22.4.2021 | Svátek má Evženie


VíP: Důležité aktuality - především další novinky v čipování psů.

11.1.2020

Jelikož jsme ve víkendovém pokecníku, máme dnes dvě hlavní témata.

Za prvé, už od pátku, a to do neděle, probíhá sčítání ptáků na krmítkách. Více najdete zde: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe

A za druhé tu máme opět téma čipování psů, protože v zákoně došlo k některým změnám a lhůta je doslova za rohem. Takže předávám opět slovo MVDr. Zuzaně Červené:

„Japa je to, paní doktorko, vlastně s těma čipama…?“ - část druhá.

O povinnosti čipování vašich psích miláčků jste se mohli ode mě dočíst v mém předchozím článku.

Nevídáno, neslýcháno, naši zákonodárci trhli rekord (se vší úctou k jejich práci) a ještě 17. prosince stihli schválit a prezidentem nechat podepsat další aktualizaci, tentokrát přímo veterinárního zákona (nikoli pouze vyhlášky). Ten je tudíž od konce minulého roku platný a POZOR! od 15.ledna 2020 i účinný, tedy od následující středy už i vymahatelný.

Jsou to zdánlivě drobné změny, leč v praxi by mohly mnohé (zejména právě v boji proti množírnám) zlepšit.

A co je tedy nového?

Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Původní znění mluvilo o čipování nejpozději do 6 měsíců. Jenže v té době už jsou zvířata obvykle dávno pryč od původních chovatelů, tedy i od těch rádoby-chovatelů z množíren. Těžko tak identifikovat štěňata a dopátrat se, kde, jak a za jakých podmínek byla chována a prodána.

Nové znění ukládá povinnost čipování už prvnímu majiteli (tedy osobě, která štěňata odchovala) a zvíře by tedy mělo odcházet do nového domova už načipované a s řádně vyplněnými doklady (očkovací průkaz či pas).

Očkovací průkazy

Očkovací průkazy | foto: MVDr. Zuzana Červená

Dále pak…

(3) Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

…a…

(4) Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(5) Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.

Jinými slovy kdokoli, kdo by choval 3 a více fen straších 1 roku (bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou kastrované), musí tuto skutečnost nahlásit příslušným úřadům.
A rovněž je povinen hlásit i to, když některá z těchto fen uhyne.

V praxi by to mělo fungovat tak, že množství fen se počítá v jednom daném, nahlášeném místě. Takže s výmluvou typu „Tajdle Brita a Maxina jsou moje, ale Líza s Korynou patří manželce a Dejnu jsme pořídili synovi, takže jakýpak copak, nikdo z nás tři feny nemá...“ by chovatel rozhodně nepochodil.

Existují nějaké výjimky?

Ano. U povinnosti hlásit 3 a více fen jsou určité výjimky, které se týkají útulků, hotelů nebo penzionů pro zvířata, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a policie a dále pak chovatelů vodících nebo asistenčních psů.

U některých dalších osob (jedná se zejména o chovatele zvířat s živnostenským oprávněním) je pak výjimka upravena jinými právními předpisy, které se týkají zákona na ochranu zvířat proti týrání. Povinnost hlásit počty zvířat (nejen fen) je v nich tedy zachována.

A co stařečci?

Spousta čtenářů mi psala a ptala se mě, jak je to se starými a/nebo nemocnými psy, kteří často mají od svých veterinářů napsanou kontraindikaci, tedy zdravotním stavem odůvodněnou výjimku z povinného očkování proti vzteklině.

Musím vás bohužel zklamat. V tomto směru se v zákonu nic nezměnilo.

Jako zdůvodnění nám, řadovým veterinářům, kteří jsme toto téma rovněž hojně diskutovali a stále diskutujeme, bylo řečeno toliko:

Pokud má být učiněna jakákoli výjimka ze zákona, např. z povinného očkování, je právě v tomto případě na místě, aby bylo dotyčné zvíře načipováno a bylo tak možné jednoznačně prokázat jeho identitu a to, že je to právě tento pes, který onu oficiální výjimku má.

Mně osobně ta odpověď smysl dává, byť rozumím i tomu, že pro majitele stařičkých hafanů je to spíše o srdíčku, než o nějaké racionální argumentaci.
Takže jen prodávám, jak jsem koupila, a myslet si o tom pak už můžeme každý, co chceme.

Postihy

Co se týká pokut, tady zákon lehce přitvrdil a za přestupek týkající se neplatného očkování proti vzteklině (souvislost s (ne)načipováním vysvětlena v minulém článku) může vyměřit fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zůstává výše do 300 000 Kč.

Věřím však, že většina z vás už má svoje mazlíčky načipované, případně se na to v nejbližších dnech chystá, a že ani případné kontroly nebude nikdo u „běžných páníčků“ hrotit a ti tak odejdou maximálně s napomenutím.

Zákon má sloužit především k řešení skutečných problémů, kterými jsou hojně zmiňované množírny, tak doufejme, že se budou kontroly zaměřovat právě na ně.

Pokud budete mít nějaké další otázky či nejasnosti ohledně čipování, neváhejte mi napsat na red.dog@zuzkacervena.cz, nebo přímo na FB stránku Život je psina .

A jelikož jsme ve vípáku, můžete v diskusi probírat nejen výše uvedená témata, ale také cokoliv, co vás zajímá a oč se chcete podělit.

Přeji hezkou sobotu a neděli.

MVDr. Zuzana Červená, Lika Neviditelný pes