18.7.2019 | Svátek má Drahomíra


SPOLEČNOST: Kauza VZP a klientský časopis Pohoda

14.12.2005

Jedním z diskutovaných témat kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny je její klientský časopis Pohoda. Byl předražený, nebo ne? Profit si nechal udělat nákladovou kalkulaci časopisu. Zjištění: z každé stokoruny, kterou platí pojišťovna za vydávání Pohody, bylo možné ušetřit 39 korun.

Z klientského čtyřměsíčníku Pohoda se v kauze kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) stalo politikum. Jádro sporu spočívá v jeho výrobní ceně. Jsou roční náklady na tři čísla ve více než stomilionové výši nadnesené, nebo nikoli? Platili pojištěnci ústavu v pojistném za časopis více než museli? Abychom vnesli do problému více světla, nechali jsme vypracovat nákladovou kalkulaci Pohody.

Vydavatelem časopisu je společnost ORA print. Předsedou představenstva této firmy je Radek John, známý publicista TV Nova. Připomeňme, že VZP za časopis platí od konce roku 2002 ORA printu 111 milionů korun ročně, a to za přípravu, tisk a distribuci časopisu celkem. Údaj je ověřen přímo ve VZP.

Jde to za méně

A co naše kalkulace? Zjistili jsme, že celkové reálné náklady na výrobu a distribuci činí v obvyklých cenách včetně DPH jen 68 milionů korun ročně. Konkrétně vypadá skladba nákladů následovně: barevný tisk časopisu na stejný papír, se stejnou kvalitou a při stejné síle obálky: 47 milionů korun ročně. To včetně zabalení do igelitových košilek a potisku adresami čtenářů. Je pravděpodobné, že cenu by navíc bylo možné ještě snížit po jednání s dodavatelem papíru o slevě z velkého množství.

Rozeslání dvou třetin nákladu (tedy dva miliony výtisků) Českou poštou: 19 milionů korun ročně. Zbývající třetina je dána k dispozici klientům ústavu na jeho pobočkách. Cena poštovného by byla pravděpodobně ještě nižší, protože jsme vycházeli z hmotnosti zásilky 700 gramů. Časopis ale váží gramů zhruba stovku.

Po podrobném prostudování všech čísel Pohody vydaných za poslední dva roky lze redakční náklady a výdaje na zpracování pro tiskárnu vyčíslit na dva miliony korun ročně.

Musílková: Není to moc

Na základě prostých čísel lze říci, že VZP platila za časopis každým rokem o 43 milionů korun více, než musela. "Nám to nepřipadalo tak moc," řekla Profitu odstupující ředitelka Jiřina Musílková minulý týden po skončení své obhajoby v Poslanecké sněmovně. "Platíme 37 milionů korun za jedno číslo barevného časopisu na křídovém papíře, to je jen asi o desetinu více, než kolik dříve pojišťovna platila za podobný časopis Jistota," tvrdí.

Je pravda, že šlo o periodikum s nižším standardem než je Pohoda. Bylo tištěno na méně kvalitním novinovém papíře. "Vydávání Jistoty bylo zahájeno ještě za bývalých ředitelů a až my jsme ho po roce zastavili," podotýká Jiřina Musílková.

Neomezená smlouva

O tom, že ORA print má u VZP velmi výhodné podmínky, svědčí i další fakta. Smlouva na vydávání časopisu mezi oběma subjekty je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Vedle vysokých plateb lze i toto považovat za významné plus pro ORA print. Kdyby totiž byla smlouva stanovena na dobu určitou, muselo by se po jejím vypršení podstupovat nové výběrové řízení a tam je vždy riziko ztráty budoucích obchodů. Smlouva na neurčito nebezpečí náhlého ukončení obchodu podstatně omezuje. Na závěr ještě jedna skutečnost. V roce 2002 byla Jiřina Musílková urgována, aby splnila usnesení představenstva a přikročila k obnově vydávání časopisu pro VZP. Shodou okolností v této době se stává Radek John předsedou představenstva firmy ORA print. Současně je dle zápisu v obchodním rejstříku doplacen zbytek jejího základního jmění (jeden milion korun) a od ministerstva kultury firma získala oprávnění k vydavatelské činnosti, kterou se do té doby nemohla zabývat. Následně je vyhlášeno výběrové řízení pojišťovny a ORA print v něm o prázdninách 2002 vítězí.

Co je to Pohoda

Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny Pohoda je vydáván na základě smlouvy mezi VZP a soukromou firmou ORA print. Vychází třikrát ročně na křídovém papíře. Je barevný, náklad činí tři miliony výtisků. Podle sdělení VZP jsou dvě třetiny nákladu rozesílány klientům ústavu a zbytek je k dispozici na okresních pobočkách. Část nákladu je poskytována dalším zdravotním pojišťovnám.BOX 2

(podnikatelský týdeník Profit č. 50/2005)

Dodatek autora:

1. Naše zjištění ohledně rozpočtu na vydávání časopisu jsou absolutně pravdivá a nezpochybnitelná. Záleží pochopitleně na tom, jak je vydavatel schopný zajistit cenu v tiskárně. proto by měl John zveřejnit, za kolik nechával tisknout a doložit to fakturami.

2. Je samozřejmě jasné, že John není povinen svoje náklady zveřejnit, potom na něho ale padá v plné míře podezření, že se podílel na okrádání zdravotní pojišťovny. Pokud doloží náklady vyšší, znamená to pouze, že je v podstatě neschopný (v tom případě se do toho ale neměl pouštět, protože každý má znát svoje meze).

3. Ředitelka VZP by měla nést zopdovědnost za to, že takovou smlouvu s Johnem uzavřela, a to bez ohledu na to, jaké náklady John měl. Její zopdpovědnost pramení z toho, že jako hospodářská činitelka má povinnost řádně spravovat svěřený majetek, existuje dokonce paragraf o porušení povinnosti při správě cizího majetku. Předtím, než veřejnou soutěž vyhlásila, si měla učinit představu o skutečných nákladech na přípravu, tisk a distribuci časopisu a ne si vzít za vodítko předraženou cenu časopisu předchozího. (Stíháni by měli být i předcchozí ředitelé za to, že podepsali obdobné smlouvy na předražený časopis Jistota - ten byl totiž za skoro stejné peníze, ale jen na novinovém papíře.) Na tomto případě se jasně prokázalo, že je jako manažerka přinejmenším ne zcela kometentní. Patrně by měly být vyvozeny trestně právní důsledjy, i když za tento případ - neprokáže-li se, že veřejná soutěž byla skutečně ovlivněna - by měla stačit projednání před soudem a nebylo by nutno ji odsoudit. Alespoň projednání věci orgány činným v trestním řízení považuji za nutné, a to v zájmu tzv. generální prevence (právníky užívaný termín pro rozsudek sloužící jako odstrašení potenciálním pachatelům obdobného trestného činu), protože pokud se stane zvykem, že je beztrestné pro manažery nepřesvědčit se pořádně o možných cenách dodávky a bude v pořádku, že přijali sice nejnižší nabídku, nicméně stejně předraženou, tak si zakládáme na legálnost nové vlny tunelování a ožebračování pojištěnců. Jak v pojišťovných, tak ve fondech všeho typu a hlavně v oblasti pensijního pojištění - což je v dnešní době velmi zavažné! Ředitelka se měla o správné ceně přesvědčit a měla na základě toho veřejnou soutěž zrušit, protože její výsledky byly nevýhodné pro pojištěvnu, kterou vedla!

Miroslav Grüner


Diskuse


huhu
21:33
14.12.2005

Klokan
17:08
14.12.2005

huhu
17:35
14.12.2005

Klokan
18:25
14.12.2005

huhu
19:03
14.12.2005

jonáš
19:17
14.12.2005

huhu
19:37
14.12.2005

jonáš
20:14
14.12.2005

jezevec
19:38
14.12.2005

huhu
20:24
14.12.2005

JJ
14:18
14.12.2005

huhu
17:36
14.12.2005

zalozak
22:33
14.12.2005

Antonín Hrbek
14:07
14.12.2005

huhu
19:06
14.12.2005

Antonín Hrbek
13:58
14.12.2005

gerontus.inza@seznam.cz
13:33
14.12.2005

tutor
14:06
14.12.2005

huhu
17:33
14.12.2005

tutor
18:21
14.12.2005

huhu
21:17
14.12.2005

Tutti
13:26
14.12.2005

Rostislav Zídek
12:52
14.12.2005

huhu
12:51
14.12.2005

jonáš
12:55
14.12.2005

Antonín Hrbek
13:58
14.12.2005

Kolt
14:18
14.12.2005

Antonín Hrbek
14:26
14.12.2005

Ryba
12:12
14.12.2005

Lukáš
11:53
14.12.2005

vajan
10:39
14.12.2005

Ivan Uzin
17:55
14.12.2005

bp
9:27
14.12.2005

jakovy
10:03
14.12.2005

Mirek Šejna
9:08
14.12.2005

Jiří K.
11:07
14.12.2005

Stredocech
11:52
14.12.2005

divitel
8:57
14.12.2005

Autorovi
8:55
14.12.2005

Mirek Šejna
9:20
14.12.2005

J. T.
10:13
14.12.2005

Lerak
10:34
14.12.2005

Autorovi
11:48
14.12.2005

autor článku
13:11
14.12.2005

autor článku
13:10
14.12.2005

d
8:55
14.12.2005

StandaT
7:06
14.12.2005

jonáš
8:30
14.12.2005

StandaT
13:25
14.12.2005

zalozak
5:43
14.12.2005

zalozak
5:46
14.12.2005

Trurl
8:45
14.12.2005

Lerak
10:33
14.12.2005

franta
10:44
14.12.2005

jamo
11:02
14.12.2005

autor článku
13:19
14.12.2005

gerontus.inza@seznam.cz
13:42
14.12.2005

autor článku
13:16
14.12.2005

Nika
2:00
14.12.2005

Leitung
7:23
14.12.2005

počet příspěvků: 87, poslední 22.12.2005 10:10

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.