14.4.2024 | Svátek má Vincenc


Matěj Šuster

EKONOMIKA: Neoliberalismus a neúprosná logika trhu

11.9.2010
Coby klasický liberál, jehož by Pavel Barša nepochybně řadil mezi ony zlořečené „neoliberály“, se musím vůči obsahu tohoto článku silně ohradit,... více

Politolog Pavel Barša se pustil do ostré kritiky neoliberalismu.

USA: Konec Ladies Nights v Minnesotě?

5.8.2010
Před časem jsem na stránkách Neviditelného psa upozornil, že se svět antidiskriminačních zákonů stává stále absurdnějším a nesmyslnějším, přičemž... více

Zhoubné bujení antidiskriminačního zákonodárství, díl druhý.

EKONOMIKA: Jak obrovský byl nárůst státních výdajů v průběhu 20. století?

26.12.2009
Zatímco ještě na začátku 20. století veřejné výdaje typicky nepřesahovaly 10 % hrubého domácího produktu (HDP), na konci téhož století se podíl... více

Uplynulé 20. století by šlo bez nadsázky označit za století explozivního nárůstu velikosti státu.

VĚDA: Jaký výzkum (ne)mají platit daňoví poplatníci?

27.7.2009
Nelíbí se jí, že se má výrazně „ztenčit“ institucionální příspěvek, který AV ČR dosud ze státního rozpočtu dostávala. Cílem přitom je, aby vědci z AV... více

Akademie věd ČR rozpoutala mohutnou kampaň proti reformě financování výzkumu a vývoje.

FINANCE: Utrácení vlastních vs. utrácení cizích peněz

10.7.2009
Lidé nejspíše učiní správné (či optimální) rozhodnutí tehdy, když mohou očekávat, že všechny náklady i výnosy svého rozhodnutí bezprostředně pocítí... více

Kdy se člověk při svém rozhodování vyvaruje chyb a bude jednat co nejvíce racionálně?

SPOLEČNOST: Kdo má financovat vysoké školství?

9.7.2009
Státní subvence vysokoškolského studia se nejčastěji odůvodňují tím, že vyšší vzdělání vytváří významné "pozitivní externality". Argumentuje se tím,... více

Vysokoškolské studium je v prvé řadě investicí do vlastního lidského kapitálu.

EKONOMIE: Finanční krize a odměny manažerů

21.5.2009
Finanční krize opět učinila středem pozornosti platy vrcholných manažerů ve velkých korporacích. Terčem kritiky bývá zpravidla především jejich... více

V očích ekonoma není výše odměn jako taková nutně problémem.

ŠROTOVNÉ: Kdo nese důkazní břemeno

30.4.2009
Mnozí ekonomové zpochybňují účinnost a efektivnost tzv. šrotovného. Jistě, po dobu platnosti tohoto programu se zvýší prodeje nových aut. To však... více

Přesně ten druh selektivní podpory podnikání, který by měl být nepřípustný.

USA: Co je skutečným skandálem ohledně AIG?

25.3.2009
Tváří v tvář téměř „lynchující“ náladě občanů se politici začali vzájemně předhánět, kdo z nich co nejostřeji vyjádří své „morální znechucení“.... více

Americkou veřejnost pobouřily bonusy ve výši 165 milionů dolarů.

EKONOMIE: Rothbard,...

2.3.2009
Následující trefný výrok Murraye Rothbarda (America´s Great Depression) lze velmi dobře aplikovat kupř. na aktuální spor mezi (makro)ekonomy ohledně... více

... keynesiánský fiskální stimulus a japonská „ztracená dekáda“.

FINANCE: Daně a institucionální záruky

29.1.2009
Často slýcháváme tvrzení, že daně jsou cenou, za kterou si občané nakupují od státu užitečné služby, jež zvyšují jejich blahobyt. Mezi daněmi a... více

F. A. Hayek: Proporcionální zdanění jako ochrana proti tyranii většiny.

PRÁVO: K čemu slouží ´intelektuální vlastnictví´?

25.12.2008
Na jedné straně stojí ti, pro něž je intelektuální vlastnictví stejně legitimní formou vlastnictví jako vlastnictví hmotných statků a mělo by tedy... více

´Intelektuální vlastnictví´ je předmětem vášnivých sporů.

PATENTY: Pomáhají, nebo škodí?

28.10.2008
Patentem se rozumí státem dočasně udělené výlučné právo na využití originálního technického řešení - vynálezu. Patentovat lze nejen nové výrobky a... více

Patenty bývají někdy ospravedlňovány i přirozenými právy vynálezců.

PRÁVO: Zhoubné bujení antidiskriminačního zákonodárství

1.8.2008
Zakázáno bylo rozdílné zacházení jen z některých relativně úzce vymezených důvodů (zejm. rasa, pohlaví), přičemž tato ochrana se navíc uplatňovala... více

Na počátku byla snaha zamezit nejkřiklavějším případům diskriminace...

PRÁVO: Kouření v hospodách a práva nekuřáků

2.2.2008
Často se diskutuje o tom, zda má stát zakázat kouření v soukromých hospodách či nikoli. Státní intervence je tu zpravidla ospravedlňována ochranou... více

Argumenty ve prospěch zákazu kouření v hospodách jsou obtížně obhajitelné.