22.3.2018 | Svátek má Leona


SPOLEČNOST: Mluvme o islámu dříve, než bude pozdě

14.11.2014

Když už se podařilo ombudsmance v rámci svého aktivismu definitivně zažehnout komplexní oheň vášní proti muslimům v jinak pokojné České republice, stojí za to si přečíst její prozatímní publikovanou zprávu.

Každá instituce má v rámci svého formování významný sklon k různým druhům newspeaku, odlidštěné mluvy a byrokratického „korektního“ způsobu vyjadřování. Čím více je odtržena od reality, tím lépe dokáže projevit svoje farizejství i ve svých dokumentech.

Inkriminovaná zpráva se jmenuje Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání. Titulek z pera úřadu ombudsmana je projevem farizejství a ostudného zastírání pravého smyslu toho, co se řešilo. Nikdo přece neřešil stížnost na nošení viditelných symbolů křesťanského náboženství, tak proč se používají oba symboly? A pro úplné srovnání, proč křížek, a ne kříž, když šátek, a ne šáteček? Není to náhodou urážka křesťanského náboženství?

Pseudohumánnost uvedeného názoru je zřejmá i z komparace s právními předpisy. Přečteme-li si Ústavu České republiky, zjistíme v ní, že „my občané České republiky… v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří si jsou vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům“. Jinými slovy svoboda patří svobodným, vnitřně svobodným, ve vnějšku svobodným, těm, kteří jsou demokraté a jako demokraté hodlají jednat za všech okolností. Muslimský šátek se stal nikoliv projevem odlišné kulturní identity mírumilovně smýšlejícího občana, který má svoje náboženství a bude pokojně žít v míru s námi, respektuje naši odlišnost, ale znakem, který se blíží nechvalně proslulým znamením zla.

Jakkoliv nevidím v České republice problematiku muslimů jako klíčové téma, jsem přesvědčen, že v jistém směru je dobře, že došlo k rozdmýchání těchto vášní dříve, než bude opravdu pozdě. Pozdě na obranu před militantním nesnášenlivým islámem, který ohrožuje samu podstatu evropské civilizace. Je mi to velice líto, ale islám v podobě, kterou momentálně šíří byť jen menší část celkové islámské populace, přispívá ke zlu srovnatelnému s výstřelky křesťanských náboženství svého času. V situaci, až bude převažující část islámské populace na světě bez mrknutí oka tolerovat v naprosto stejné míře viditelné i neviditelné znaky křesťanství, jako to činí křesťanská Evropa, bude možno hovořit o porušení základních práv a svobod. V této souvislosti úplně malinká douška na závěr. Islám považuje za něco ze všeho nejhoršího nikoliv křesťany, židy, drúzy nebo jakékoliv jiné náboženství, ale bezvěrce, kteří žádného boha nemají. Každý ateista v naší zemi by o tom mohl přemýšlet.

Autor je advokát

LN, 13.11.2014Už víte, kam do školky?
Už víte, kam do školky?

Také vás čeká tento rok zápis do školky? Poraďte se, jaká školka je nejlepší ve vašem okolí, či jestli zvolit státní nebo soukromou.

Diskuse


J. Ráž
12:35
15.11.2014

O. Zuckerová
22:33
14.11.2014

J. Ráž
12:42
15.11.2014

V. Kain
17:23
15.11.2014

Montgomerry
21:37
14.11.2014

V. Pechar
20:49
14.11.2014

L. Holzbachová
20:11
14.11.2014

L. David
16:36
14.11.2014

P. Dvořák
17:48
14.11.2014

Ś. Svobodová
9:44
14.11.2014

J. Schwarz
10:51
14.11.2014

Ś. Svobodová
17:43
14.11.2014

M. Prokop
15:34
14.11.2014

P. Vaňura
15:46
14.11.2014

J. Jurax
19:05
14.11.2014

V. Pechar
21:53
14.11.2014

M. Urban
9:14
14.11.2014

V. Běhal
8:36
14.11.2014

J. Jurax
19:07
14.11.2014

Z. Bureš
8:35
14.11.2014

J. Jurax
19:08
14.11.2014

P. Lenc
8:24
14.11.2014

J. Krob
8:07
14.11.2014

P. Boublíková
8:26
14.11.2014

L. Křivan
8:02
14.11.2014

P. Boublíková
5:21
14.11.2014

J. Babicka
4:09
14.11.2014

P. Skřivan
2:51
14.11.2014

P. Dvořák
3:08
14.11.2014

L. Křivan
8:05
14.11.2014

J. Jurax
19:17
14.11.2014

počet příspěvků: 36, poslední 15.11.2014 05:23

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.