27.5.2022 | Svátek má Valdemar


Počátky Zlatého věku 04: John Wood Campbell, Jr. (1910-1971)

9.2.2010 0:05

TOPlistPředchozí díl: Zlatého věku 03: Stanley G. Weinbaum.

John W. Wood Campbell Jr.John Wood Campbell, Jr. svoji první povídku publikoval v roce 1930. Z jeho nepříliš bohaté literární tvorby, když tuto výrazně omezil po svém nástupu do Astoundingu, má český čtenář k dispozici celkem 5 povídek.

Campbell psal povídky dvojího druhu. Jednak klasické "dobrodružky" srovnatelné se science fiction produkcí jiných v tu dobu působících autorů (tyto publikoval pod svým jménem), a jednak myšlenkově i literárně náročnější povídky, které jako by předznamenávaly jeho vyšší požadavky na literární produkci později uplatněné v Astoundingu (tyto publikoval pod pseudonymem Don A. Stuart).

Z "dobrodružek" má český čtenář k dispozici jedinou povídku, a to "Marťanští zloději mozků". Tato patří do cyklu celkem pěti příběhů o Pentonovi a Blakeovi – chlápcích ze Země, kteří objevili způsob pohonu meziplanetárních lodí za pomoci kontrolovaného využití atomové energie. Na Zemi je ovšem atomová energie tabu, a tak oba hrdinové museli Zemi opustit a ve své raketě prozkoumávají různé planety či měsíce Sluneční soustavy. V našem příběhu navštíví Mars, kde objeví živočichy schopné telepatie a napodobování jiných forem života.

Thrilling Wonder Stories Brain Stealers of MarsZbývající čtyři česky vyšlé povídky patří do těch myšlenkově a literárně náročnějších. V povídce "Soumrak" (Campbellova vůbec první povídka publikovaná pod pseudonymem Don A. Stuart) se pozemský cestovatel v čase dostane do daleké budoucnosti, kdy se o všechno starají stroje a lidstvo zdegenerovalo, protože ztratilo hybnou sílu pokroku – zvědavost. V povídce "Noc", která je volným pokračováním povídky "Soumrak", se pozemský cestovatel dostane ještě dále, až na samý konec času, do "mrtvého světa v mrtvém vesmíru, kde i sám čas umíral", a kdy stroje nechaly lidstvo vyhynout, aby zabránily jeho pádu do barbarství.

V povídce "Sebevražda" řeší Campbell morální problémy spojené se smrtelnou nákazou a se zabráněním jejího šíření.

Nejvýznamnější a pravděpodobně i nejznámější Campbellovou povídkou je "Věc", resp. "Kdo je tam?". Skupina vědců nalezne v Antarktidě havarovanou mimozemskou loď i se zmrzlým mimozemšťanem. Rozmrazí jej, ovšem on obživne a protože ovládá schopnost měnit svůj tvar včetně buněčné struktury a je schopen i telepatie, začne napodobovat jednotlivé vědce ve snaze je všechny zlikvidovat. Isaac Asimov se o této povídce později vyjádřil, že je pravděpodobně tím nejlepším, co bylo v žánru science fiction napsáno (1).

John W. Campbell Věc PoutníkNa motivy této povídky byl v roce 1951 natočen film The Thing from Another World, v roce 1982 pak John Carpenter natočil remake "Věc", a nová verze režiséra van Heijningena je avizována na rok 2010.

O významu šéfredaktorské práce J.W.Campbella, Jr. v Astoundingu bylo již hovořeno v předchozích dílech. Snad je ještě na místě dodat, že Astounding se v roce 1960 přejmenoval na Analog, a Campbell setrval na šéfredaktorském postu i takto přejmenovaného magazínu až do své smrti, k níž došlo 11. července 1971.

Byť je to trošku mimo rámec zaměření tohoto cyklu, rozkošatělost Campbelovy osobnosti se dle mého soudu nedovoluje nezmínit o jeho zásadním vlivu i na žánr fantasy.

Pod Campbellovým vedením totiž v březnu 1939 začal vycházet magazín zaměřený výlučně na fantasy, jehož název zněl Unknown. Od doby svého vzniku se dvakráte přejmenoval (v únoru 1940 na Unknown Fantasy Fiction, a v říjnu 1941 na Unknown Worlds – pro potřebu tohoto cyklu článků budu nadále pro zmíněný magazín používat zkrácený název Unknown). Pokud se týče periodicity tohoto magazínu, tak v letech 1939 a 1940 vycházel jako měsíčník, od roku 1941 až do svého zániku v říjnu 1943 vycházel jako dvouměsíčník. Je však na místě dodat, že tento magazín nezanikl z důvodu nezájmu čtenářů, ale z důvodu nedostatku papíru zapříčiněného druhou světovou válkou.

Magazín Unknown měl být jakousi alternativou magazínu vycházejícímu již od března 1923, kterým byl Weird Tales, jež byl zaměřen na příběhy "meč a magie" a velký prostor v něm byl dán také hrůzostrašným povídkám (většinu svých prací v něm otiskl R.E.Howard a H.P.Lovecraft, ale začínal v něm i Ray Bradbury, Robert Bloch a kupodivu kupříkladu i Henry Kuttner).

Lze v podstatě říci, že titíž autoři, kteří psali science fiction příběhy pro Astounding, vydávali své fantasy příběhy v Unknownu. V krátké době se Campbellovi podařilo i z Unknownu udělat z hlediska kvality mimořádný magazín, který maje odlišné zaměření od Weird Tales neměl na trhu konkurenta. Nevýhodou Unknownu pro přispívající autory bylo, že to byl jediný časopis svého druhu – pokud tedy odmítl nějakou povídku zveřejnit, neexistovala pro autora žádná jiná alternativa, kam by svoji práci mohl nabídnout (2).

Pro přiblížení toho, jak kvalitní povídky v Unknownu vycházely, uvedu namátkově několik prací (zdaleka ne všechny), které jsou dostupné v českých překladech.

Už v prvním čísle magazínu z března 1939 vyšla nádherně hravá a humorná povídka Horace L. Golda "Potíže s vodou" (3), v níž prostý americký občan urazí vodního skřítka majícího na starosti zásobování východního pobřeží USA vodou, a samozřejmě se zlou se potáže. V témže roce v květnovém čísle vyšla Blochova poetická upířína "Plášť" (4), v srpnovém čísle pak vyšel Leiberův vůbec historicky první příběh o Fafhrdovi a Šedém Myšilovovi "Poklady uprostřed lesa" (5), ovšem pod jiným názvem. V povídce L. S. de Campa "Vše podle pravidel" (6) vyšlé v červencovém čísle roku 1939 sledujeme plavecké závody, jichž se účastní mořská panna. A  C. L. Mooreová v povídce "Zakázané ovoce" (7) podává svoji verzi prvního hříchu.

Pokud se týče strašidelnějších příběhů, pak v lednovém čísle roku 1940 publikuje van Vogt povídku "Přízrak z hlubin", resp. "Netvor z hlubin" (8), o žraločím bohu schopném brát na sebe lidskou podobu. Pravidelným přispěvatelem magazínu Unknown byl L. Ron Hubbard, jemuž mimo jiné v červencovém čísle roku 1940 vyšel scifi horor "Děs" (9). Když už jsme u hororových příběhů, v dubnovém čísle roku 1941 publikuje Heinlein povídku "Oni" (10), Sturgeon v srpnovém čísle roku 1940 vydává nádhernou poeticky hrůznou povídku "Ono", resp. "To" (11), a v dubnovém čísle v roce 1943 vychází Boucherův horor "Ostré zuby" (12).

Za zmínku i stojí, že v listopadovém čísle v roce 1939 vyšla i fantasy povídka světoznámého autora detektivních příběhů Raymonda Chandlera.

Ostatně o mimořádném významu magazínu Unknown nejlépe svědčí to, že když v roce 1992 členové SFWA vybírali nejlepší fantasy povídky všech dob, z období let 1939 až 1943 byly vybrány 4 povídky, které všechny vyšly v Unknownu – vedle již zmíněných povídek Golda, de Campa a Mooreové to byl ještě "Dokonalý vlkodlak" (13) Anthony Bouchera.

1) Isaac Asimov: Já, Asimov (I, Asimov: A Memoir; 1994), Český spisovatel a Arcadia 1996; str.91

2) Isaac Asimov: Neznámý Asimov I. (Early Asimov; 1972), Triton 2003; str.345

3) Horace L.Gold: "Potíže s vodou" (Trouble with Water; mag.Unknown, březen 1939), in ant. Síň slávy mistrů fantasy I., Baronet 2004

4) Robert Bloch: "Plášť" (The Cloak; mag. Unknown, květen 1939), in ant.Tichá hrůza, Mladá fronta 1967, Mladá fronta 1970 a Toužimský & Moravec 2008

5) Fritz Leiber: "Poklady uprostřed lesa" (The Jewels in the Forest; mag. Unknown, srpen 1939 pod názvem Two Sought Adventure), in pov. sb. Meče proti smrti, Triton 2006

6) Lionel Sprague de Camp: "Vše podle pravidel" (Nothing in the Rules; mag. Unknown, červenec 1939), in ant. Síň slávy mistrů fantasy I., Baronet 2004

7) Catherine L. Mooreová: "Zakázané ovoce" (Fruit of Knowledge; mag. Unknown, říjen 1940), in ant. Síň slávy mistrů fantasy I., Baronet 2004

8) A.E.van Vogt: "Přízrak z hlubin (The Sea Thing; mag.Unknown, leden 1940), in ABC č.15-20/XII. ročník; jako "Netvor z hlubin", in ant. Hlas krve, Najáda 1996

9) L. Ron Hubbard: "Děs" (Fear; mag.Unknown, červenec 1940), Svoboda-Libertas 1993 (sam. vydání) a Deus 2008 (sam. vydání)

10) Robert Heinlein: "Oni" (They; mag. Unknown, duben 1941), in ant. Hrůzný čas, Mustang 1996

11) Theodore Sturgeon: "Ono" (It; mag. Unknown, srpen 1940), in ant. Strašidla nejstrašnější, ABR 1996; jako "To", in pov. sb. Bůh v zahradě a jiné vize, Epocha 2004

12) Anthony Boucher: "Ostré zuby" (They Bite; mag. Unknown, srpen 1943), in ant. Má oblíbená strašidla, ABR 1995

13) Anthony Boucher: "Dokonalý vlkodlak" (The Compleat Werewolf; mag. Unknown, duben 1942), in ant. Síň slávy mistrů fantasy I., Baronet 2004

BIBLIOGRAFIE ČESKY VYŠLÝCH DĚL J. W. CAMPBELLA, Jr.

P o v í d k y ( s a m o s t a t n ě  v y š l é )

  • "Marťanští zloději mozků" (The Brain Stealers of Mars; mag. Thrilling Wonder Stories, prosinec 1936),  in ant. Na úsvitu Zlatého věku, Mustang 1995
  • "Noc" (Night; mag. Astounding, říjen 1935), in ant. Těžká planeta, Triton 2002
  • "Sebevražda" (…), in Poutník č. 4 (1992)
  • "Soumrak" (Twilight; mag. Astounding, listopad 1934), in ant. Úžasné příběhy, AFSF 1992 a in ant. Síň slávy: nejlepší SF povídky 1929-1946, Baronet 2003
  • "Věc" (Who Goes There?; mag. Astounding, srpen 1938), in Poutník č. 3 (1991); jako "Kdo je tam?", in ant. Hrůzný čas, Mustang 1996 a in ant. Síň slávy 2A (nejlepší SF novely), Baronet 2006

Příště: Triumvirát titánů.

Jiří Halama


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...