18.9.2020 | Svátek má Kryštof


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Milan 6.8.2020 23:08

K té sovětské tezi o zastavení před Varšavou a obklíčení dodám jen to, že to samé chtěli udělat Spojenci s Paříží. Když v ní ale vypuklo povstání, šli bez diskusí a váhání do útoku na pomoc.

V. Novák 7.8.2020 8:23

Zastavení před Varšavou není sovětská, ale polská teze.

V. Vérosta 6.8.2020 21:38

To hrdinní Češi začali povstání, až už bylo jasné, že je po válce! ;-D;-D

J. Hrdlička 6.8.2020 22:15

A ty tisíce padlých při tom poválečném povstání se vzaly odkud?

A ještě, velký stratégu, znáte odpověď, proč třeba to varšavské povstání záqačalo právě 1.8. 44? proč nevypuklo dříve? nemělo to náhodou souvislost s postupem fronty?

Teprve, když byla blízko, mohlo se jakékoliv povstání, které chtělo mít šanci na úspěch, uskutečnit. Včetně toho našeho.

J. Hrdlička 6.8.2020 22:18

"začalo"

P. Milan 6.8.2020 23:09

Vérosta asi je nějaký nehrdinný Čech.

J. Hrdlička 6.8.2020 23:29

Pan Vérosta asi existuje s pocitem, jaký že je to úžasně štiplavý humorista:-/.

J. Kanioková 6.8.2020 16:22

Poláků si za jejich statečný a zoufalý boj v tomto povstání nesmírně vážím..

Zaslouží si mou úctu..

P. Burda 6.8.2020 17:31

Zaslouží si NAŠI úctu. Ale neměli bychom zapomenout těm, co odmítli pomoc.

V. Novák 6.8.2020 14:45

Autor správně připomněl řádění Rusů z Kaminského brigády, ovšem "zapomněl" dodat, že poté, co jejich krutost a hlavně nedisciplinovanost namíchla i zkušeného potlačovatele partyzánů Bach-Zelewskiho tak, že nechal Kaminského rychlým soudem odsoudit a popravit, byli převeleni do Buňačenkovy divize - ano, byli to ti "vlasovci", kterým řeporypáci postavili pomník...

J. Jurax 6.8.2020 20:01

Kaminsky byl odsouzen za osobní obohacování. Raboval pro sebe, ne pro Němce. A taky proto, že nezvládl velení - k boji byla jeho brigáda jen omezeně použitelná, neboť vojáci raději rabovali, než aby bojovali. Zvěrstva, jichž se dopouštěli, Němcům až tak nevadila, dělali v zásadě totéž.

Oficiálně ovšem Kaminsky padl při partyzánském přepadu.

V. Novák 7.8.2020 8:24

... hlavně nedisciplinovanost ...

B. Lukáš 6.8.2020 12:14

Klobouk dolu před Poláky. Je to statečný a hrdý národ, který cti kulturu a tradice svých předků. Své hrdiny nemusí pracně hledat, aby o státních svátcích nenastala situace, že není komu dát medaili. Jejich hrdinství nespočívá v řečech politiků nebo brutalitě páchané již na praženém nepříteli, ale ve statečném postoji jejich vůdčích osobností proti úpadkovým společenským trendům , nebo přímém vojenském střetu s výrazně silnějším nepřítelem, i když jsou si vědomí, že mohou očekávat nezměrné utrpení nebo smrt z porážky. Každý větší polský región má víc skutečných hrdinů, než bývalá povstalecká Praha a tento fakt někteří čeští „pseudovlastenci“ těžce snášejí. „Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“ ( K. H. B.)

J. Hrdlička 6.8.2020 14:14

Teď jste chtěl pochválit Poláky nebo si za každou cenu rejpnout do tuzemců? Asi to druhé, že?

Přitom Varšava i Praha povstaly ve stejné situaci, tj. když měly naději, že během pár dní se zkontaktují se spojeneckými vojsky.

Výkřik, že "každý větší polský region má více hrdinů...", zaručeně nemáte faktograficky podložený, ale klidně by to tak mohlo být, protože každý větší polský region bude lidnatejší než samotná Praha (a Poláků je 4x více než Čechů ). O tom, že by se u nás museli pracně shánět hrdinové na vyznamenání, je flagelantský nesmysl, spíše byl problém vyznamenat všechny, než opustí tento svět.

V. Novák 6.8.2020 14:55

Praha ovšem povstala na pomoc spojencům, zatímco Varšava s heslem "Němce vyhnat, Rusy nevpustit".

Méně realistické zhodnocení vlastních sil a sil protivníků těžko v historii válek najít.

Je rozdíl mezi hrdinstvím a hazardérstvím - ten rozdíl ale Poláci nikdy nechápali. Což dokazuje nejen varšavské povstání, ale také historie polských šlachtických povstání, na které lid polský kašlal - a tedy nebylo tak obtížné je porazit. Polské povstání v Haliči 1846 zlikvidoval dokonce samotný polský lid, který měl plný kecky svých šlachtických panů a s chutí je povraždil, když povstali proti Dobrotivému Císaři Pánu...

J. Hrdlička 6.8.2020 15:46

Povstalci chtěli "uvítat" RA coby představitelé už osvobozeného města, osvobozeného pochopitelně i díky postupu spojenecké armády. Zas tak moc se jim nedivím.

V. Novák 6.8.2020 16:10

Povstalci chtěli zabránit vojákům RA ve vstupu na "své" území. Poté, co by vojáci RA udělali tu těžkou a špinavou/krvavou práci a Němce pobili nebo vyhnali.

A k tomu účelu měli několik set střelných zbraní typu "každý pes jiná ves" s velmi omezenou zásobou munice.

Musím zopakovat - méně realistické zhodnocení vlastních sil a sil protivníků těžko v historii válek najít.

J. Hrdlička 6.8.2020 16:43

I povstalci přece na 100% počítali s bojem, chtěli okupanty z Varšavy vyhnat ozbrojeným odporem.

V. Novák 6.8.2020 17:27

A proto měli realisticky posoudit své vyhlídky - a to jak pro případ, že RA zaútočí na Varšavu, tak v případě, že tak neučiní. Neměli žádnou záruku, kromě představ o vyjímečnosti Varšavy, že RA o Varšavu stojí natolik, aby se pustila do velmi nebezpečného a náročného dobývání města. Nestála. Přecházela do defenzívy, budovala obranu opřenou o Vislu a předmostí pro budoucí útok. Velení RA realisticky zhodnotilo své síly a podle toho se zachovalo.

Jistě by mělo smysl zaútočit na Němce zvenčí i zevnitř města - ovšem to by vyžadovalo koordinaci a spolupráci, ne boj AK na dvě strany.

Dále se měli velitelé AK zajímat o zabezpečení civilního obyvatelstva - z těch 200 tisíc údajných padých, jimiž Poláci operují, bylo jen 15 tisíc aktivních členů AK, navíc většina z nich neozbrojených, zbytek, tedy 185 tisíc byli civilové neúčastnící se povstání.

Je hrdinství - a je hazard. Že bylo Varšavské povstání zločinem, tvrdil nejen Stalin, ale i gen. Anders. Bylo to zřejmě to jediné, na čem se ti dva shodli. Nebýt povstání, mohla Varšava dopadnout jako Krakov - ten Němci vyklidili ve strachu z RA tak rychle, že nestačili odpálit už připravené nálože. Varšavu v lednu 1945 vyklidili taky během dvou dnů po zahájení Viselsko-oderské operace, stačilo aby 47.armáda a 1.AWP imitovaly pokus o obklíčení - a Němci prchali k Odře. A Sověti mohli přenechat vstup do Varšavy Polákům. Ovšem - podle AK - "špatným" Polákům...

J. Hrdlička 6.8.2020 17:43

Povstalci už myslili , - lépe řečeno byli nuceni myslet - na uspořádání státu. Obzvláštš po odhalení Katyně měli dost oprávněnou obavu z budoucnosti. Vzali proto za svou naději, že povstání uspěje a tím pádem jejich vláda získá legitimitu.

V. Novák 6.8.2020 17:56

Ani nejbohumilejší (když mluvíme o Polsku) cíl nezbavuje vojenské velení povinnosti realisticky hodnotit své síly a starat se o ochranu civilistů, zejména vlastních. Takže obětovali svému politickému cíli desítky tisíc civilistů a své hlavní město.

A byly jiné složky polského odboje, které neměly tak odmítavý vztah v SSSR a RA - Armija Ludowa spolupracovala ochotně a její příslušníci přecházeli bez problémů do 1.AWP.

J. Hrdlička 6.8.2020 17:58

Byli v situaci, kdy mohli vybírat jen ze špatných možností. Nekomunikativnost s RA nebyla pouze jejich vina.

J. Kanioková 6.8.2020 16:29

Vůbec se jim nelze divit, naopak ..

Byli vždycky odvážní !

V. Novák 6.8.2020 17:45

Někdy až moc...

M. Panter 6.8.2020 15:33

Pane Hrdlička, V Praze povstali když byl Berlín v troskách a Hitler na úhel. Z vojenského hlediska nemělo pražské povstání vůbec žáden význam.... vnímáte ten rozdíl ?

J. Hrdlička 6.8.2020 15:44

Ne, opravdu nevnímám. Protož i když byl Hitler kaputt a Berlín v troskách, tak válka stále pokračovala. Vzdávali se jen někde, v našem prostoru ale pořád kladli odpor. Povstání pomohlo tomu, aby ten odpor skončil.

J. Kanioková 6.8.2020 16:31

Bolí paranoia ?

J. Hrdlička 6.8.2020 16:42

To bylo na mě? Jestli ano, jak jste přišla k tvrzení o paranoie?

V. Novák 6.8.2020 16:12

Z vojenského hlediska nemělo žádný význam ani varšavské povstání. Navíc nemělo žádnou naději na úspěch, pokud by ten úspěch nezajistila Rudá armáda, proti níž bylo zaměřené.

M. Panter 6.8.2020 17:12

Ve Varšavě řádili Němci, ale povstání bylo proti Rusům;-D;-D;-D. Praha se vždy uměla rázně postavit . Berlín v troskách, Hitler na uhel a v Praze hrdinně povstali. O dekády pozdějc - dráty přestřiženy, Berlínská zeď se bourá a v Praze teprv začíná revoluce....;-D;-D.

Nedávejte prosím do jedné věty, do jednoho řádku historií Pražského a Varšavského povstání....je to urážka polských obětí.