20.9.2021 | Svátek má Oleg


ÚVAHA: Nová feudalita

14.2.2019

Nemyslím si, že hnutí žlutých vest je jen jedna z „tradičních“francouzských sociálních demonstrací, ale že nám ukazuje novou reflexi společensko-ekonomické situace, kdy stát již není suverénem. Dnes je nad státem nová feudalita ztělesněná elitami managementu nadnárodních korporací, které udávají směr, kam se má ubírat světová ekonomika, a politické elity jsou pod tvrdým tlakem nebo přímo v symbióze s novou feudalitou.

Nadnárodní korporace svým ekonomickým potenciálem mocnějším než mnohé státy světa určují alokaci kapitálu – co se kde bude vyrábět a které suroviny ve které zemi mají být vybojovány – zachráněny pro „demokracii“. I u nás se nesmyslně zabírá další a další zemědělská půda pro nové továrny, které nám nepatří, a dováží se pracovní síla z celého světa, která pak přináší problémy našim úřadům. Česká republika se tak pod tímto tlakem stává jen výrobnou pro korporace, kdy se zcela ztrácí ohled na naše zájmy a podstatná část tzv. HDP odplouvá ve formě zisku k nadnárodním korporacím.

To, že si nadnárodní korporace a jim sloužící politici dokázali vytvořit daňové ráje, kde velcí daně neplatí, je stejné jako středověká feudalita, která též daně neplatila. Chod státu si musí vystačit s tím, co do státního rozpočtu občané sami odevzdají, a to při zvětšujícím se zdanění. Zisk odplouvá do finančního okruhu bohatých.

Hnutí žlutých vest ukazuje, jaká politická síla bude pro budoucnost autentická. Její zájmy jsou a budou opravdu bytostné, životně podložené, nebude to jen hra na demokracii. Už to nejsou jen mladí, svobodní antiglobalisté, ale otcové a matky od rodin.

Myslím, že hnutí žlutých vest je jasná předzvěst politického programu budoucnosti, kdy se sahá na zatím nedotknutelné elity. Důležité a současně varovné pro současné elity je to, že je to spontánní hnutí zdola, vycházející z tvrdé reality, není to jen jedna z dalších politických stran bojujících o kus koláče ze státního rozpočtu, a toto hnutí je podepřené autentickými životy protestujících.

Požadavky žlutých vest jsou zásadní a nelítostné:

Je to především požadavek zdanění velkých korporací a bank, zrušení daňových rájů a použití takto získaných peněžních prostředků ve prospěch všech. Následným požadavkem je umenšení korporací, jejich vrácení do takových rozměrů, aby jejich moc byla kontrolovatelná demokraticky zvolenými institucemi.

Z toho logicky plyne i požadavek na vystoupení Francie z Evropské unie, neboť nařízení bruselských orgánů likvidují konkurenci v podobě malých a středních podniků.

Problém migrace je chápán tak, že je z většího dílu způsoben neadekvátním a sobeckým chováním nadnárodních korporací v rozvojovém světě. Jejich chování a jejich zájmy vytvářejí ekonomickou a společenskou nerovnováhu v těchto zemích, což má za následek nucený odchod jejich obyvatel a to je ještě zesíleno agresivními válkami o nerostné suroviny. Proto je mezi požadavky žlutých vest i ukončení francouzského zapojení v zahraničních agresivních válkách a ukončení vměšování a drancování rozvojových zemí.

Rovněž v osobním životě pociťují Francouzi znevolňování téměř na každém kroku. Proto žádají zákaz vměšování státu do rodiny, společenského života, do vzdělání apod.

A tak to vypadalo idylicky. Nová nadnárodní elita se o nás postará po ekonomické stránce, stejně tak nás bude správně vzdělávat, poskytovat to správnou zábavu, vést správně náš rodinný život, starat se o naše zdraví. A lidé, nevděčníci, znovu vztyčují prapor „třídního boje“ a možná se dočkáme (při známé neústupnosti elit nové feudality) nějaké nové francouzské revoluce.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.