23.9.2023 | Svátek má Berta


Pavel J. Kuthan

HISTORIE: Admirál Kolčak a čs. legionáři

31.10.2009
V posledních letech se objevují bohužel stále častěji některé opakované dezinformace k působení československých legií v Rusku v letech 1914-1920,... více

Objevují se bohužel stále častěji některé opakované dezinformace o čs. legiích.

HISTORIE: Bezenčuk 1918

9.1.2009
Jednalo se o skupina síly zhruba 4 rot, tvořící tak zadní voj skupiny (velitel tohoto zadního voje byl podporučík Voženílek, jinak velitel II.... více

V průběhu bojových operací většiny jednotek Penzenské skupiny probíhaly boje u Bezenčuku.

HISTORIE: Ruský zlatý poklad a čs. legionáři (2/2)

16.5.2008
Po celou dobu ruský admirál Kolčak využíval prostředků zlatého pokladu ke krytí obrovských výdajů za armádu, svou vládu a v neposlední řadě i své... více

Vrchní vládce Sibiře admirál Kolčak se zlatým pokladem nijak příliš hospodárně nezacházel.

HISTORIE: Ruský zlatý poklad a čs. legionáři (1/2)

15.5.2008
Oč vlastně jde? Výše zmíněné senzacechtivé skupiny lidí u nás (což je zarážející, když právě čs. legionáři bojovali za naši samostatnost a svobodu),... více

V posledních letech se v médiích čas od času objevují zprávy o ruském zlatém pokladu

HISTORIE: Alexandrovský most 1918

20.12.2007
Po propuknutí prudkých bojů mezi jednotkami legionářského Československého armádního sboru a sovětskou vládou v Rusku v květnu 1918, po tzv.... více

Čechoslováci zahájili útok k dobytí mostu hned v 8 hodin ráno.

HISTORIE: Penza 1918 (2/2)

17.8.2007
Kolem 01:00 ráno dorazila Čechoslovákům konečně první část očekávané posily – III. prapor 4. stř. pluku. Za další dvě hodiny ještě dorazil II. prapor... více

Penza byla dobyta. Pro sovětskou vládu to byla rána, kterou nečekala.

HISTORIE: Penza 1918 (1/2)

16.8.2007
Po květnovém incidentu v Čeljabinsku a přepadech československých částí bez předchozího vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Zlatoustu a Irkutsku již... více

Lživým slibům bolševiků již proto Čechoslováci po nedávných zkušenostech nevěřili.

HISTORIE: Od Čeljabinského incidentu k válce se sovětskou vládou (1918)

24.4.2007
Po incidentu v Čeljabinsku a přepadení částí 6. střeleckého pluku „Hanáckého“ bolševiky u Marianovky koncem května 1918 došlo i následně k dalším... více

Události spuštěné Trockého telegramem a dalšími instrukcemi sovětské vlády.

HISTORIE: Čeljabinský incident 1918

10.1.2007
Po úspěšném stažení jednotek Československého armádního sboru z Ukrajiny na východ po březnové bitvě u Bachmače, kdy se úspěšně podařilo zachránit... více

Bolševici brzy pochopili, že Čechoslováci svůj záměr dosáhnout Vladivostok myslí vážně.

HISTORIE: Bachmač 1918 (3/3)

11.5.2006
Během noci se začaly podle stanoveného plánu stahovat postupně do Bachmače z obrany úseku již první jednotky. Když to ale zpozorovali bolševici,... více

Postup Němců k obsazení Bachmače byl opatrný z důvodu otřesu z předchozích bojů s Čechoslováky.

HISTORIE: Bachmač 1918 (2/3)

10.5.2006
Večer obranu oblasti Bachmače posílil ještě 4. čs. střelecký pluk „Prokopa Holého“, který předtím byl již připraven v Ičně (které dosáhl pochodem z... více

Německý major von Restorff roztrhl podepsanou smlouvu o příměří s tím, že ruší toto příměří a smlouvu již neuznává.

HISTORIE: Bachmač 1918 (1/3)

9.5.2006
V březnu 1918 se během zahájené operaci k evakuaci z Ukrajiny do Vladivostoku, po ústupu od Kyjeva (I.), přiblížily jednotky legionářského... více

Železniční trojuhelník Kruta-Ična-Bachmač byly klíčovým místem pro zajištění bezpečné evakuace z Ukrajiny na východ.

HISTORIE: Kyjev 1918 (dokončení)

30.11.2005
Aby se podobným překvapením divize napříště vyhnula, spálila raději alespoň několik malých dřevěných mostů (snadno obnovitelných) ve vesnicích po... více

Ráno 2. 3. 1918 dorazil k mostu od města smíšený německo-ukrajinský oddíl v pochodovém proudu...

HISTORIE: Kyjev 1918 (1. část)

29.11.2005
Ruské armádě se Čechoslováci v boji proti německo-rakouské armádě osvědčili. více

Ruské armádě se Čechoslováci v boji proti německo-rakouské armádě osvědčili.