24.9.2021 | Svátek má Jaromír


ROZHLEDNÍK: Tarot - Žezla

15.5.2008

Žezlové eso
Často se zaměňují žezla za hole, ale myslím, že žezla vyjadřují význam lépe než hole.
Žezla reprezentují živel ohně. Výjimkou je jen Tarot keltských draků, kde reprezentuje vzduch.
Přináší nějaký objev nebo vynález, stvoření, zrození nebo jen počátek podniku. Ochota riskovat a podnikavost pomohou uskutečnit obchod a získat peníze, vyloučeno není ani dědictví. Štěstí budeme mít i v kariéře a rodině. Dále je tu cestování, silní vůle, elán, optimismus a živé vztahy k partnerům.
Dobré bude i kontrolovat si poštu, můžeme čekat dopis nebo báseň.

****
Obrácená karta s sebou nese úpadek, pád, zkázu, špatný začátek, neúspěch, smutek zlobu a deprese. Na cestě nového projektu potkáme překážky a máme dost temné vyhlídky.
Část neúspěchu ovšem lpí i na našem charakteru.

LSFH - Tarot - Žezla 1

Významy:
1) všeobecný význam: počátek překvapení
2) mantický význam: vynález, stvoření, dobytí; rodina, dědictví
3) krajina: neplodná, suchá
4) kámen: chalcedon
5) rostliny: hořčice, cibule, rebarbora
6) zvířata: malý brav a skot
7) vůně: myrha
8) nemoci: mozkové a oční choroby, mozková mrtvice, závrať, padoucnice, lišeje na hlavě, polypy, neuralgie, nespavost

Žezlová dvojka

Žezlová dvojka přináší energii, nové nápady, vytrvalost a odvahu. Díky síle vůdce, dobrému vedení, štěstí a dobrému startu událostí můžeme dojít k bohatství a úspěšné dohodě.
Bohužel tu nejsou jen positivní aspekty, ale i nevyhraněné postoje, vlažné chování, povrchní city a obava ze zklamání.
Tato karta ukazuje na to, že trpíme vnitřní depresí a určitou stísněností, kterou nemůžeme popsat a vysvětlit.

****
Obrácená karta znamená těžkosti, plány se neblíží výsledkům, problémy se hromadí a na nás padá smutek. Dále tu nacházíme netrpělivost, strach, zoufalství, bolest, překvapení a ztrátu důvěry, víry a naděje.
Nic není ovšem definitivní, záleží i na postavení ostatních karet.

Významy:
1) všeobecný význam: protiklad počátku překvapení
2) mantický význam: neočekávaná překážka bránící směně; fysické utrpení, nemoc
3) krajina: neplodná, suchá
4) kámen: chalcedon
5) rostliny: hořčice, cibule, rebarbora
6) zvířata: malý brav a skot
7) vůně: myrha
8) nemoci: mozkové a oční choroby, mozková mrtvice, závrať, padoucnice, lišeje na hlavě, polypy, neuralgie, nespavost


Žezlová trojka

Žezlová trojka přináší sílu, účinnou spolupráci, dovednost, dobrý charakter, porozumění a dohodu. Dosáhneme vrcholu nebo důležitého mezníku, uskutečníme nějaký objev nebo nález.
Je tu i podnikání a partnerství, zhodnotí se náš vklad nebo sázka.

****
Obrácená karta znamená námahu, trampoty, přepracování, ztrátu a zradu. Situaci ještě zhoršuje zpupnost, domýšlivost, neopatrnost, proradnost a maření energie.
Tato karta nás varuje před pomocí cizinců a vůbec podporou nabízenou vzdálenějšími osobami, u kterých si nikdy nemůžeme být jisti jejich motivy. Doporučuje nám, abychom byli pokorní, uchovali si chytrost a vyvarovali se závisti těch, jimž jsme pomohli.

Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění počátku překvapení
2) mantický význam: odstranění překážek nového děje; setkání, odhalení, nález
3) krajina: neplodná, suchá
4) kámen: chalcedon
5) rostliny: hořčice, cibule, rebarbora
6) zvířata: malý brav a skot
7) vůně: myrha
8) nemoci: mozkové a oční choroby, mozková mrtvice, závrať, padoucnice, lišeje na hlavě, polypy, neuralgie, nespavost

Žezlová čtyřka

Žezlová čtyřka je velice příznivá karta. Má v sobě klid, radost, harmonii, jistotu, bezpečnost a zámožnost. Přicházejí šťastné časy dokonalosti, blahobytu, prosperity a uspokojení.
Po práci můžeme oslavovat. Dále máme smysl pro lidské společenství a čeká nás cesta. Láska nás dovede až ke sňatku.

****
Na obrácené kartě naštěstí positiva zůstávají, jenom tu jsou v menší intensitě a síle. Může se tu však objevit i nějaký ten negativní aspekt. Proto si musíme dát pozor na nemoc, bolest a neopětovanou lásku. Hrozí také ztráta pohody a jistoty.
Bude dobré uposlechnout rady, kterou nám dává, a s oslavou počkat až po skončení obchodu.

Významy:
1) všeobecný význam: překážky v překvapení
2) mantický význam: pasivita, důsledky nepozornosti; venkov, zahálka, odpočinek
3) krajina: skalnatá, opevněná, hrady
4) kámen: chrysolit
5) rostliny: dub, anýz, levandule
6) zvířata: divoká, dravá, zvláště šelmy kočkovité
7) vůně: kadidlo
8) nemoci: choroby srdeční, krevní, horečky, mdloby, mrtvice, zánět míchových blan, výdutě cév

Žezlová pětka

Výklad žezlové pětky není zcela jednoznačný, obsahuje positivní i negativní stránky.
Z těch positivních jsou to například zisk, bohatství, zdařená práce a konečný úspěch. Do negativních aspektů patří třeba boj, silní rivalové a stres.
Záleží tedy na ostatních kartách a jejich postavení.

****
Obrácená karta je rozhodnější, ale příliš nás to nepotěší. Přináší právní spor, hádku, odpor, potíže a strach z rozhodování.Musíme si dávat pozor na lest, podvod a klam. Hrozí nám neúspěch a selhání.

Významy:
1) všeobecný význam: opozice překážkám
2) mantický význam: zdar, postup v předsevzatém plánu; soupeření, hněv
3) krajina: skalnatá, opevněná, hrady
4) kámen: chrysolit
5) rostliny: dub, anýz, levandule
6) zvířata: divoká, dravá, zvláště šelmy kočkovité
7) vůně: kadidlo
8) nemoci: choroby srdeční, krevní, horečky, mdloby, mrtvice, zánět míchových blan, výdutě cév


Žezlová šestka

Žezlová šestka s sebou přináší splněná přání, potěšující novinky, štěstí a vítězství. Jsou tu i zisk, odměna, povýšení a uspokojení.Zkoušky složíme přímo mistrovsky a dosáhneme pokroku v práci, umění a vědě a harmonie v lidských vztazích. Můžeme očekávat posla dobrých zpráv.
Některé úspěchy jsou nezasloužené.

****
Obrácená karta znamená strach, starosti, zradu, zklamání a zpoždění. Zprávy, které dostaneme, budou špatné a úspěch se tedy odkládá. Musíme si dát pozor na nečestné zisky a obávané nepřátele.

Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění opozice
2) mantický význam: nový děj končí uprostřed svého vývoje; zpráva, nátlak, závada
3) krajina: skalnatá, opevněná, hrady
4) kámen: chrysolit
5) rostliny: dub, anýz, levandule
6) zvířata: divoká, dravá, zvláště šelmy kočkovité
7) vůně: kadidlo
8) nemoci: choroby srdeční, krevní, horečky, mdloby, mrtvice, zánět míchových blan, výdutě cév


Žezlová sedmička

Žezlová sedmička přináší dokonalost, perfektnost, sílu a silný charakter. Máme schopnost hájit pozice a odvahu. I díky tomu můžeme dosáhnout úspěchu a vítězství.
Nejsou tu však jen positiva, touha po moci a vítězství povede ke při nebo konfliktu s partnerem.

****
Obrácená karta je jednoznačnější, positiva odešla. Přichází starosti, bezradnost, umrtvování a tlumení citů. Můžeme očekávat újmu, poškození, nedůvěru a ohrožení.
Varuje nás před bezradností a před nebezpečím ukvapenosti.

Významy:
1) všeobecný význam: úspěch překvapujícího nového děje
2) mantický význam: slova, vítězství, vynález; řeč
3) krajina: příjemná, květnatá
4) kámen: hyacint
5) rostliny: begonie, palma
6) zvířata: hyeny
7) vůně: aloe
8) nemoci: zlomeniny kosti stehenní, vybočení kyčle, dna, hostec, zánět sedacího nervu

LSFH - Tarot - Žezla 3


Žezlová osmička

Žezlová sedmička nám oznamuje, že se blíží bezprostřední událost, že je něco v pohybu. Rozehrání jevů je rychlejší, než bychom čekali. Budeme se muset rozhodovat za pohybu, zpráva už je na cestě. Mobilita je nezbytná pro splnění plánů.
Dále můžeme počítat s novými idejemi, s náhlým úspěchem (zvláště v srdeční oblasti), s velkými nadějemi, s poznáním, s cestováním a s aktivitou v podnikání.

****
Obrácená karta vyvolává hádky, žárlivost, závist, vzdor, zápasy a domácí neshody. Je tu i neústupnost, strach, úzkost, pochyby a zdržení. Nejhorší však bývá tíže vlastního svědomí.

Významy:
1) všeobecný význam: překážka úspěchu
2) mantický význam: podnik se podaří jen zčásti; nestálost, pohyblivost, cesta
3) krajina: příjemná, květnatá
4) kámen: hyacint
5) rostliny: begonie, palma
6) zvířata: hyeny
7) vůně: aloe
8) nemoci: zlomeniny kosti stehenní, vybočení kyčle, dna, hostec, zánět sedacího nervu


Žezlová devítka

Výklad žezlové devítky není úplně jednoznačný. Na jedné straně tu máme vzpurnost a odpor v ohrožení, odklady, odročení a nejistotu. Musíme se vypořádat i se vzpomínkami na minulé porážky a se špatnými zkušenostmi.
To na druhé straně vyvažuje dobré zdraví, síla, pohyblivost, disciplína, dovednost a nebojácnost, které nás mohou dovést k vítězství k bitvě.
Tato karta nás upozorňuje, že překážky a protivníci se nacházejí většinou v našem srdci a radí nám najít odvahu analyzovat situaci.

****
Obrácená karta nám přinese jen překážky, nouzi, neštěstí, zdravotní problémy, přepracovanost a potíže všeho druhu. Setkáme se s neochotou, dotěrností, slabostí, liknavostí, nedostatkem energie a slabostí charakteru.

Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění úspěchu
2) mantický význam: trvalý úspěch; obeslání, zpoždění
3) krajina: příjemná, květnatá
4) kámen: hyacint
5) rostliny: begonie, palma
6) zvířata: hyeny
7) vůně: aloe
8) nemoci: zlomeniny kosti stehenní, vybočení kyčle, dna, hostec, zánět sedacího nervu


Žezlová desítka

Spolu se žezlovou desítkou neseme těžká břemena svých životních podmínek. Jsou tu osud, sázka, vklad, velké požadavky a nové úkoly. Hrozí nám zrada a trápení. Trpíme stresem v práci a pocitem velké odpovědnosti, máme pochyby a cítíme se unavení.
Máme-li sílu, máme se vydat na cestu. Nemáme-li na to odvahu, měli bychom si odpočinout aspoň potulováním se v lese.

****
Obrácená karta s sebou přináší těžkosti, intriky, faleš, ztrátu, zášť a klam. Dalšími negativy jsou zklamání, lenost a zahálka.
Neměli bychom zapomínat, že na vše má vliv i naše vlastní povaha.

Významy:
1) všeobecný význam: nejistota ve výsledku nového děje
2) mantický význam: nejistota v účelu změn; cizí město, zevnějšek
3) krajina: kvetoucí louky, zarostlé vody
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu ě
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu 
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 Mečů


Páže žezel

Každou z figur (tj. páže, rytíř, královna a král) si můžeme představit jako kartu symbolizující konkrétní osobnost, ale není to podmínkou.
Žezlové páže je odvážný člověk nápadný svými výkony (v positivním smyslu samozřejmě), pravděpodobně náš přítel nebo cizinec s dobrými záměry. Jeho vlastnosti se dají popsat výrazy jako věrný, ambiciosní. Může se spolehnout na svou energii a na svou čest. Často propadá lásce a na zranění nezapomíná.
Dále tu je naděje na úspěch, šance, odvaha a nabídka podnikavosti.

****
Po obrácení karty se z něj stal nositel špatných zpráv. Je povrchní, domýšlivý, krutý a má strach z rozhodování.
Musíme si dát pozor na klepy, faleš, urážky a pohoršení. Nějaký náš přítel má na nás špatný vliv.

Významy:
1) všeobecný význam: dítě, přítel
2) mantický význam: vyslanec, blízké osoby; zpráva, služebník
3) krajina: kvetoucí louky, zarostlé vody
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu vzduchu 
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 Mečů

LSFH - Tarot - Žezla 4


Rytíř žezel

Rytíř vždy jede na koni, někdy i v brnění.
Jde o mladého ryšavého muže, možná přítele, ale rozhodně o vítězného válečníka. Je neústupný, krutý, ale spravedlivý a agresivní jen při neúspěchu. Mezi jeho positivní vlastnosti patří odvaha, vytrvalost, ušlechtilost, hbitost, pohotovost, hrdost a temperament. Občas je trochu domýšlivý a prudce mění názory, ale dokáže riskovat.
Dále tu je odjezd, opuštěnost, útěk, mizení a změna místa. Svoboda u této karty je neodmyslitelně spojena s cestou.

****
Po obrácení karty se ze žezlového rytíře stává muž bezcitný, krutý, zahálčivý, žárlivý, podezíravý, ješitný, domýšlivý a zbabělý. Vyloučen není ani sadismus.
Hrozí nám hádka, konflikt, rozluka, konec osobních vztahu, nemilá cesta a nečekané změny.

Významy:
1) všeobecný význam: mladík, přítel
2) mantický význam: přátelství mladého muže; odjezd, opuštěnost, zmizení
3) krajina: příjemná, květnatá
4) kámen: hyacint
5) rostliny: begonie, palma
6) zvířata: hyeny
7) vůně: aloe
8) nemoci: zlomeniny kosti stehenní, vybočení kyčle, dna, hostec, zánět sedacího nervu

Královna žezel

Žezlová královna znamená rusovlásku, možná matku rodiny, snad přítelkyni, ale rozhodně je vážnou a rozumnou ženu. Umí si zjednat autoritu a má moc nad danou situací. Je atraktivní, uchvacující, milující, chápavá a ušlechtilá. Přestože jde o půvabnou ženu, je cudná a nevinná. Má v sobě oheň, ale drží ho pod kontrolou. Vyniká tvořivou inteligencí a vztahem k umění.
Ve hře je i láska k penězům a úspěch v obchodě.

****
Po obrácení karty se z ní stala dominantní, závistivá a mstivá ženská. Není však zcela ztracená, má i některé kladné vlastnosti: úslužná, spořivá, přísná.
Hodně tu záleží na dalších kartách. Při špatné konstelaci hrozí odpor, řevnivost a nevěra.

Významy:
1) všeobecný význam: tvořivá inteligence ženská
2) mantický význam: žena, přítelkyně, matka; láska k penězům
3) krajina: skalnatá, opevněná, hrady
4) kámen: chrysolit
5) rostliny: dub, anýz, levandule
6) zvířata: divoká, dravá, zvláště šelmy kočkovité
7) vůně: kadidlo
8) nemoci: choroby srdeční, krevní, horečky, mdloby, mrtvice, zánět míchových blan, výdutě cév


Král žezel

Žezlový král je ryšavý muž, možná přítel, ženatý otec rodiny, vůdčí osobnost, která ví, co chce a má autoritu. Nechybí mu tvořivá inteligence, velký talent, pevná vůle, odpovědnost, vášeň, velkodušnost, bohatství a moc. Je silný, přísný, aktivní a sebevědomý.
Dále tu jsou sympatie a přátelství.

****
Po obrácení karty tu máme osobu plnou předsudků, dogmatika, který vzbuzuje jen antipatie. Je zlý, násilnický, krutý, podlézavý a zlomyslný.

Významy:
1) všeobecný význam: tvořivá inteligence mužská
2) mantický význam: muž, přítel, otec; genialita, poctivost
3) krajina: neplodná, suchá
4) kámen: chalcedon
5) rostliny: hořčice, cibule, rebarbora
6) zvířata: malý brav a skot
7) vůně: myrha
8) nemoci: mozkové a oční choroby, mozková mrtvice, závrať, padoucnice, lišeje na hlavě, polypy, neuralgie, nespavost
 
Další obrázky najdete zde

Minulý díl najdete zde


LFSHAKONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !