7.7.2020 | Svátek má Bohuslava


Ota Ulč

Ota Ulč

SPOLEČNOST: Náhled do rodiště jako každý rok (1.)

1.8.2006
Pro leckterého patriota ráj to na pohled, ač hned po přistání na letišti nelze získat dojem, že by to byla Země úsměvů (F. Lehár). O to se spolehlivě... více

Rok co rok přiletím koncem května a setrvám do konce června, když končí divadelní sezona.

SPOLEČNOST: Televize v roli Herakleita

27.7.2006
Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, tvrdil starořecký mudrc. Teď, při posouzení kvapících změn v posledním století, jako bychom se nacházeli v... více

Přítel mi přinesl videozáznam čerstvého českého televizního seriálu s názvem Dobrá čtvrť.

SVĚT: Volby české a zejména mexické

20.7.2006
Američané s větší pozorností sledovali volby v sousedním Mexiku, s obyvatelstvem desetkrát početnějším než je to české, v druhém největším dodavateli... více

Na této straně Atlantiku se nerozhodnému výsledku voleb v ČR věnovala skromná mediální pozornost.

SVĚT: Inflace nezřízeně nenasycená

18.7.2006
Ano, ceny rostou vytrvale, jakoby s platností fyzikálních zákonů. Však stačí porovnat výši platů a plodin za Jakeše a Paroubka, i v podnicích RaJ teď... více

Jako malý kluk jsem chodil s džbánem pro pivo do hodně aromatické hospody...

SVĚT: Lest dějin

11.7.2006
Poté co se Ivan Sviták, nedobrovolný exulant zásluhou internacionální pancéřové pomoci, objevil u amerických břehů, pravidelně jsme se hádali. Jak... více

Vrtošivé zákruty osudu se třeba začnou s vehemencí prosazovat v Číně, tam, kde se zrodil maoismus.

SVĚT: Hledání nejlepší adresy

7.7.2006
Snadnější je odpověď v případě turistické návštěvy, dočasného záskoku, než když se jedná o krok s dlouhodobým, třeba i permanentním dopadem. Mnoho... více

Ujalo se pojmenování expatriots pro jedince, ať už z jakéhokoliv důvodu přesazené do ciziny.

SVĚT: Blahodárný dopad užitečných nápadů

4.7.2006
„Že na to někdo už dřív nepřišel – taková samozřejmost!“ si řekneme při pohodlném pochodu s kufrem na kolečkách. To, co ještě nedávno bývalo protivné... více

Před 50 roky z přístavu v Newarku vyplula a za pět dní do Houstonu doplula loď jménem Ideal-X.

SVĚT: Popovídání s pamětníkem

27.6.2006
Sedl jsem za volant a ze svého amerického domova jel 500 kilometrů k severu zpovídat svědka mnohých dobrodružství. Plukovník Moravec, dodatečně... více

Plukovník Moravec, dodatečně povýšený na generála, křestním jménem Bob, dříve Bohumil.

SVĚT: Vědecký dotazník a potřeba poučitelnosti

22.6.2006
Ferdinand Peroutka nám kdysi v New Yorku vyprávěl o své zkušenosti poúnorového exulanta a o kvalitě uvažování západních myslitelů. V Anglii jeho... více

Obrátil se na mě student jedné texaské univerzity se žádostí vyplnit questionnaire.

SPOLEČNOST: Jak se kalila emigrace

15.6.2006
Dobrá duše mi poskytla k ochutnání opus s titulem POSLEDNÍ ROLE PANA „T“, 109 stran textu plus dokumentární fotografie, vyšlo v nakladatelství Magnet... více

Dobrá duše mi poskytla k ochutnání opus s titulem Poslední role pana „T“, paperback za 8 Kčs.

SVĚT: Zastávka u našince na ostrově Mauritius

13.6.2006
Jestliže má někdo zájem o dobu kamenného věku v dosud částečně zachované podobě, doporučuji návštěvu Nové Guineje. Její východní část – Papua New... více

Naši exulanti, s anamnézou socialistické zkušenosti, zpravidla vstupují do námezdních vztahů, být zaměstnáni a vykořisťováni.

SVĚT: Čínské zacházení s justicí

1.6.2006
Podle tvrzení londýnské Amnesty International, v Číně v roce 2004 došlo k 3.400 popravám čili téměř 90 procentům takového výkonu na celém světě... více

S provinilci se v Číně nikdy nezacházelo příliš něžně, ale zavíralo se málo. Dávala se přednost jinačímu druhu trestů.

USA: Kritéria a posuny na univerzitách

25.5.2006
Temple University ve Filadelfii není netypické učiliště. Stephen Zelnick, bývalý viceprobošt, poznamenal (NewsMax, 3/2006): „Byl jsem na přednáškách... více

Nejen o přednostním přijetí na studia cizince, jehož jedinou významnou kvalifikací byl příbuzenský vztah k představiteli Talibanu.

SVĚT: Jedinec štědřejší než světová organizace

23.5.2006
Dobrým úmyslům příliš bohatých se spíš nevěří, proč že to dělají. Zejména nenasycení a nadále nenasytní vznášejí takovou otázku, bez schopnosti... více

Stát si může štědře počínat jen přerozdělováním – dát jen to, co jiným vzal. Jinak je tomu se soukromou filantropií.

SVĚT: Kdo by měl za co platit

9.5.2006
Televizní stanice History Channel vysílala (28.3.2006) poučný dokumentární záznam o životě v Severní Koreji, včetně návštěvy mauzolea s povinným... více

Výše zahraniční pomoci, USA poskytované většině států světa, bývá přímo úměrná intenzitě jejich protiamerického postoje.

USA: Únik ze Sibiře a Bernie Goldberg

27.4.2006
Hanebné zimní počasí, jak známo a přečasto osobně ověřeno, dovede pořádně lézt na nervy. Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New... více

Tentokrát jsem z naší Sibiře - severnější části státu New Yorku - odspěchal za sluncem do pouštní Arizony.

SVĚT: Větší počet starostí

25.4.2006
V dnešní době svět oprávněně nejvíc trápí islámský fundamentalismus, fanatici bažící po nastolení globálního kalifátu za jakoukoliv cenu, k potěše... více

Nejen terorismus islámských fundamentalistů by měl být jediným zdrojem starostí.

USA: Reakce na příval zájemců - 3

20.4.2006
Víc než padesát milionů Evropanů přebrodilo Atlantik a pustilo se do úsilí vytvořit Nový Svět – patrně největší to přesun lidstva v historii této... více

Některé imigrační počiny Spojených států unikají mé schopnosti přiznat jim příliš logiky.

USA: Reakce na příval zájemců - 2

18.4.2006
Dva tisíce mil čili přes tři tisíce kilometrů dlouhá hranice, od Pacifiku k Atlantiku, podél čtyř států (Kalifornie, Nové Mexiko, Arizona a Texas),... více

S výjimkou pašování drog je pašování lidí do USA ten nejvýnosnější byznys, odhadem ročně vynášející zisk aspoň jedné miliardy dolarů.

USA: Reakce na příval zájemců – 1.

13.4.2006
Mezinárodní konvence zaručuje právo jedince ze své země odejít a odebrat se kterýmkoliv směrem. Tím ale nedotčeno zůstává právo kteréhokoliv... více

S rostoucí intenzitou zatracování Ameriky rovněž roste počet zájemců, kteří se tam chtějí dostat.

SVĚT: Euthanasie - spor o právu odejít

11.4.2006
V antickém Řecku se onemocnění pokládalo za kletbu. Poněvadž smyslem života byl princip kalokagathia – ideál perfektní rovnováhy mezi fyzickou a... více

Dosud se nepodařilo prosadit požadavek, aby morální právo na důstojnou a milosrdnou smrt se dostalo do textu Všeobecné deklarace lidských práv.

SVĚT: Povyšování nejen podle zásluh

6.4.2006
Ve Slovníku spisovné češtiny, který vydalo nakladatelství Academia (vydání z roku 1978 – novější nemám), jsem marně hledal slovo NEPOTISM,... více

Čím vyšší, viditelnější, tím i zvýšená pozornost okolí.

USA: Americké intimní počínání

4.4.2006
Andrea Dworkin, ultraradikální feministka, politicky hodně levicová, značně nevábného vzhledu („něco mezi medúzou a ropuchou“, slyšel jsem komentovat... více

Nemálo žen teď kupuje porno filmy, sexuální náčiní, různé ty robertky, jimiž se dámská společnost baví o dýcháncích...

USA: Dubai, americké přístavy, Clintonovic rodinka

21.3.2006
Dostalo se nám informace, že americké imigrační úřady vyhověly žádosti mohamedánských teroristů o vystavení studentského víza – rok či jak dlouho... více

Třetina všech amerických přístavů už funguje pod správou cizinců. Je tím zrazena, podemleta suverenita USA?

USA: Bambi nepezpečnější než Osama

16.3.2006
Že by Bambi, lahodné disneyovské zviřátko, se mohlo kdy objevit v souvislosti se zkázonosným mesiášem ve sluji na neznámé adrese? Tak provokativní... více

Jsme v Americe, kde se nám hrozitánsky rozmnožila vysoká zvěř, zde označovaná jedním univerzálním slovem DEER.

SVĚT: Jihoamerické snahy oživit socialismus

14.3.2006
Z hlediska Číny, Indie a dalších, hospodářsky úspěšně si počínajících zemí, takové úsilí se podobá sázce na chromého koně. Přece státu v roli... více

Letos proběhnou volby ve většině zemí Latinské Ameriky, však latinskoamerické vládnutí příliš často a příliš značně zklamalo.

SVĚT: Muslimské frustrace a přitažlivost sebezničení

2.3.2006
Francie teď poprvé, po půl století, zažila vyhlášení mimořádného stavu, s odkazem na dekret z roku 1955, tentokrát v reakci na násilí, spíš... více

Nihilistickému výbuchu ve Francii již delší dobu předcházely ojedinělé akty násilí, které vlastně nebyly příliš ojedinělé

SVĚT: Pomsta splněného očekávání

28.2.2006
Pozor na realizaci vlastních snů, nezřídka se něco takového může vymstít. Prosazovatelé pluralistické demokracie za každou cenu v každém koutě světa... více

Volby nebývají porodní bábou států, ani těch úspěšně demokratických.

SVĚT: Pochmurné perspektivy

23.2.2006
Sledování současných událostí ve světě nevede příliš k jásotu. Poeta by tvrdil, že přibývá černých mraků na horizontu. Rusko bylo kooptováno do nyní... více

Scénář, který se nemusí, ale třeba může realizovat.

EVROPA: Sladkokyselá Francie a plápolající automobily

21.2.2006
Auta v plamenech, během dvou týdnů řádění v Paříži se taktéž žhavé počínání uskutečnilo ve 300 francouzských městech. Jenže v průměru osmdesát... více

Ve snaze získat sympatie u domácích muslimů, francouzská politika je důsledně protiizraelská a propalestinská.

USA: O právu potírat nepřítele

16.2.2006
V Americe mocná žurnalistická komunita si pravidelně uděluje vyznamenání za své statečné výkony, za odhalování nepravostí v počínání politických... více

Počínání nejvlivnějších médií nutí k dojmu, že se snaží vlastní vládě podrazit nohu, vrazit kudlu mezi žebra.

SVĚT: Potíže s orientací

14.2.2006
Stále častěji a s větší vehemencí k nám poléhají názory, že islámský fundamentalismus se stává tím největším nebezpečím, jež postihlo západní... více

Od imigranta se právem předpokládá a požaduje, aby se přizpůsobil podmínkách v hostitelově prostředí.

SVĚT: Korespondence s bývalou studentkou

9.2.2006
Se studentkou ne ledajakou. Narodila se v Sýrii, dcera lékaře, který měl tu nevýhodu, že se nechal přemluvit, aby se dal na politiku a dokonce přijal... více

Rodinné přítelkyni, soudkyni muslimského vyznání, jsem poslal onen tucet karikatur, aby je posoudila.

SVĚT: Cíl Kanada, pokud by byl zájem

19.1.2006
Na každoroční dražbě unikátních automobilů - tzv. vintage cars, která se letos uskuteční 20. ledna v Arizona Biltmore Resort and Spa, nabízen též... více

Nejvíc českých zájemců by asi přitahovala kategorie "foreign workers" - k dočasnému zaměstnání, a tedy i pobytu.

SVĚT: Íránské porce s jadernou příchutí

12.1.2006
Za studií na Kolumbijské univerzitě jsem se dost stýkal s několika zahraničními spolužáky z Íránu. Měli ledacos společného: pocházeli ze zámožných... více

Íránská vláda nám předkládá zřetelný důkaz, co nukleárně vybavený Írán bude znamenat.

USA: Pokračování o amerických školách

5.1.2006
Posbíral jsem některé čerstvé informace, které by konzumenty mého původního sdělení (NP,18.11.2005) mohly zajímat. Je předčasné posoudit dopad... více

Čerstvé informace pro zájemce o studium i pro materiálně motivované Čechy s dostatečnou jazykovou znalostí a železným nervy.