20.6.2019 | Svátek má Květa


SPOLEČNOST: Chrám sv. Víta v Praze

26.6.2006

Dne 17.6.2006 vyšel v Lidových novinách článek Chrám sv. Víta patří církvi, přičemž církví se míní římskokatolická církev. Článek shrnuje fakta o průběhu a výsledku soudního sporu o určení vlastníka chrámu. Městský soud v Praze v tomto procesu římskokatolické církvi v jejím nároku na vlastnictví vyhověl. O pět dní později pak noviny otiskly v rubrice Dopisy redakci jako reakci na zmíněný článek emotivně laděný dopis evangelického faráře z Lysé nad Labem Emanuela Vejnara nazvaný Tělo i duši! I farář Emanuel Vejnar je členem církve, jenomže Českobratrské evangelické. To jen pro přesnost.

Emanuel Vejnar v dopise sděluje, že katolická církev chce prostřednictvím chrámu sv. Víta v Praze sebrat českému národu tělo i duši. Tvrdí, že rozsudek Městského soudu v Praze je klínem " ...do hluboké trhliny, která se už od Husova upálení rozvírá mezi římskou církví a českým národem".

Od Husova upálení prošel český národ dlouhým a složitým vývojem, v jehož průběhu však nikdy nebyl výlučně evangelický, a to ani před Bílou horou. Trhlina tedy nevedla mezi římskou církví a českým národem nýbrž mezi českými evangelíky a českými katolíky a byla jen součástí trhliny vedoucí mezi katolickou a protestantskou Evropou. Tvrzení, že český národ jsme my, evangelíci, je zjevně nepravdivé a mohlo by být matením veřejnosti, kdyby ovšem veřejnost nevěděla své. Vychází-li jakákoli argumentace z nesprávné premisy, ani při sebelogičtější konstrukci nemůže vést ke správným závěrům. Na dopis je tedy nutno pohlížet jako na pokus o manipulaci.

To ovšem není v dopise to nejdůležitější. Co je opravdu zlé, je naprostá absence ekumenismu. Vůbec nechápu, proč se tolik církevních činitelů ve všech církvích zabývá ekumenismem, když se jeho výsledky v praktickém životě církví nepoužívají. Jak velké jsou rozdíly mezi katolickou a evangelickou vírou? Z dopisu faráře Vejnara bych soudil, že propastné. Jenomže na internetových stránkách lyských evangelíků je uvedeno: Evangelický sbor v Lysé nad Labem je součástí Českobratrské církve evangelické vyznávající víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Za jediné pravidlo víry a života pokládá Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona.

Čím se tedy liší od katolíků? Nepřísahají obě strany na totéž? Kde je ona hluboká trhlina?

Hluboká trhlina je v myslích představitelů církví. Čím jsou si církve ve své víře bližší, tím větší nepřátelství k sobě chovají. Pochybuji, že by prostí věřící dokázali z teologického hlediska věrohodně vysvětlit, proč je víra té druhé, nenáviděné církve špatná. Jsem přesvědčen, že každý takový výklad by skončil u kontroverzních osobností (Hus, Luther, ...), které jedni odmítají a druzí adorují a o jejichž díle toho mnoho nevědí.

Farář Emanuel Vejnar nám sděluje, že "... na horizontu desetiletí a staletí..." nám katolická církev sebere tělo i duši. Nevím, co si mám o takové hrozbě myslet, když od úsvitu českých dějin se jí to nepodařilo. Naopak, i jako ateista se domnívám, že nám (římská) církev spíše duši vdechla. A že přibude katolíků a bude méně evangelíků nebo naopak? Vadilo by mi to? Vůbec ne. Vadí mi, že takové dopisy vůbec spatřují světlo světa. Vyplývá z nich, že představitelé církví chtějí štvát věřící proti sobě. Pro svoji kariéru, touhu po moci, sobectví a faleš.

Ještě štěstí, že my Češi jsme ve víře vlažní. Domnívám se, že právě takové názory, jaké nalezneme v dopisu Emanuela Vejnara, bývají na počátku náboženských katastrof. Severní Irsko, Balkán, Irák, Indie a Pákistán, Srí Lanka - to je žhavá současnost. Je nutno jmenovat dál?Školní jídelny jsou zaostalé: Děti nedostávají dost jídla a živin, říká studie
Školní jídelny jsou zaostalé: Děti nedostávají dost jídla a živin, říká studie

Státní zdravotní ústav (SZÚ) informoval o tom, že stravování ve školách je zastaralé a skladba jídelníčku neodpovídá současnému způsobu života. Ze studií vyplývá, že ve školních jídelnách děti nedostávají stravu, která by odpovídala doporučení výživových hodnot a liší se i gramáž porcí. Proč tomu tak je?

Diskuse


doxa
20:58
26.6.2006

Klemjdoucí
19:14
26.6.2006

www.andele-svetla.cz
17:57
26.6.2006

kanuk
16:14
26.6.2006

G. Pašek
16:17
26.6.2006

kanuk
16:20
26.6.2006

Adam
17:03
26.6.2006

Šnek
17:55
26.6.2006

Adam
18:29
26.6.2006

G. Pašek
18:59
26.6.2006

kanuk
20:59
26.6.2006

Jan Daniel
15:12
26.6.2006

Honza, katolík
18:00
26.6.2006

Douša Josef
11:16
26.6.2006

Kapitán
11:48
26.6.2006

www racek
13:06
26.6.2006

F. Čech
12:23
26.6.2006

www racek
13:03
26.6.2006

vládík
15:22
26.6.2006

Vlad
15:58
26.6.2006

spaldings
17:17
26.6.2006

Stredocech
13:22
26.6.2006

vládík
15:27
26.6.2006

Sch.glosátor
10:21
26.6.2006

třetí
9:17
26.6.2006

Kapitán
9:36
26.6.2006

www racek
13:04
26.6.2006

spaldings
17:21
26.6.2006

Douša Josef
11:22
26.6.2006

vládík
15:29
26.6.2006

F. Čech
12:47
26.6.2006

www racek
13:06
26.6.2006

G. Pašek
16:18
26.6.2006

Dick
15:28
26.6.2006

Historik
16:52
26.6.2006

spaldings
17:34
26.6.2006

Saša
9:05
26.6.2006

Sch.glosátor
13:58
26.6.2006

Janus
15:01
26.6.2006

jirka.s
8:54
26.6.2006

Douša Josef
11:19
26.6.2006

jirka.s.
16:55
26.6.2006

TOM
8:10
26.6.2006

Kapitán
8:41
26.6.2006

Marian
7:02
26.6.2006

TOM
8:14
26.6.2006

honzak
7:00
26.6.2006

Lída
8:39
26.6.2006

Vocílka
16:27
26.6.2006

Muki
2:28
26.6.2006

PHILOSOPHY
1:35
26.6.2006

PHILOSOPHY
1:34
26.6.2006

PHILOSOPHY
1:33
26.6.2006

PHILOSOPHY
1:32
26.6.2006

PHILOSOPHY
1:32
26.6.2006

exulant
1:51
26.6.2006

Muki
2:22
26.6.2006

exulant
2:43
26.6.2006

augus
7:32
26.6.2006

jirka.s
8:56
26.6.2006

doxa
21:02
26.6.2006

počet příspěvků: 97, poslední 28.6.2006 09:40

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.