22.5.2019 | Svátek má Emil


EVROPA: Braňme jednomyslné hlasování v EU!

21.9.2018

Dvou posledních událostí, které proběhly na půdě Evropského parlamentu, bychom si měli povšimnout podrobněji. Jednou je část obsahu Zprávy ke stavu unie předsedy Evropské komise Junckera, druhou je rozhodování evropských poslanců, zda bude spuštěno „kárné“ řízení s Maďarskem.

Začněme tím jednodušším: Maďarskem. Očekávaný ortel si přijel vyslechnout maďarský premiér osobně. Krátkost jeho vystoupení nasvědčovala, že si Orbán dobře uvědomoval, kde sedí, kdo jej (ne)poslouchá a že o výsledku je předem rozhodnuto. V odhadu, že s Maďarskem bude naloženo bezohledně, tedy „poevropsku“, se nemýlil. Evropští poslanci, kteří většinově pokládají „svůj“ parlament za příkladný „chrám demokracie“, nebrali v úvahu, že Orbán je mimořádně úspěšným, ve své zemi populárním a svobodně zvoleným politikem. Pokora většiny z nich k výsledkům svobodných voleb má své limity.

Orbána rychle podpořila polská vláda. To je důležité. Celý proces namířený proti Maďarsku může být spuštěn pouze tehdy, bude-li jednohlasně podpořen všemi zbývajícími členskými státy EU.

Druhá událost, Junckerova Zpráva o stavu Evropské unie, by byla vcelku nezajímavá, kdyby řečník na několika místech svého projevu (jako obvykle) nevolal po „rychlejším“ rozhodování v EU. Cestu k „pružnější“ EU vidí v rychlém prosazení takového systému hlasování, ve kterém bude jednomyslnost definitivně zrušena a nahrazena hlasováním kvalifikovanou většinou. Tato zásadní změna by podle Junckera měla být vnesena do hlasování o daních, sociální a zdravotní politice, zavedení jednotné evropské minimální mzdy, v rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice EU či o nových pravidlech azylové a migrační politiky. Junckera v tomto požadavku podpořily rozhodující politické frakce Evropského parlamentu (což není žádné překvapení).

Jak spolu tyto dvě události souvisí? Stále dnes v rozhodujících hlasováních platí právo veta. Většina zkušených diplomatů a politiků se proto shoduje, že sankční proces proti Maďarsku nebude spuštěn, protože minimálně Polsko takové hlasování v Radě zablokuje. Pokud by se ovšem rozhodovalo většinově (jak si přeje Juncker a dnešní většina Evropského parlamentu), proces ostrakizace Maďarska by byl otevřen.

Volání po „pružnější“ EU skrze většinové hlasování v klíčových situacích tak spíše připomíná hledání pověstného klacku, kterým je možné trestat „neposlušné“.

Opět se tak potvrzuje, že jednomyslné hlasování je jedním z posledních praktických politických nástrojů, kterými je na evropské úrovni možné zpomalovat nejhorší návrhy bruselských elit. Politické ceny jednomyslného hlasování by si česká politika měla být vědoma a vehementně právo veta – ve prospěch hájení našich zájmů - bránit.

Institut VKDiskuse


J. Koroptvička
23:09
21.9.2018

J. Koroptvička
17:32
21.9.2018

J. Jurax
18:10
21.9.2018

L. Novák 475
20:03
21.9.2018

J. Koroptvička
23:04
21.9.2018

A. Nový 840
23:14
21.9.2018

J. Koroptvička
17:30
21.9.2018

J. Koroptvička
17:29
21.9.2018

V. Církva
14:23
21.9.2018

M. Prokop
15:11
21.9.2018

J. Koroptvička
17:26
21.9.2018

J. Jurax
13:14
21.9.2018

M. Prokop
15:12
21.9.2018

J. Jurax
18:05
21.9.2018

J. Svoboda
12:50
21.9.2018

V. Církva
14:31
21.9.2018

P. Lenc
10:59
21.9.2018

M. Valenta
11:34
21.9.2018

A. Alda
11:37
21.9.2018

M. Valenta
13:13
21.9.2018

P. Han
13:14
21.9.2018

P. Lenc
13:38
21.9.2018

M. Valenta
14:44
21.9.2018

V. Církva
14:36
21.9.2018

M. Prokop
15:14
21.9.2018

S. Deringer
18:00
21.9.2018

J. Kratochvíl
10:22
21.9.2018

A. Alda
11:33
21.9.2018

J. Kratochvíl
12:07
21.9.2018

R. Tesařík
12:09
21.9.2018

R. Langer
12:27
21.9.2018

S. Donát
12:45
21.9.2018

P. Han
13:13
21.9.2018

J. Jurax
13:20
21.9.2018

A. Nový 840
12:02
21.9.2018

J. Kratochvíl
12:09
21.9.2018

J. Kratochvíl
12:11
21.9.2018

J. Jurax
13:28
21.9.2018

A. Nový 840
14:08
21.9.2018

J. Jurax
18:13
21.9.2018

J. Jurax
13:24
21.9.2018

M. Kolář 067
10:13
21.9.2018

M. Kolář 067
10:31
21.9.2018

J. Jurax
13:34
21.9.2018

A. Alda
11:34
21.9.2018

J. Tachovsky
11:38
21.9.2018

R. Langer
12:28
21.9.2018

P. Grigar
15:09
21.9.2018

L. Kubeš
13:07
21.9.2018

A. Alda
10:10
21.9.2018

D. Polanský
9:52
21.9.2018

P. Han
13:22
21.9.2018

J. Jurax
13:51
21.9.2018

P. Grigar
15:15
21.9.2018

J. Jurax
18:07
21.9.2018

K. Janyška
9:21
21.9.2018

P. Hlosta
9:11
21.9.2018

J. Kulheim
9:28
21.9.2018

S. Netzer
9:53
21.9.2018

P. Han
10:22
21.9.2018

R. Langer
11:59
21.9.2018

J. Lambert
13:00
21.9.2018

L. Kubeš
13:10
21.9.2018

S. Netzer
9:04
21.9.2018

P. Hlosta
9:16
21.9.2018

S. Netzer
9:41
21.9.2018

P. Grigar
9:21
21.9.2018

J. Sedlář
9:23
21.9.2018

K. Zelený
10:11
21.9.2018

P. Moravčík
10:23
21.9.2018

K. Zelený
10:36
21.9.2018

J. Jurax
14:02
21.9.2018

R. Langer
12:26
21.9.2018

B. Hančl
13:30
21.9.2018

M. Valenta
8:52
21.9.2018

J. Kulheim
9:17
21.9.2018

M. Valenta
9:20
21.9.2018

J. Kulheim
9:36
21.9.2018

M. Valenta
9:40
21.9.2018

M. Valenta
10:37
21.9.2018

P. Grigar
15:20
21.9.2018

J. Sedlář
9:27
21.9.2018

M. Drašner
11:37
21.9.2018

J. Schwarz
8:15
21.9.2018

počet příspěvků: 122, poslední 21.9.2018 11:18

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.