmínkách, kdy z jakéhokoliv choulostivého tématu lze přetvořit obvinění z rasismu - zločin to teď nejčastější a nejdůkladnější.. Již jsme se ale dočkali snahy o záchranu: nikoliv bledá tvář, ale autentičtí stateční černoši, několik se jich ozvalo. Jedním je Walter E. Williams, profesor ekonomie na George Mason univerzitě ve Virginii, s kuráží, neváhající přesvědčivě ukázat a dokázat, kde že je pravda. Například ve své stati „Racial Lies and Racism“ (Townhall, 30.8.2017.)

Z ní v textu „Nejčastější americké obvinění této doby“ ledacos cituji:

Získat přijetí vyžadovalo zvládnutí písemné zkoušky SAT s maximálním množstvím 1600 dosažitelných bodů. A výška překážek se lišila Pro kandidáty asijského původu byla o 140 vyšší než pro bělochy, o 270 bodů nižší pro Hispánce a o 450 nižší pro černochy - Afro-Američany.

Asijský žadatel, který dosáhl 1500 bodů, měl stejnou naději na přijetí jako běloch s výsledkem 1360, Hispanec s 1230 a černoch s 1050.

Kandidáti s nejlepšími SAT výsledky (1400 - 1600) uspěli takto: 77 % černochů,

48 % Hispánců, 40 % bělochů, 30 % Asiatů.

Případ studenta asijského původu: Austin Jia, zažádal v roce 2015, získal 2340 bodů z 2400 maximálně dosažitelných podle nového SAT systému. Vynikající známky z high school, úspěšný ve školním debatním teamu, kapitán v tenisovém družstvu, houslista ve školním orchestru. Odmítnut k přijetí na Harvardu, Princetonu, Columbii. Jeho neasijští spolužáci s nižšími výsledky přijati byli. Takové tedy hodnocení ve společnosti se zárukami rovnosti každého s každým.

- - -

Nyní v době 45. prezidenta, jímž je naprostou většinou pokrokových liberálů, oficiálních medií nenáviděný Donald Trump, se již začínají objevovat odvážlivci s bledou pokožkou, riskující zatracení pro své rasistické provinění. Jedním takovým provinilcem je Michael Barone, ročník 1944, otec lékař, původ italský, matka s kořeny irskými. Syn napřed absolvoval studia na Harvardu, toté na Yale vystudoval právnickou fakultu, stal se z něj conservative political analyst, historian, expert pundit, publicist connection with American Enterperise Institute.

Prvního září 2017 vyšla jeho zásadní stať „Time to Drop Colleges’ Racial Quotas and Preferences,“ Townhall, 1.9.2017 - že už je nejvyšší čas se zbavit rasistických preferenčních kvot. Významné univerzity po víc než jednu generaci uplatňovaly tuto politiku nezasloužených výhod, aniž by se docílil kýžený výsledek. New York Times otiskly sdělení s názvem „Even With Affirmative Action, Blacks and Hispanics Are More Underrepresented at Top Colleges than 35 Years Ago“. Založeno na porovnání údajů ze 100 nejprestižnějších vysokých škol. V roce 2015 - stejně tak jako v 1980, černoši jakož i Hispanics jsou nedostatečně reprezentováni. Takže tedy ono úsilí preferenční Affirmative Action nesplnilo zamýšlené výsledky.

Každopádně veškeré toto AA počínání bylo v rozporu se zákonem - 1964 Civil Rights Act’s zákazem rasové diskriminace. Školy pravidelně přijímaly černochy a Hispánce s nižší kvalifikací než bělochy a zejména Asiaty.

Nejvyšší soud v roce 1978 nechal pootevřená dvířka k legální diskriminaci. Tak učinil ve svém rozhodnutí Regents of the University of California v.Bakke. Mladík Bakke zažádal o přijetí na studie lékařství a neuspěl. Školu zažaloval se zdůrazněním, že černoši s nižší kvalifikací na studia přijati byli. Nejvyšší soud si vynalezl pseudozdůvodnění svého zbabělého verdiktu, s odkazem na diversity (“rozmanitost, různost“), že takovým vylepšením se přispěje k mezirasové harmonii. K tomu ale nedošlo - spíš opačné pocity začaly převládat.

Tímtéž chabým zdůvodňováním se vyznamenal Nejvyšší soud v případě 2003 Grutter v. Bollinger. Soudkyně Sandra Day O’Connor v tomto rozhodnutí se vyjádřila s ujištěním, že „za příštích 25 roků těchto rasových předností již nebude třeba“. Takže abychom si ještě 11 roků počkali.

Ona zbaběloučká racionalizace odkazem na onu diversity jako způsob účinného rasového sbližování se dosud rozhodně nepovedla. Mezi hlasy zdůrazňujícími onu „underrepresentation“ mezi doktorandy v náročných oborech kalibru třeba jaderné fyziky, nelze uslyšet nikoho, komu by vadila naprostá černošská převaha ve složení basketbalových družstev. Vidět tam kdy někoho asijského?

Poslední věta Baroneho textu: „Připusťme si, že talenty a zájmy nejsou úměrně

distribuovány a že už nastal čas se zbavit rasistických kvot a piorit.“

Však ano, smiřme se se skutečností, že hned tak brzo se nedočkáme cikánského majitele Nobelovy ceny.

- - -

Psáno v pondělí 4. září 2017, americký Labor Day, český První máj, do průvodu se už povinně nemusí. Při té příležitosti jsem měl televizi v provozu, a tak se seznámil se snahou proměnit Kalifornii v nezávislý suverenní stát.

Bedlivě jsem sledoval interview s reprezentantem tohoto hnutí, a mnohé jsem se dozvěděl:

Že Kalifornie svým hospodářským výkonem je mohutnější než celé Mexiko.

Že v Kalifornii žijí lidé s jinou mentalitou.

Že suverenní Kalifornie se zbaví svých příslušníků střední třídy. (Již několik set tisíc se odstěhovalo někam do sousedství - do Utahu, Nevady, Oregonu, Washingtonu, Montany, ba i do kovbojského Wyomingu.)

KONECDiskuse


J. Kanioková
15:59
21.9.2017

A. Alda
10:21
21.9.2017

J. Schwarz
7:52
21.9.2017

D. Nowodny
Jak
6:14
21.9.2017

P. Lenc
8:11
21.9.2017

D. Nowodny
8:31
21.9.2017

P. Lenc
10:17
21.9.2017

počet příspěvků: 11, poslední 21.9.2017 09:28

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.