18.7.2018 | Svátek má Drahomíra


POLITIKA: Co je dezinformace?

12.1.2017

Musíme, říká pan Hokovský, ředitel think tanku Evropské hodnoty, chránit veřejnost před falešnými informacemi a dezinformacemi a před „nesprávnými názory“.

Prý je budeme chránit tím, že ty „nesprávné názory“ a „dezinformační kampaně“ bude nové Ministerstvo pravdy rychle odhalovat a vzniklou situaci, stav ohrožení, bude řešit jen vydáváním informací správných.

Vůbec to nebude cenzura, jen jakási kancelář na uvádění věcí na pravou míru, jako vystřižená ze Saturnina.

Má to nejednu vadu.

Tou hlavní je již to, že si kdosi, v tomto případě nový odbor na Ministerstvu vnitra, dělá nároky na klasifikaci názorů, na vyhodnocování jejich „správnosti“. Jednou z věcí, které považuji za správnou a potřebnou, jednou z věcí, kterými se liší diktatura od demokracie, a jednou z věcí, které jsou chráněny naší ústavou, je svoboda přesvědčení, svoboda projevu a svoboda tisku. Jediným arbitrem přijatelnosti názoru v tomto ústavním rámci je občan, čtenář, divák, posluchač a to, zda zprávu či komentářem vyjádřený názor přijímá za svůj. Pokud, jak říká vedení nového úřadu, musíme být chráněni před nebezpečím jako šíření poplašných zpráv či snad i výzvy k páchání trestných činů nebo výzvy k diskriminaci ať už na základě rasy, přesvědčení nebo pohlaví a sexuální orientace, je ten úřad zbytečný, před šířením takových zpráv je veřejnost již dnes chráněna trestním zákonem.

Pokud se jedná o interpretaci informace, žádná taková ochrana nemůže existovat, dokonce i mezi demokratickými a legitimními, ba i mezi vládními politickými stranami existují na různé události, informace a zprávy různé názory, nemluvě o tom, že i uvnitř těchto politických stran je mnoho jedinců, jejichž názor na partikulární událost se od názorů jejich strany podstatně liší, a mezi politicky neorganizovanou veřejností se o jednotě názoru dá hovořit jen velmi vzácně, jen v těch nejvypjatějších a nejzávažnějších situacích a ani tam není shoda úplná.

Liší se například pohled na církevní restituce, dokonce mezi vládními stranami. Který názor je správný? Na každou událost mají legitimní politické strany svůj legitimní názor a svou vlastní propagandou se pro něj snaží získat podporu veřejnosti.

Všichni považují za správný ten svůj názor. Což je legitimní a je dobře, že jim to ústava dovoluje. Nechceme diktaturu, nechceme, aby celá společnost musela mít jen jeden povinný názor, který je dán jakýmsi ministerstvem nebo vládnoucí stranou. Některý může aktuálně převládat a může být dokonce vyjádřen ve formě zákona, což neznamená, že musí přestat diskuze a všichni jej musí přijmout za svůj. Všichni musí zákon respektovat, ale nemusí s ním ani po jeho přijetí, pokud jej sami nepovažují za správný, souhlasit a mohou volat po jeho změně, samozřejmě demokratickou cestou.

Nikdo, ani žádný „think-tank“ a tím méně vláda nemá právo svůj názor či svou interpretaci události považovat za jediný legitimní nebo dokonce za jediný správný a nikdo nemá právo rozhodovat, zda mají být jiné názory úředně prohlášeny za nesprávné a nelegitimní a cenzurovat je. Pravda není vždy absolutní a není vždy jen jedna. Na vyvracení nepravd a falešných informací nepotřebujeme státní úřad, naopak, potřebujeme k tomu svobodu informací, projevu a tisku.

Potřebujeme právo takovou informaci svobodně označit za falešnou, i když vyhovuje mocným, potřebujeme právo takový názor vyvracet a přesvědčovat veřejnost o jeho nesprávnosti.

Právo na disent musí mít každý legitimní názor. Povinnost vyhodnocovat nepřátelské aktivity a kampaně mají tajné služby. Odhalovat šíření poplašných a jiných nelegálních informací je v gesci orgánů činných v trestním řízení.

A samozřejmě by to mělo být i náplní práce medií. Že tomu tak není, je můj názor a mám na něj právo.

Zatím.

Nový úřad je přinejlepším duplicitní, v nejhorším případě je sám přímým ohrožením demokracie. V každém případě není jeho činnost ničím jiným než cenzurou.

Nepotřebujeme další duplicitní úřad a už vůbec nepotřebujeme cenzuru a diktaturu jednoho názoru a jedné ideologie.Diskuse


J. Kanioková
21:09
12.1.2017

J. Jurax
20:10
12.1.2017

M. Prokop
21:26
12.1.2017

J. Jurax
21:48
12.1.2017

R. Brzák
22:04
12.1.2017

M. Vondráček
18:52
12.1.2017

P. Rudolf
18:16
12.1.2017

R. Brzák
19:35
12.1.2017

Š. Hašek
19:52
12.1.2017

P. Rudolf
21:07
12.1.2017

J. Kanioková
21:08
12.1.2017

J. Kombercová
15:47
12.1.2017

J. Kombercová
15:49
12.1.2017

L. Zemek
14:46
12.1.2017

J. Kombercová
14:58
12.1.2017

M. Moravcová
14:37
12.1.2017

Š. Hašek
19:47
12.1.2017

O. Zuckerová
13:16
12.1.2017

O. Zuckerová
13:18
12.1.2017

J. Pospíšil 402
12:54
12.1.2017

Ś. Svobodová
16:14
12.1.2017

Ś. Svobodová
16:17
12.1.2017

J. Kombercová
16:45
12.1.2017

J. Kanioková
20:56
12.1.2017

J. Orel, Mgr
12:28
12.1.2017

J. Pospíšil 402
12:46
12.1.2017

J. Kombercová
12:51
12.1.2017

S. Netzer
13:02
12.1.2017

J. Kombercová
13:07
12.1.2017

M. Vondráček
18:54
12.1.2017

J. Kombercová
13:10
12.1.2017

Ś. Svobodová
16:45
12.1.2017

J. Jurax
22:15
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:48
12.1.2017

A. Alda
11:21
12.1.2017

S. Netzer
11:04
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:07
12.1.2017

S. Netzer
11:15
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:21
12.1.2017

J. Kombercová
12:53
12.1.2017

R. Brzák
11:41
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:51
12.1.2017

R. Langer
11:51
12.1.2017

S. Netzer
12:15
12.1.2017

J. Kombercová
12:54
12.1.2017

S. Netzer
13:00
12.1.2017

J. Kalina
11:04
12.1.2017

F. Kusák
10:53
12.1.2017

B. Rameš
9:57
12.1.2017

J. Hanzal
10:14
12.1.2017

R. Brzák
10:32
12.1.2017

M. Mucha
10:40
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:01
12.1.2017

M. Prokop
11:03
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:16
12.1.2017

R. Brzák
11:33
12.1.2017

J. Pospíšil 402
14:08
12.1.2017

R. Brzák
14:23
12.1.2017

B. Rameš
9:13
13.1.2017

B. Rameš
9:09
13.1.2017

Z. Lapil
9:49
12.1.2017

M. Mucha
10:37
12.1.2017

Z. Lapil
11:45
12.1.2017

R. Brzák
10:41
12.1.2017

M. Prokop
11:02
12.1.2017

Ś. Svobodová
11:05
12.1.2017

P. Klíma
9:14
12.1.2017

P. Lenc
9:36
12.1.2017

J. Laták
10:48
12.1.2017

J. Klepal
9:11
12.1.2017

J. Pospíšil 402
12:33
12.1.2017

J. Klepal
13:57
12.1.2017

K. Wágner
8:56
12.1.2017

M. Valenta
8:51
12.1.2017

J. Kombercová
8:58
12.1.2017

M. Valenta
10:18
12.1.2017

J. Kombercová
10:31
12.1.2017

M. Valenta
11:23
12.1.2017

J. Kombercová
11:46
12.1.2017

K. Frauknecht
12:25
12.1.2017

R. Brzák
12:02
12.1.2017

M. Valenta
13:22
12.1.2017

R. Brzák
14:04
12.1.2017

M. Valenta
14:25
12.1.2017

R. Brzák
17:15
12.1.2017

Ś. Svobodová
12:05
12.1.2017

M. Valenta
14:19
12.1.2017

Ś. Svobodová
16:08
12.1.2017

J. Pospíšil 402
12:35
12.1.2017

J. Kindl
8:44
12.1.2017

F. Lesniak
8:37
12.1.2017

Ś. Svobodová
12:06
12.1.2017

I. Veselý
8:09
12.1.2017

J. Pospíšil 402
12:40
12.1.2017

J. Novak
8:06
12.1.2017

J. Berger
5:07
12.1.2017

počet příspěvků: 103, poslední 13.1.2017 09:13

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.