22.5.2022 | Svátek má Emil


PR: Likvidační zvýšení sazby DPH na knihy a kulturu

18.2.2011

Tento text naleznete i na www.sarden.cz, kde můžete bez registrace diskutovat a využívat mnoha dalších výhod.TOPlist

Praha, 16. února 2011 – Průměr DPH na knihy ve vyspělých evropských zemích je mezi 5 až 6%. Se započítáním všech zemí EU 7,5%. Osm zemí EU má na knihy dokonce speciální sazbu, která je zdaněním řadí například i pod potraviny nebo léky. U nás je DPH na knihy v současnosti 10%, ale vláda zamýšlí zvýšit sazbu na 19%. Tímto v historii bezprecedentním skokem se propadneme téměř až na samotné dno Evropy, přiblížíme se Bulharsku, kde je sazba DPH na knihy 20%. Půjde naše země západoevropskou, anebo bulharskou cestou?

Stále jednoznačněji se v souvislosti s důchodovou reformou mluví o zvý­šení nižší sazby DPH z 10% na 19%, a to bez výjimky. Takto získané prostředky mají financovat propad v příjmech z odvodů na sociální pojištění. Paralelně s tím se v souvislosti s neúspěchem českých žáků v mezinárod­ním srovnání mluví o alarmujícím poklesu úrovně vzdělání a v neposlední řadě také o nedostatečné schopnosti žáků rozumět psanému slovu.

"Rádi bychom s největším možným důrazem upozornili, že zvýšení sazby DPH na knihy povede ke skutečné devastaci knižního trhu, k likvidaci nakladatelů, kteří vydávají i nekomerční literaturu, a ke snížení dostupnosti knih pro veřejnost," uvedl ředitel obchodu Nakladatelství Fragment Pavel Nýč. "Ekonomická klišé o tom, že subjekty trhu zvýšení snadno absorbují, promítnou částečně do cen a částečně si sníží marži, tady neobstojí", doplnil jeho slova Michal Rybka, ředitel Nakladatelství Rybka Publishers.

Proč? Knižní trh už řadu let v podstatě stagnuje – a to v dobrém i špatném smyslu. Celkový finanční obrat neroste ani neklesá. Neexistuje žádný způsob, jak tento obrat knižního trhu zvýšit. Ve výsledku to tedy znamená, že naklada­telé a knihkupci budou při zvýšení DPH dodatečně zdaněni z obratu sazbou 9%. A to je připraví prakticky o veškerý zisk a tedy i o důvod jejich činnosti. "Doprovodným jevem zvýšení sazby DPH bude také pokles celkového počtu prodaných výtisků. Mnoho titulů pak vůbec nebude možné vydat, neboť vydání knih je podmíněno minimálním počtem výtisků, na který potom zejména hodnotné tituly nedosáhnou," sdělil nakladatel a spisovatel Martin Vopěnka.

A co z toho bude mít státní rozpočet? Při odhadovaném obratu knižního trhu 8 miliard se jedná o 720 milionů. Vzhledem k poklesu zisku nakladatelů se ale sníží odvody daně z příjmu u těchto subjektů. Část zaměstnanců přijde o práci, autoři a překladatelé o část honorářů, polygrafický průmysl o část zaká­zek. Výsledný dopad na státní rozpočet tak bude pravděpodobně nulový.

Ale jaké to bude mít důsledky pro vzdělanost a kulturu národa? A jak je možné, že právě u nás v České republice, v zemi s bohatou kulturní tradicí, zcela dominují ekonomická témata nad kulturními? Jak je možné, že politická repre­zentace nemá zájem dát kultuře a vzdělání prioritu? (Je konec konců doloženo, že vzdělanost má i pozitivní dopady ekonomické – vede k prosperitě, k uvědo­mělému jednání, k zdravějšímu životnímu stylu atd.). Není přece náhoda, že tak mocná a bohatá země, jako je Velká Británie, jejíž knižní trh je mnohonásobně větší než ten náš, má na knihy nulovou sazbu DPH. A nikdo tam neuvažuje o jejím zrušení. Podobně ostatní země, jak je zřejmé z tabulky níže.

Přehled DPH v zemích Evropské unie

Země s podporou knih nad rámec snížené sazby DPH

Země s podporou knih v rámci snížené sazby DPH

Země bez podpory knih

Sazba DPH na knihy

Snížená sazba DPH

základní sazba DPH

Velká Británie

0

5

20

Irsko

0

4,8/13,5

21

Lucembursko

3

6/12

15

Itálie

4

10

20

Španělsko

4

8

18

Kypr

5

5/8

15

Maďarsko

5

5/18

25

Malta

5

5

18

Polsko

5

5/8

23

Francie

5,5

5,5

19,6

Belgie

6

6/12

21

Nizozemsko

6

6

19

Portugalsko

6

6/13

23

Švédsko

6

6/12

25

Řecko

6,5

6,5/13

23

Německo

7

7

19

Slovinsko

8,5

8,5

20

Estonsko

9

9

20

Finsko

9

9/13

23

Litva

9

5/9

21

Rumunsko

9

5/9

24

Rakousko

10

10

20

Česko

10

10

20

Slovensko

10

10

20

Lotyšsko

12

12

22

Česko bez výjimky v rovné dani

19

19

19

Bulharsko

20

7

20

Dánsko

25

25

25

Průměr

7,6

20,72

Rusko

10

10

18

Zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Nut­nost chránit a podporovat vydávání knih formou nižší sazby DPH, anebo do­konce formou speciální výjimky, je v Evropě všeobecně sdílená. Vysokou sazbu na knihy má v Evropě pouze Dánsko a Bulharsko (kde knižní trh prakticky ne­existuje). Ba ani v Rusku DPH na knihy nepřesahuje 10%. Česká republika se tak stane osamoceným ostrovem nekulturnosti v samotném srdci Evropy. Máme nakročeno na bulharskou cestu. Jistě, knižní trh zcela nezanikne. Mnohem spíš však přežije literatura komerční než literatura hodnotná. Hodnotná původní literatura pro děti, která vzhledem k vysokým vstupním nákladům živoří už dnes, zanikne zcela určitě.

Martina Pavlíková

Viz také: Kdo chce zlikvidovat knižní kulturu?Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...