18.6.2019 | Svátek má Milan


SPOLEČNOST: Jak je to s vědeckostí ÚSTR?

12.2.2009

Ústav pro studium totalitních režimů má jako jeden ze svých hlavních úkolů uváděných na vlastních webových stránkách napsáno: „zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci“, o něco dále: „zkoumá … zločinnou činnost Komunistické strany Československa…“. Právě tyto věty, dle mého, jsou vlastním jádrem sporu o vědeckost zmiňované instituce, lépe řečeno se jedná o věty, které vědeckost ÚSTRu zpochybňují či zpochybňovat mohou.

K uvedené definici mám několikero výhrad. První: v jakém smyslu či na základě jaké typologie je možné komunistický režim v Československu se všemi jeho zvraty označit jako totalitní? V základních pracích o teoretickém vymezení totalitarismu, ať se jedná o práce Brzezinského, Friedricha nebo Arendtové, nikde nenalezneme doklad pro to, že léta sedmdesátá a osmdesátá lze za totalitní označit. Proto se vžil pro tuto dobu v akademické obci pojem posttotalitní či autoritářský stát, nikoli totalitní. Dokonce samotný konstrukt tzv. normalizace je vystavěn na negaci toho, co teoretikové za totalitní chápou. Je snad možné, aby totalitní stát nutil člověka pouze k tomu, aby navenek zachovával loajalitu a vnějškové ztotožnění se s režimem, ale na straně druhé nechával lidem tak volné pole působnosti ve volnočasových aktivitách jako husákovské Československo? Totalitní stát je přece vystavěn na vše pronikající moci, jež se snaží ovládnout veškerý život obyvatel, stejně tak oficiální i neoficiální.

Další námitka stojí na kritice sousloví „zkoumá zločinnou činnost“. Jakoby tu byla do práce tohoto historického ústavu zakódována předsudečnost. Proč tam nemůže být napsáno, že zkoumá činnost, bez onoho slova zločinnou? Vždyť se samozřejmě může ukázat, že ona činnost zločinnou byla, ale stavět to a priori takto není obhajitelné. Historik - ale nejen historik, jakýkoli vědec - nemůže o jádru svého bádání vyslovit výsledný soud, který by měl být až výsledkem jeho výzkumu. Čili jinými slovy historik nepochybně může a při studiu komunistického režimu mnohdy dojde k tomu, že komunistický systém vykazoval rysy zločinnosti či zločinný byl, jedná se však o závěr, vsunovat však toto slovo před počátek výzkumu je nepřijatelné.

Když se odvolám znovu na mnou zpočátku citovaný úryvek „nestranně hodnotí dobu nesvobody“, tak co tím je míněno? V čem je ÚSTR nestranný? Je nestranný v tom smyslu, že dobu vlády KSČ chápe nepředsudečně? Proč poté ale dobu charakterizuje dopředu jako nesvobodnou a KSČ jako zločinnou? Nebo je nestranný z hlediska náklonnosti k politickým stranám?

Nemohu si pomoci, ale ze základního vymezení Ústavu pro studium totalitních režimů mám ze shora uváděných důvodů pocit, že tato instituce tu není kvůli zkoumání minulosti a objevování nových vhledů na ni, ale spíše kvůli vyrovnání se s minulostí. Komunistickou minulost Československa soudí a dokonce už dávno možná odsoudila a nyní pouze zveřejňuje své verdikty. Tím samozřejmě nechci říci, že díky činnosti ústavu nevyplavou na povrch zajímavé skutečnosti - vždyť má ÚSTR přístup k mnoha dokumentům - ale jedná se spíše o instituci typu Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, než instituci vědní.Diskuse


slon75
13:16
16.2.2009

jirka.s.
23:13
12.2.2009

R.J.
23:50
12.2.2009

jirka.s.
23:56
12.2.2009

Muki
23:56
12.2.2009

ceskej Honza
18:21
14.2.2009

Bojar
22:28
12.2.2009

Muki
ano
22:18
12.2.2009

Nikl
15:15
13.2.2009

Lájoš
21:23
12.2.2009

Vašík
23:35
12.2.2009

ceskej Honza
18:34
14.2.2009

Otec Pešek
20:54
12.2.2009

rlmach2
19:25
12.2.2009

R.J.
20:02
12.2.2009

jirka.s.
23:20
12.2.2009

R.J.
23:54
12.2.2009

franta tyčka
20:15
12.2.2009

hulwat
20:24
12.2.2009

R.J.
20:26
12.2.2009

J.Rakos
18:15
13.2.2009

vlcak
17:43
12.2.2009

R.J.
19:59
12.2.2009

franta tyčka
17:05
12.2.2009

hank bukowsky
17:32
12.2.2009

franta tyčka
17:49
12.2.2009

franta tyčka
19:52
12.2.2009

jirka.s.
23:24
12.2.2009

SlávekValašsko
12:31
12.2.2009

F. Čech
14:14
12.2.2009

R.J.
14:37
12.2.2009

Pamětník
15:28
12.2.2009

Pamětník 2
17:52
12.2.2009

franta tyčka
17:41
12.2.2009

mM
13:45
12.2.2009

Sam Křepelka
11:47
12.2.2009

jyrka z ráje
12:05
12.2.2009

V. Hoffman
11:29
12.2.2009

?
11:44
12.2.2009

V. Hoffman
14:34
12.2.2009

franta tyčka
11:06
12.2.2009

jyrka z ráje
11:27
12.2.2009

Pamětník
13:08
12.2.2009

Véna
10:59
12.2.2009

SlávekValašsko
12:30
12.2.2009

F. Čech
14:21
12.2.2009

horduch
10:25
12.2.2009

ranbow
10:43
12.2.2009

horduch
10:51
12.2.2009

ranbow
11:08
12.2.2009

Bořek
8:21
12.2.2009

ada
8:28
12.2.2009

Nestranný pozorovatel
9:06
12.2.2009

ranbow
9:04
12.2.2009

Glosator
10:06
12.2.2009

ranbow
10:40
12.2.2009

Pamnětník
13:17
12.2.2009

Standa
7:52
12.2.2009

R.J.
10:13
12.2.2009

Auiam
7:30
12.2.2009

ranbow
5:54
12.2.2009

počet příspěvků: 147, poslední 16.2.2009 01:16

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.