22.5.2018 | Svátek má Emil


MAŠÍNOVÉ+PAUMER: Hrdinové, nebo vrazi?

3.8.2010

To je otázka, kterou si po 22. červenci, kdy zemřel Milan Paumer, znovu pokládala média, ale nedošla k žádné shodě: spíše naopak stvrdila v této věci polarizaci společnosti.

Otázka, na kterou se dnes pokusím odpovědět, zní: Proč tomu tak je? Proč naše společnost není ochotna naslouchat odpůrcům, zvažovat jejich argumenty a vytvářet prostor, na kterém by mohlo dojít ke sblížení názorů?

Filozofové, jako například Theodor Adorno, tvrdili, že historie není jen to, co se stalo, ale je mimo jiné také plná situací, k nimž nikdy nemělo dojít a za něž jsou lidé různou měrou zodpovědní, to znamená, že na nich nesou svůj podíl viny.

A Karl Jaspers dodával: "Každý z nás má vinu, pokud zůstal nečinný. Pasivita je morálně vinna každým selháním, které zanedbává povinnost chopit se jakékoliv možné aktivity k ochraně ohrožených, k ulehčení bezpráví, k odpírání zlu."

Vyjdeme-li z těchto úvah, které byly sepsány těsně po válce, jsou teoreticky vinni i u nás všichni, kdo se nechopili jakékoliv aktivity proti totalitnímu bezpráví, tedy kromě účastníků třetího odboje a disidentů. To samozřejmě nechce u nás nikdo slyšet, a proto politici o tomto tématu většinou mlčí.

Karl Jaspers došel k přesvědčení, že kdo se zúčastnil rasového (u nás bychom řekli třídního) šílenství, kdo měl iluze o výstavbě (u nás socialismu) založené na ideologickém podvodu, kdo se smiřoval se zločiny (u nás bylo neprávem odsouzeno asi 208 000 lidí, z toho 4 500 zemřelo ve věznicích, emigrovalo 179 000 lidí, na hranicích bylo zastřeleno 374 lidí a popraveno bylo 254 občanů), je nejen za minulé hrůzy odpovědný, ale musí se morálně obrodit.

Pokud k této morální obrodě nedojde, a to se u nás zatím nestalo, vinu si většina společnosti nepřizná. Otázky, které si klademe, jak média předvedla, jsou ještě lokajské, nebolavé a snaží se nás apriori vyvinit, tedy uchlácholit a uspat. Klasické schéma takových úvah zní: Odpor proti totalitě je marný a navíc škodlivý, protože totalitní moc brutalizuje.

Takhle se ale svobodný člověk neptá, a na to jsme zapomněli. Svobodný člověk totiž ví, že riziko je součástí každé zodpovědné existence a svoboda je hodnota, za kterou se platí životem.

Lokaj tuto premisu neuznává a klade záludné otázky, kterými se snaží sám i své předky vyvinit, místo aby na sebe převzal vinu svých dědů a otců a snažil se ji odčinit, a tím obrodit společenství, v kterém žije a za které cítí odpovědnost.

Svobodný člověk ví, že výnosy odbojové činnosti nelze nikdy měřit náklady. Obě kategorie jsou totiž zcela neměřitelné. Cenu životů zabitých za heydrichiády a cenu svobody, tedy možnosti obnovení Československa, nikdo neumí určit stejně jako cenu životů zmařených a zničených za komunistické nenormality a cenu možnosti obnovení demokracie v roce 1989.

Měřit lze jen míru našeho selhání: ptát se, proč jsme neprotestovali, když byli zavíráni nevinní a Milada Horáková byla vedena na popraviště. A oceňovat míru odvahy těch, kteří se nesvobodě postavili jakýmikoliv prostředky. Pokud se s tímto postojem nesmíříme, nebudeme nikdy svobodní a budeme zase snadno novou obětí každé další totality.

To, že se předseda vlády Petr Nečas, předseda Senátu Přemysl Sobotka a předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová účastní ve středu 4. srpna 2010 v Poděbradech posledního rozloučení s Milanem Paumerem, je tedy jen symbolické vyjádření úcty k odporu proti nesvobodě a vrací nás do civilizace v níž svoboda má vyšší hodnotu než život. Tento akt lze dokonce vidět jako začátek naší obrody.

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6Diskuse


J. Kraus
7:28
4.8.2010

V. Pavel
8:23
4.8.2010

J. Kraus
14:23
4.8.2010

V. Pavel
15:06
4.8.2010

V. Pavel
6:37
4.8.2010

V. Prokopová
11:57
4.8.2010

V. Pavel
12:41
4.8.2010

M. Volf
22:37
3.8.2010

Š. Hašek
21:54
3.8.2010

O. Kadlec
22:07
3.8.2010

V. Pavel
6:13
4.8.2010

S. Trkola
10:40
4.8.2010

O. Kadlec
14:57
4.8.2010

V. Pavel
6:11
4.8.2010

J. Kanioková
21:34
3.8.2010

J. Štrobl
22:04
3.8.2010

I. Hil
21:26
3.8.2010

O. Kadlec
21:05
3.8.2010

I. Hil
21:24
3.8.2010

O. Kadlec
21:46
3.8.2010

J. Štrobl
20:35
3.8.2010

V. Prokopová
20:38
3.8.2010

J. Štrobl
20:42
3.8.2010

V. Prokopová
20:46
3.8.2010

J. Štrobl
21:00
3.8.2010

V. Prokopová
21:16
3.8.2010

J. Štrobl
21:23
3.8.2010

V. Prokopová
21:28
3.8.2010

J. Štrobl
21:26
3.8.2010

J. Štrobl
21:27
3.8.2010

V. Prokopová
21:36
3.8.2010

J. Štrobl
21:52
3.8.2010

V. Prokopová
22:01
3.8.2010

J. Štrobl
22:17
3.8.2010

J. Štrobl
22:20
3.8.2010

J. Štrobl
20:54
3.8.2010

J. Štrobl
20:58
3.8.2010

V. Prokopová
21:04
3.8.2010

J. Štrobl
21:08
3.8.2010

R. Tesařík
20:42
3.8.2010

M. Sedláček
20:23
3.8.2010

R. Tesařík
20:34
3.8.2010

V. Prokopová
20:42
3.8.2010

R. Tesařík
20:44
3.8.2010

V. Prokopová
20:49
3.8.2010

R. Tesařík
21:13
3.8.2010

V. Prokopová
21:20
3.8.2010

R. Tesařík
21:26
3.8.2010

V. Prokopová
21:41
3.8.2010

R. Tesařík
22:05
3.8.2010

I. Hil
20:50
3.8.2010

J. Štrobl
20:51
3.8.2010

V. Prokopová
21:00
3.8.2010

J. Štrobl
21:03
3.8.2010

I. Hil
20:04
3.8.2010

R. Tesařík
20:07
3.8.2010

I. Hil
20:23
3.8.2010

V. Prokopová
20:11
3.8.2010

J. Štrobl
20:16
3.8.2010

V. Prokopová
20:35
3.8.2010

R. Tesařík
20:20
3.8.2010

I. Hil
20:27
3.8.2010

I. Hil
20:28
3.8.2010

R. Tesařík
20:33
3.8.2010

I. Hil
20:35
3.8.2010

J. Štrobl
20:37
3.8.2010

R. Tesařík
20:46
3.8.2010

I. Hil
20:52
3.8.2010

J. Štrobl
21:15
3.8.2010

O. Kadlec
22:02
3.8.2010

V. Prokopová
20:51
3.8.2010

R. Tesařík
21:28
3.8.2010

V. Prokopová
21:47
3.8.2010

J. Štrobl
18:27
3.8.2010

V. Prokopová
18:41
3.8.2010

J. Štrobl
18:48
3.8.2010

V. Prokopová
18:54
3.8.2010

J. Štrobl
18:56
3.8.2010

J. Štrobl
19:00
3.8.2010

V. Prokopová
19:13
3.8.2010

J. Štrobl
19:28
3.8.2010

V. Prokopová
19:37
3.8.2010

J. Štrobl
19:49
3.8.2010

R. Tesařík
19:54
3.8.2010

J. Štrobl
20:01
3.8.2010

J. Štrobl
19:09
3.8.2010

R. Tesařík
19:51
3.8.2010

O. Kadlec
19:08
3.8.2010

J. Štrobl
19:12
3.8.2010

V. Prokopová
19:17
3.8.2010

J. Štrobl
19:20
3.8.2010

V. Prokopová
19:25
3.8.2010

J. Štrobl
19:33
3.8.2010

V. Prokopová
19:40
3.8.2010

R. Tesařík
19:52
3.8.2010

V. Prokopová
20:04
3.8.2010

R. Tesařík
20:09
3.8.2010

počet příspěvků: 168, poslední 4.8.2010 03:06

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.