28.9.2023 | Den české státnosti


Jan Svatoš

ÚVAHA: Nová feudalita

14.2.2019
Nemyslím si, že hnutí žlutých vest je jen jedna z „tradičních“ francouzských sociálních demonstrací, ale že nám ukazuje novou reflexi... více

Hnutí žlutých vest nám ukazuje novou reflexi společensko-ekonomické situace.

ÚVAHA: Lidu suverenita nenáleží

26.12.2017
Na jedné straně slyšíme, že tak, jak se máme, jsme se ještě nikdy neměli, na druhé straně úroveň společensko-politického života je neustále... více

Často se zapomíná, že svoboda není jen svobodou ve společnosti, ale též svobodou od společnosti.

SPOLEČNOST: Džihád lidských práv

17.11.2016
Muslimové však kupodivu chápou džihád jakožto bohumilou metodu obrany a šíření víry a v tomto postupu je džihád velmi blízký, ba téměř totožný jak s... více

Pojem džihád je u nás většinou redukovaně chápán jako jakési agresivní šíření islámu bojem.

ESEJ: Názor versus Absolutno

9.4.2016
Pro smysluplné řešení soudobých problémů je třeba dát si do pořádku vlastní dům. Tím mám na mysli mravní přeměnu mysli a srdce. Zatím se pouze... více

Coby dědici osvícenství věříme, že lidský život se s růstem vzdělání a vědomostí stane lepším.

SPOLEČNOST: Slušnost

11.2.2016
V úsilí o právo na svobodu slova, svobodu projevu, aktéři zcela jistě měli na mysli svobodu politickou, občanskou, nikoli svobodu vulgarity a urážek. více

Zastávat se nemorálních, neslušných projevů ve jménu svobody je nesprávné a zhoubné.

ÚVAHA: Pokání

8.1.2016
Tak jako se vyvinul feudalismus ze své původní roztříštěnosti v rané fázi přes velké pozemkové vlastnictví až k feudálnímu absolutismu velkých států... více

Lidé v Evropě jsou už líní mít i děti a příliv imigrantů bude určitě posilovat.

MIGRACE: Změnit se musíme my

9.9.2015
V souvislosti s migrační krizí stále kráčíme ve vyjetých kolejích, ale tato krize by nás měla upozornit na to, že změnit se musíme hlavně my. více

Muslimové mají svět Boha, my svá lidská práva – svůj hédonismus.

SPOLEČNOST: Mravnost a elektronická evidence tržeb

20.5.2015
Je to jen něco přes dvě staletí, kdy lidé vstoupili, jak tvrdili osvícenci, do věku dospělosti a stali se svobodnými občany. více

Dnes se zákony vyrábějí jako zbraně proti vlastním obyvatelům.

SVĚT: Západní sen – malé Rusko

26.2.2015
Tak už konečně prozradil v televizních Událostech a komentářích Karel Schwarzenberg smysl ukrajinské krize. více

Schwarzenbergovo volání po malém Rusku může přivést jen totální destabilizaci světa.