20.5.2019 | Svátek má Zbyšek


LEGENDA ČUNEK: Příběh 1

10.1.2011

Jak obžalovat nepohodlného

Také nerozumíte tomu, proč korupce a krádeže za miliardy korun ustupují v médiích kauze o údajném půlmilionovém úplatku, která už více než tři roky tak hýbe celou naší společností? Na těchto stránkách najdete odpověď. Pokud ne, ptejte se.

Sobotní odpoledne 28. října 2006 a Jiří Čunek se dozvídá o svém drtivém vítězství v senátních volbách. V té době se již začíná spekulovat o tom, že by mohl úspěšně kandidovat na předsedu KDU – ČSL.

V pondělí 30. října 2006 byl Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality Police ČR kontaktován bývalý ministr spravedlnosti, toho času advokát, JUDr. Jiří Novák, jenž dle zjištění přerovské policie má informace od své klientky Marcely Urbanové o tom, že tehdejší starosta města Vsetína Jiří Čunek měl dostat úplatek od společnosti H & B Real ve výši 500 000 Kč. (odkaz č. 1)

Tímto oznámením, které přichází až po pěti letech od údajného přijetí úplatku, navíc za situace, kdy Marcela Urbanová podala na Jiřího Čunka před nedávnem trestní oznámení, ve kterém tuto skutečnost vůbec nezmínila (odkaz č. 2) a především pouze jen několik hodin po zvolení Jiřího Čunka senátorem, se rozjíždí nejvíce medializovaná kauza posledních let. Je to náhoda?!

Na tomto místě si nejprve objasněme onen „úžasný byznys s Hurtou“, za který měl Jiří Čunek dle Marcely Urbanové úplatek přijmout. Zbrojovka Vsetín, jež se nacházela v konkursu, zaměstnávala tisíce lidí ze Vsetína a okolí, kteří tak přišli o své zaměstnání, měla ve vlastnictví 657 nájemních bytů. Aby se předešlo spekulacím s byty (jak tomu bylo např. u bytů OKD nebo Tesly Rožnov), město Vsetín společně s HB Real založilo obchodní společnost Vsetínské byty s.r.o., v níž město mělo majoritu 51% (odkaz č. 3 – výpis z obchodního rejstříku) a která v červnu 1999 koupila (na základě úvěru od banky) od správce konkursní podstaty Zbrojovky Vsetín zmíněný bytový fond za cenu cca 42 mil Kč + daň z převodu nemovitostí. Takto získané byty pak prodávala za cenu nákladů jednotlivým stávajícím nájemcům.

Ještě před samotným založením společnosti Vsetínské byty s.r.o., jakož i před rozhodnutím města Vsetín o tom, že druhým společníkem v nově zakládané společnosti bude H & B Real, rozhodlo Zastupitelstvo města Vsetína drtivou většinou o tom, že jakmile bude poslednímu nájemníkovi nabídnut k odprodeji takto zakoupený byt od Zbrojovky Vsetín, město Vsetín převede na druhého společníka (tedy H & B Real) svůj 51 % obchodní podíl ve společnosti Vsetínské byty s.r.o. za nominální hodnotu, tedy za 51 tisíc Kč. Cena prodeje tak byla zastupitelstvem města dopředu jednoznačně dána. (odkaz č. 4). Cílem tohoto rozhodnutí byl tlak na nájemníky k odkupu bytů a minimalizace rizika souvisejícího s vlastnictvím bytů s nájemníky na dobu neurčitou (píše se rok 1999!).

Když byly naplněny podmínky, za kterých mělo dojít k převodu 51 % podílu města Vsetín ve společnosti H & B Real, rozhodlo Zastupitelstvo města Vsetín (jako kolektivní orgán) opět drtivou většinou po projednání věci se společností H & B Real o prodeji tohoto obchodního podílu za cenu určenou dle znaleckého posudku – tedy 3 618 000 Kč. Tedy místo za dříve předem odsouhlasených 51 000 Kč byl obchodní podíl města Vsetín ve společnosti Vsetínské byty s.r.o. prodán za 3 618 000 Kč.

Každého z vás určitě zajímá, za co vlastně měl Jiří Čunek vzít onen úplatek, když předmětný podíl byl společnosti H & B Real prodán mnohonásobně dráž a městská pokladna tak z tohoto obchodu získala několikamiliónovou částku a navíc město Vsetín umožnilo obyvatelům města koupit si za co nejnižší ceny do osobního vlastnictví nájemní byty, ve kterých bydleli? Tato skutečnost však nikterak nezajímala vyšetřující policisty, ovšem jen do doby, než požádali Senát Parlamentu ČR o vydání senátora Jiřího Čunka k trestnímu stíhání (odkaz č. 5). Ze strany senátu bylo totiž vyžadováno (zejména s ohledem na výše uvedené, jakož i to, že k trestnímu oznámení došlo téměř po 5 letech od údajného přijetí úplatku), aby byl policií předložen ekonomický motiv údajného korupčního jednání Jiřího Čunka, bez kterého nelze obvinit z korupčního jednání (odkaz č. 6 a odkaz č. 7, odkaz 7A).

Policie motiv nemá, proto dne 1.2.2007 narychlo přibírá znalce (odkaz č. 8). A tady vstupuje na scénu znalecký ústav NOVA spol. s .r.o., který, jak uvidíte následně, sehrál v celé kauze zásadní úlohu. Již dne 5.2.2007 po pouhých 3,5 hodinách práce předkládá policii předběžné vyjádření, které určilo hodnotu převáděného podílu ve společnosti Vsetínské byty s.r.o. na částku 6 773 783,84 Kč (odkaz č. 9 – předběžné vyjádření). Znalecký posudek vypracovaný NOVA, spol. s r.o. dne 26.4.2007 pak zněl dokonce na částku 14 865 896,91 Kč. A motiv údajného korupčního jednání Jiřího Čunka byl na světě.

Na celé věci je zarážející, že předběžné vyjádření zpracované NOVA, spol. s r.o., které bylo podkladem pro vydání Jiřího Čunka k trestnímu stíhání, jakož i podkladem pro samotné zahájení jeho trestního stíhání, zpracoval tento znalec za 3,5 hodiny práce, která ovšem navíc nikterak nesouvisela a dokonce ani nezahrnovala věcné studium podkladů a zpracovávání předběžného vyjádření (odkaz č. 10). Je tedy otázkou, jak dospěla NOVA, spol. s r.o. k výše uvedenému závěru obsaženému v předběžném vyjádření, když ještě 14.3.2007 (tedy necelý měsíc po zpracování předběžného vyjádření) neměla všechny potřebné podklady (odkaz č. 11)?

Odpověď se nabízí záhy, neboť policejní orgán dne 4.5.2007 za souhlasu státního zastupitelství v Přerově přiznává a následně také vyplácí tomuto znalci nebývale vysoké znalečné ve výši 218 104,50 Kč (odkaz č. 12).

Na předmětný znalecký posudek NOVA, spol. s.r.o. byl dne 8.6.2010 zpracován revizní znalecký posudek, který si objednalo ministerstvo spravedlnosti u Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářské fakulty – znaleckého ústavu v oboru ekonomika a služby (odkaz č. 13), kdy Vysoká škola ekonomická v Praze dospěla po provedené revizi k alarmujícím závěrům, a sice že :

- typickými znaky posudku zpracovaného pro policii společností NOVA, spol. s r.o. jsou neprofesionální interpretace a nakládání s informacemi, které jsou až příliš často prezentovány ve formě dezinterpretací,

- v revidovaném znaleckém posudku NOVA, spol. s r.o. je nesprávným a někdy i nepoctivým způsobem nakládáno s fakty,

- NOVA spol. s r.o. nepřihlédla při sestavení znaleckého posudku nestranně a nezávisle ke všem známým relevantním skutečnostem, ke kterým přihlédnout měla a mohla,

- znalecký posudek NOVA spol. s r.o. není úplný,

- posudek NOVA spol. s r.o. porušuje základní oceňovací principy,

- posudek NOVA spol. s .r.o. zpracovaný pro policii není nestranný, neboť jím provedené ocenění bylo nepřiměřeně ovlivněno v neprospěch jedné ze zúčastněných stran (tedy obviněného Jiřího Čunka a Ing. Petra Hurty),

- a nejzásadnější závěr znaleckého ústavu - Vysoké školy ekonomické v Praze - je, že s ohledem na množství závažných chyb obsažených ve znaleckém posudku NOVA, spol. s r.o. je nepředstavitelné, že by tyto chyby byly provedeny nezáměrně.

Navíc Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta - znalecký ústav v oboru ekonomika a služby stanovila znaleckým posudkem hodnotu 51 % obchodního podílu ve společnosti Vsetínské byty s.r.o. k datu 30.9.2001 (tedy k datu jejího prodeje z města Vsetín na HB Real) na částku ve výši 2 264 629 Kč. Tedy na cenu o 1,4 mil Kč nižší, než za kolik tento podíl prodalo město Vsetín (odkaz č. 13).

Je velice důležité zmínit, že zpracování tohoto dvojího posudku Vysoké školy ekonomické v Praze (tedy revizního znaleckého posudku a samotného znaleckého ocenění) stálo 50 000 Kč + DPH, tedy čtyřikrát méně, než kolik zaplatila policie za souhlasu přerovského státního zastupitelství společnosti NOVA spol. s r.o.

Po seznámení se se závěry znaleckého posudku Vysoké školy ekonomické v Praze pak zůstává nezodpovězena toliko jediná otázka, a to proč policií přibraný znalec NOVA, spol. s.r.o. se ve svém znaleckém posudku dopouštěl četných dezinterpretací, nepoctivým způsobem nakládal s fakty, nepřihlédl při sestavení znaleckého posudku ke všem známým relevantním skutečnostem, ke kterým přihlédnout měl a mohl, porušoval základní oceňovací principy, nezpracoval znalecký posudek nestranně a provedené ocenění nepřiměřeně ovlivnil v neprospěch Jiřího Čunka a Ing. Petra Hurty, a kdo měl na takto provedeném znaleckém posudku a jeho závěrech zájem. Z logiky věci vyplývá, že tím mohl být jen zadavatel předmětného posudku, který měl také zájem na tom, aby byl Jiří Čunek vydán senátem k trestnímu stíhání. A tohoto cíle bylo dne 7.2.2007 také dosaženo (odkaz č. 14)

Skutečnosti uvedené výše jsou již předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Trestní oznámení bylo podáno dne 9.9.2010, o výsledcích tohoto šetření vás budeme samozřejmě informovat.

Alarmující je skutečnost, že společnost NOVA spol. s r.o. postavila svou kariéru z 80% na spolupráci s policií a soudy. Podle jejích internetových stránek www.novazu.cz totiž od roku 2005 do konce roku 2009 vypracovala 167 z 208 znaleckých posudků právě pro tyto dvě instituce. To vyvolává otázku, kolik lidí bylo takto kriminalizováno neprávem, na základě irelevantních posudků vytvořených na zakázku.

Pokračování zítra

Legenda Čunek
Příběh 1 - Jak obžalovat nepohodlného
Příběh 2 - Skandální manipulace přerovského soudu
Příběh 3 - Čunek - VIP klient severomoravských žalobců
Příběh 4 - Jak nejsnáze odstranit nepohodlné členy vlády
Příběh 5 - Jak byl zmanipulován Senát Parlamentu České republiky
Příběh 6 - Urbanová si řekla o 100 milionů!Diskuse


J. Fojtík
18:32
28.1.2011

J. Malá
14:48
10.1.2011

V. Skalová
20:34
10.1.2011

S. Ševeček
10:37
10.1.2011

K. Nytra
10:12
10.1.2011

K. Filek
7:34
10.1.2011

Z. Rychlý
14:48
10.1.2011

počet příspěvků: 8, poslední 28.1.2011 06:32

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.