23.9.2023 | Svátek má Berta


Vladislav Běhal

ÚVAHA: Co přineslo křesťanství

22.1.2016
V řadě článků, i na NP, autoři přetřásají agresivitu muslimů a jejich chování neslučitelné s chováním kulturních a slušných lidí v Evropě. Řada... více

To, co k nám přichází s islámem, není středověk, ale barbarství.

HISTORIE: Datum narození Krista

24.12.2013
Kolem data narození Ježíše Krista se vedou v posledních dvou stoletích polemiky. Je zpochybňován rok narození Ježíše Krista, který určil opat... více

Ježíš Kristus se skutečně narodil 25. prosince roku 1 našeho letopočtu.

PRÁVO: Souboj státních zástupců

4.7.2012
Ve veřejnosti přetrvává názor, že zastavení vyšetřování obvinění Jiřího Čunka z převzetí úplatku bylo zásahem do nezávislost státních zástupců, šlo o... více

K zásahu do kauzy Jiřího Čunka v jeho prospěch nedošlo.

LEGENDA ČUNEK: Příběh 6

15.1.2011
Uvedl to přerovský soudce Barbořík v odůvodnění rozsudku, v kterém se snažil prokázat propojení Jiřího Čunka s panem Vaškůjem. Dle Barboříka tím... více

Urbanová si řekla o 100 milionů!

LEGENDA ČUNEK: Příběh 5

14.1.2011
Dne 18.ledna 2007 směřuje do Senátu žádost policie o vydání Jiřího Čunka k trestnímu stíhání (1). Jakými důkazy hodlala policie Senát přesvědčit? Zde... více

Jak byl zmanipulován Senát Parlamentu České republiky.

LEGENDA ČUNEK: Příběh 4

13.1.2011
V předcházejících příbězích bylo jasně prokázáno, že obvinění Jiřího Čunka bylo zmanipulované a této manipulace se účastnili nejen policisté a státní... více

Jak nejsnáze odstranit nepohodlné členy vlády.

LEGENDA ČUNEK: Příběh 3

12.1.2011
V minulých příbězích (zde a zde) bylo jasně prokázáno, že obvinění Jiřího Čunka bylo zmanipulované a této manipulace se účastnili nejen policisté a... více

Čunek - VIP klient severomoravských žalobců.

LEGENDA ČUNEK: Příběh 2

11.1.2011
V minulém příběhu bylo dokázáno, že obvinění Jiřího Čunka bylo zmanipulováno zfalšovaným znaleckým posudkem společnosti NOVA spol. s.r.o. V... více

Skandální manipulace přerovského soudu.

LEGENDA ČUNEK: Příběh 1

10.1.2011
Také nerozumíte tomu, proč korupce a krádeže za miliardy korun ustupují v médiích kauze o údajném půlmilionovém úplatku, která už více než tři roky... více

Jak obžalovat nepohodlného.

POLEMIKA: Věrohodnost Nového zákona

8.11.2010
Stále se setkáváme s názorem, že Nový zákon popisuje věci, které se buď vůbec neudály, anebo jsou podávány zkresleně. Dokonce existence historické... více

K článku Miroslava Sígla Má bible pravdu?

VĚDA: Vznik života (2)

26.12.2009
První zákon termodynamický neboli zákon zachování hmoty a energie nám říká, že celková energie vesmíru nebo nějaké jeho izolované části bude stejná... více

V horninách o stáří zhruba 3,7 miliardy let byly nalezeny zkamenělé mikroorganismy.

VĚDA: Vznik života (1)

25.12.2009
Vzhledem k tomu, že vznik života nelze ověřit pozorováním, nemůže věda poskytnout žádné empirické informace o jeho vzniku. Jsou tedy všechny teorie... více

Problém spontánního vzniku života - abiogenezi rozpoutali v roce 1924 A.I. Oparin a J.B.S. Haldane.

VĚDA: Proč není darwinismus přijatelný

28.5.2009
V souvislosti s Darwinovými výročími se objevují ve sdělovacích prostředcích články a relace, ve kterých autoři dokazují platnost Darwinovy „teorie“.... více

Tvrzení darwinistů, že mechanismem vývoje je přirozený výběr, je nevědecké a matoucí.

SPOLEČNOST: Život na dně

25.2.2008
Životní úroveň obyvatelstva zemí, které počítáme k západní civilizaci, se v druhé polovině 20. století výrazně zvýšila, jednak v důsledku... více

Problémy s lidmi žijícími na okraji společnosti mají všude na světě.

HISTORIE: Jak to bylo s Galileem

21.2.2006
Jako důkaz zpátečnictví církve je uváděn její spor s Galileo Galileem. Podle všeobecně rozšířené verze Galileo byl přinucen dogmatickými zástupci... více

Větu přece se točí Galileo nikdy nevyslovil, tu si vymyslil r. 1757 novinář Giuseppe Barreti.