23.5.2018 | Svátek má Vladimír


SPOLEČNOST: Mluvme o islámu dříve, než bude pozdě

14.11.2014

Když už se podařilo ombudsmance v rámci svého aktivismu definitivně zažehnout komplexní oheň vášní proti muslimům v jinak pokojné České republice, stojí za to si přečíst její prozatímní publikovanou zprávu.

Každá instituce má v rámci svého formování významný sklon k různým druhům newspeaku, odlidštěné mluvy a byrokratického „korektního“ způsobu vyjadřování. Čím více je odtržena od reality, tím lépe dokáže projevit svoje farizejství i ve svých dokumentech.

Inkriminovaná zpráva se jmenuje Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání. Titulek z pera úřadu ombudsmana je projevem farizejství a ostudného zastírání pravého smyslu toho, co se řešilo. Nikdo přece neřešil stížnost na nošení viditelných symbolů křesťanského náboženství, tak proč se používají oba symboly? A pro úplné srovnání, proč křížek, a ne kříž, když šátek, a ne šáteček? Není to náhodou urážka křesťanského náboženství?

Pseudohumánnost uvedeného názoru je zřejmá i z komparace s právními předpisy. Přečteme-li si Ústavu České republiky, zjistíme v ní, že „my občané České republiky… v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří si jsou vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům“. Jinými slovy svoboda patří svobodným, vnitřně svobodným, ve vnějšku svobodným, těm, kteří jsou demokraté a jako demokraté hodlají jednat za všech okolností. Muslimský šátek se stal nikoliv projevem odlišné kulturní identity mírumilovně smýšlejícího občana, který má svoje náboženství a bude pokojně žít v míru s námi, respektuje naši odlišnost, ale znakem, který se blíží nechvalně proslulým znamením zla.

Jakkoliv nevidím v České republice problematiku muslimů jako klíčové téma, jsem přesvědčen, že v jistém směru je dobře, že došlo k rozdmýchání těchto vášní dříve, než bude opravdu pozdě. Pozdě na obranu před militantním nesnášenlivým islámem, který ohrožuje samu podstatu evropské civilizace. Je mi to velice líto, ale islám v podobě, kterou momentálně šíří byť jen menší část celkové islámské populace, přispívá ke zlu srovnatelnému s výstřelky křesťanských náboženství svého času. V situaci, až bude převažující část islámské populace na světě bez mrknutí oka tolerovat v naprosto stejné míře viditelné i neviditelné znaky křesťanství, jako to činí křesťanská Evropa, bude možno hovořit o porušení základních práv a svobod. V této souvislosti úplně malinká douška na závěr. Islám považuje za něco ze všeho nejhoršího nikoliv křesťany, židy, drúzy nebo jakékoliv jiné náboženství, ale bezvěrce, kteří žádného boha nemají. Každý ateista v naší zemi by o tom mohl přemýšlet.

Autor je advokát

LN, 13.11.2014Diskuse


J. Ráž
12:35
15.11.2014

O. Zuckerová
22:33
14.11.2014

J. Ráž
12:42
15.11.2014

V. Kain
17:23
15.11.2014

Montgomerry
21:37
14.11.2014

V. Pechar
20:49
14.11.2014

L. Holzbachová
20:11
14.11.2014

L. David
16:36
14.11.2014

P. Dvořák
17:48
14.11.2014

Ś. Svobodová
9:44
14.11.2014

J. Schwarz
10:51
14.11.2014

Ś. Svobodová
17:43
14.11.2014

M. Prokop
15:34
14.11.2014

P. Vaňura
15:46
14.11.2014

J. Jurax
19:05
14.11.2014

V. Pechar
21:53
14.11.2014

M. Urban
9:14
14.11.2014

V. Běhal
8:36
14.11.2014

J. Jurax
19:07
14.11.2014

Z. Bureš
8:35
14.11.2014

J. Jurax
19:08
14.11.2014

P. Lenc
8:24
14.11.2014

J. Krob
8:07
14.11.2014

P. Boublíková
8:26
14.11.2014

L. Křivan
8:02
14.11.2014

P. Boublíková
5:21
14.11.2014

J. Babicka
4:09
14.11.2014

P. Skřivan
2:51
14.11.2014

P. Dvořák
3:08
14.11.2014

L. Křivan
8:05
14.11.2014

J. Jurax
19:17
14.11.2014

počet příspěvků: 36, poslední 15.11.2014 05:23

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.