24.6.2018 | Svátek má Jan


FEJETON: Jak se stát protinožcem?

29.11.2014

Protinožcem se člověk nenarodí. Narodí se sounožcem, stejně jako všichni ti kolem něho. Toho, že je sounožcem, si takovýto tvor, nazývejme jej protoprotinožcem, ovšem není nikterak vědom. Uvědomí si to až retrospektivně a to poté, kdy se z něho stal protinožec. K této zásadní proměně nedochází nicméně náhle. Pokud byste se domnívali, že k tomu abyste se stali protinožcem, by vám stačilo naskočit na letišti v Praze do letadla mířícího kamkoliv na opačné straně zeměkoule, dopravit se tam a stanout na tamější půdě, musím vás ujistit, že jste na omylu. V takovémto případě byste si totiž mohli činit nanejvýše činit nárok na to stát se adeptem na protinožství.

Podám vysvětlení. Dokud jste na opačné polokouli pouhými návštěvníky, protinožství vám po právu přiznat nelze. V takovémto případě jste sice povýšili, přesto jste ale získali prozatím jen status sounožce protinožců. Tím zůstáváte dokud se:

a) nevrátíte na místo svého původu, abyste se pokorně zařadili mezi své původní sounožné krajany nebo:

b) nestanete skutečným protinožcem.

Výše uvedeného a vysoce žádoucího postavení lze nabýt pouze tím způsobem, že přijmete buď občanství nebo aspoň permanentní rezidenci v některé ze zemí protinožných. Těch není mnoho. Spolehlivě vám protinožství mohou zaručit pouze Austrálie, Nový Zéland a určitý počet malých a poměrně nedůležitých ostrovních států a státečků, nacházejících se v jižních částech všech tří světových oceánů. Kvalifikovala by se pochopitelně i Antarktida, která ale až doposud žádné samostatné státy nemá. Pokud byste se domnívali, že byste mohli nabýt protinožství v zemích jakými jsou například Jižní Afrika či Argentina, potom vězte, že v těchto byste se stali pouhými pseudo-protinožci. Důvod k tomu je nasnadě. Tyto a mnohé jiné země, se sice nacházejí na jih od rovníku, tentýž nicméně prochází jejich kontinentem, čímž pádem se validita takto nabytého protinožství stává přinejmenším spornou. Vězte, že pravé a neposkvrněné protinožství vám mohou nabídnout pouze ty země, jimiž takovéto potíže působící rovník neprochází.

Dejme tomu, že jste splnili výše uvedené podmínky a že jednoho dne se proto probudíte jako skutečný, nefalšovaný protinožec. Co to pro vás bude znamenat? Především se od vás bude očekávat přísná loajalita vůči vašim nově nabytým sounožcům, nyní už bývalým protinožcům. Na tyto vaše bývalé sounožce musíte od tohoto okamžiku pochopitelně začít nahlížet jako na protinožce. Tím se to ale neskončí. Svým přerodem (zde vás musím varovat: vaši bývalí sounožci to mohou dokonce vnímat jako odpadlictví!) nabudete úplně nového pohledu na svět, na nějž budete od této chvíle pohlížet z jiné perspektivy. První skutečně převratný objev, který učiníte, bude totiž ten, že mapa světa vyhlíží z vašeho protinožného hlediska docela jinak, jaksi obráceně. Musíte si uvědomit, že nyní jste to vy, kdo se nachází na horní části zemské polokoule a že na zbytek světa pohlížíte shora. Pokud vaši bývalí sounožní krajané hledají na mapě světa váš kontinent, také se dívají směrem dolů. Na vás se přitom mohou dívat se směsicí zvědavosti a mírné dávky přezíravosti. Takže se nemají co divit pokud vy, jejich protinožec, budete od nynějška činit totéž!

protinozci

Autorovy memoáry: http://www.mujbibr.com
Autorovy stránky: http://www.voyenkoreis.comDiskuse


počet příspěvků: 1, poslední 30.11.2014 10:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.