20.2.2018 | Svátek má Oldřich


PRÁVO: V duchu socialismu i po 17. listopadu 1989

29.5.2014

Před dvaceti lety k 1.6.1994 byly provedeny změny a doplňky (novela) zákoníku práce. Tehdy různí experti zejména z Ministerstva práce a sociálních věcí a Českomoravské komory odborových svazů(!) dávali dobrozdání, že platně sjednané smluvní odstupné bylo v kolektivních smlouvách zákonodárcem touto novelou zrušeno. K vysvětlení dodávám, že smluvní odstupné je v kolektivních smlouvách sjednáváno v rozsahu několika měsíčních výdělků zaměstnance a náleží zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru ze stanovených důvodů (například, když je pracovní poměr rozvázán z důvodu zrušení pracovního místa). Toto smluvní odstupné, které mělo sloužit zaměstnancům především k překlenutí obtížného období nezaměstnanosti nebo k zahájení živnostenského podnikání, bylo údajně novelou zákoníku práce zcela bezvýjimečně zrušeno. Takto desetitisíce zaměstnanců přišlo o svůj nárok na velké finanční částky. Výjimku činilo šest zaměstnanců Sigmy Hodonín, kteří zažalovali plnění z platné kolektivní smlouvy včas u soudu.

Zásadním problémem zde bylo, že vůbec nedošlo ke změně chápání práva oproti době totalitní diktatury, i když od převratu uplynulo téměř pět let. Totalitní stát vyžadoval plnění a respektování vůle vládnoucí nomenklatury. Z tohoto vyplývala nutnost respektovat převrácenou stupnici právních norem. Výklad ministerských úředníků byl více než právo (odpovídal vůli vládnoucí strany), po respektování tohoto výkladu mohl soud přihlédnout k zákonu, ústava zakotvovala na poli lidských práv dobře míněné úmysly, které nemusely být dodržovány nebo respektovány. Soudci sice po roce 1989 dostali definitivu, ale staré myšlení a návyky bylo mnohdy těžké měnit.

V roce 1994 žalobci u prvoinstančního okresního soudu argumentovali zejména zásadou, že smlouvy musejí být dodrženy. Tato zásada vyplývá již z Evropské úmluvy o lidských právech a svobodách. Proto žádné odstupné nemohlo být v našem případě rušeno. Je zajímavé, jak se s tímto vypořádal předseda senátu (bývalý nomenklaturní kádr). Šlo z jeho strany o uplatnění přísloví "Já o voze, ty o koze". Předseda se choval tak, jako by argumentace ze strany žalobců vůbec neexistovala. Prostě vůbec nepociťoval povinnost se s touto argumentací vypořádat nebo se alespoň o její existenci zmínit. Opsal komentář nějakého ministerského úředníka, že smluvní odstupné bylo novelou zákoníku práce zrušeno a konec. Šlo o pokračování praxe před listopadem 1989. Výklad autority z ministerstva byl více než ústavní řád. Tento výklad byl podrobný a konkrétní. Obsahoval vůli vládnoucí strany. Ústavní řád byl nekonkrétní a abstraktní, šlo o dobře míněný program, který nemusel být dodržen. (Výjimka – vedoucí úloha strany.) Po listopadu 1989 dost soudců svoje dosavadní myšlení nebylo schopno vůbec změnit. Odvolací soud také žalobu zamítl. Teprve v roce 1999 Ústavní soud rozhodl, že žádné smluvní odstupné nebylo zrušeno. Přitom nebylo třeba nic rušit z novely zákoníku práce pro rozpor s Ústavou. Ze strany prvoinstančního a odvolacího soudu šlo o upřednostnění chybného a protiústavního výkladu před právem. Bohužel z desítek tisíc postižených zaměstnanců dostalo smluvní odstupné jen šest bývalých zaměstnanců Sigmy Hodonín. U ostatních se nárok promlčel.

***

Nyní od 1.1.2014 je výslovně písemně zakotveno, že smlouvy mají být splněny (§ 3 nového občanského zákoníku). Proto musí dále platit ustanovení § 2 odst .1 nového občanského zákoníku, že každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Dříve bylo nutno tyto zásady dovodit přímo z ústavního řádu. Nyní takto soudy a státní orgány získaly konkrétní návod, aniž by se po právní stránce něco měnilo.Domácí chipsy pro děti
Domácí chipsy pro děti

Upečte si domácí chipsy, ale pozor, jsou velice návykové.

Diskuse


P. Khail
15:23
29.5.2014

M. Steiner
9:52
30.5.2014

počet příspěvků: 3, poslední 30.5.2014 09:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.