18.1.2018 | Svátek má Vladislav


SVĚT: Budoucnost? Války masturbátů! (II.)

4.4.2007

(předcházející část zde)

Středověká Evropa řešila problém vzrůstajícího počtu obyvatel, a tudíž rostoucí potřebu "exportu" obyvatelstva, hlavně mladých nevyužitých mužů, křižáckými válkami a jinou expanzí, např. objevitelskými cestami (většina mladých námořníků ani válečníků se domů nevrátila), kolonizací Austrálie, Jižní a Severní Ameriky. Přesto také díky vzrůstu obyvatelstva vznikaly vnitřní politické konflikty, které vedly anebo významně pomohly k rozvoji středověkých válek. U nás třeba husitských, jinde například stoleté války. Evropa se uklidnila teprve po strašlivém masakru a řeži v třicetileté válce. Mladí nevyužití a agresivní samci byli vybiti. Ženy zdecimovány. Znásilňování a hromadné přesuny a úprky byly tak běžné, že zmizely a objevily se celé skupiny etnicky nových obyvatel. Evropa byla zbídačelá. Ideologové a vládci už neměli nikoho, kdo by je živil a kdo by za ně bojoval a vlastně ani proč. Počet obyvatel Evropy byl drasticky snížen.
(K tomu jen poznámku: od doby porážky Saddáma a okupace Iráku spojenci, přes odchod cca 3 milionů obyvatel do exilu a cca 0, 5 milionu padlých, hlavně v náboženských půtkách, se za poslední čtyři roky zvedl počet obyvatel Iráku o odhadované více než 3 miliony!)

Podobný vývoj růstu obyvatelstva měl zásadní vliv na rozvoj průmyslu a zemědělství Evropy v 19. a 20. století. Skokové zvětšení počtu obyvatelstva ve dvacátém století bylo politickou rozbuškou. Evropa na konci 19. století byla najednou plná mladých mužů bez valné perspektivy - bývalá chudina a drobní zemědělci si ekonomicky ve fabrikách obrovsky pomohli, spali na postelích místo na slámě, tekla jim voda z vodovodu a nemrzli v hadrech, ale jakmile přestali umírat hladem, všimli si, že vše už bylo rozděleno, úřady a bohatství jsou už stabilizované, moc je uzavřená do sebe. Mladí, daleko vzdělanější než jejich otcové, trpící chudobou ale ne hladomory, se domnívali, že neexistuje možnost změnit stav jinak než násilím. Objevil se nacionalismus národní i mezinárodní (marxismus), začala 1. světová válka, marxismus a jeho agresivní výhonek bolševismus řádil v Rusku i v Číně, kde také bylo najednou dost a dost lidí vhodných na zabíjení, a v Evropě vraždil miliony nacismus.
Tyto války mohly začít proto, že byl dostatek volných mladých mužů plných agresivity, přesvědčení o své výjimečnosti a plných testosteronu. Ve dvacátém století zahynuly stamiliony lidí a přesto se prakticky nestalo to, co v době třicetileté války, že by došel "kanonefutr". Tedy mladí nespokojení neukojení muži. Pouze nakrátko v Německu. A v Rusku. Jinak to lékařská věda pomohla rychle dohnat. Počet obyvatel poklesl teprve v okamžiku, když ženy začaly rodit málo dětí.
A že šlo v obou světových válkách o předání genů a životní prostor pro nové potomky, to je jasné. Kaiserovi generálové to víceméně tutlali, Hitler už to říkal nahlas a Stalin to samé balil do internacionálních frází. Všichni však dělali totéž. Hledali nová místa pro svoji ideologii a tu tam mohli donést mladí, doma nevyužití samci. Kteří by mohli být vlastním vládám velice nebezpeční.
Dnes existuje na světě několik míst, kde je neuvěřitelný nadbytek mladých agresivních mužů a kde je buď nedostatek žen, anebo jsou jim z různých důvodů nedostupné. Což jejich agresivitu stupňuje.
Začneme-li Afrikou, proklínaná koloniální vláda a i jen pomalé zavedení lepší péče o obyvatelstvo vedla na konci 19. století a do poloviny 20. století k populační explozi. Obyvatel bylo díky zlepšené zdravotní péči a dostatku potravin stále víc a víc. Volných žen a pracovních míst a vyšších postavení ve společnosti, které bylo možno získat "normálně", bylo stále méně a méně. Rozpad koloniálních říší pak nevedl, jak se mnozí naivně domnívali, k osvobození blahobytu Afriky.

Mladí agresivní neuspokojení muži se dali do válek a vraždění. Cílem vždy bylo získat politickou moc, s ní bohatství pro vůdce a pro obyčejné vojáky byla cílem vidina drancování a volně dostupných žen. Válka v Darfúru i Kongu to ostatně ukazuje. Ženy, ve většině africké společnosti bezprávná stvoření, a násilí na nich jsou cílem a zároveň odměnou. Proto je vždy dost "dětských" vojáků, údajně násilím rekrutovaných, jak s pitomostí sobě vlastní neustále vykládají západní intelektuálové. Jistěže někteří jsou také násilně rekrutováni, ale hlavně se to vraždění, rabování, střílení a znásilňování všem těm mladým mužům bez vzdělání a perspektivy líbí. To je prostě skutečnost. Tak jako se frustrovaným Němcům líbilo vraždit v druhé světové válce a Rusům v době kolektivizace a ve stalinských lágrech. Lidí bylo plno. Hromadné hroby byly plné a nikde zdánlivě lidé nechyběli! A zbyl po nich, po zavražděných, majetek. No a také ženy. Aspoň na chvíli. Přímo posedlost vojáků Rudé armády po znásilňování je známa, s ohledem na dnešní Německo se však již méně mluví, že i v koncentrácích byly Němci vybírány z vězňů mladé ženy pro "potěšení" německých vojáků. Japonci měli sexuální násilí přímo jako součást státní politiky. Nějak ty neukojené mladé japonské muže vládci potřebovali uspokojit.
A co dnes? V současné době je v Číně asi 40 milionů "nadbytečných" mladých mužů, kterým se z nedostatku žen vaří mozky. Rozmnožovací pud je totiž něco, co se nedá moc ovládat vůlí. Potřeba rozesívat geny žene samce šimpanzů k vyvražďování konkurenčních tlup - ponechají si jen samice - stejně tak, jako touha po "Lebensraum" vedla Němce k nelítostnému tažení proti celé Evropě. Asiaté nejsou geneticky jiní.
Nevíme, kudy se bude ubírat cesta Číny, ovšem "žluté nebezpečí" z těchto "zplaněných" nadějí Evropě zas tolik nehrozí. Alespoň ne přímo. Ale už i ÚV Komunistické strany Číny ví, že ani nejlepší auta a nejlepší jídla nevyženou sexuálně frustrovaným Číňanům testosteron z těla. Ostatně, v Číně už je to dnes vidět. Únosy žen, prodávání žen, dovážení žen. Doufejme, že jim to bude stačit. Jinak si pro ty ženy půjdou jinam. A vláda je tam ochotně pošle. A vytvoří ideologické zdůvodnění. Jinak ji přebyteční muži svrhnou. To ví každý vládce.

Důvod agresivity největší hrozby dnešního světa, to nebezpečí fanatického islámu, je podobný. A pro nás bližší a dnes už reálný. Nejde jen o kulturní stres z bohaté Evropy, jak se vykládá, jde o to, že například Egypt od roku 1950 počet obyvatel znásobil a dnes má 76 milionů obyvatel a většina z nich jsou mladí lidé. Nárůst obyvatelstva v islámských zemích je díky zdravotní péči, podle nás sice bídné, o mnoho lepší než u nás před sto lety a rovněž díky relativnímu dostatku potravy enormní.
Jak strašně skličující musí být situace pro stovky milionů mladých muslimů (celkem je asi 1,2 miliardy muslimů, z nich cca 30% do 30 let), vidí každý, kdo navštívil některou muslimskou, zvláště na Blízkém východě ležící, zemi. Projedete-li například takzvaným "okupovaným západním břehem Jordánu", uvidíte neuvěřitelné věci. Mladí muslimové v galábiích až na zem tahají na zádech v bývalých kibucech předaných Palestincům svazky třtiny a sbírají v horku na poli melouny, zatímco kousek do nich se koupou na plážích izraelské dívky v miniplavkách v Ejlatu. Přejdete-li rozdělenou pláž v Akkabském zálivu na jordánskou stranu, přecházíte z místa plného muziky, světel a polonahých dívek do přísného světa muslimů. Žádné koketování, žádné dekolty, žádný nevázaný a pro mladé muže tak vzrušující dívčí smích.
Ovšem svět je malý. I uprostřed nejortodoxnějších muslimských států, kde nemají mladí muži do své svatby, pokud někdy nějaká bude, což je značně nejisté, možnost nahou ženu ani zahlédnout. Vlastně totiž mají. Na internetu. Nebo na pašovaných DVD. Miliony nahých žen, podle sexy stránek ochotných dělat s každým vše, co si jen může přát, vystrkují na tyto mladé muslimy své vaginy a umělá prsa. To je doslova děs pro mladého, islámem ovlivňovaného samce! Žádná perspektiva, žádná budoucnost, žádné uznání, žádné ženy…. A kousek od nich je toho přeci všeho dost! Tam v té hnusné Evropě a Americe! Bohatství a ženy! O co si myslíte, že se zajímali mladí Germáni, když táhli na Řím?

Muslimové v zajetí svého náboženství a svých tradic narazili i v Evropě. Mladé muslimy nikdo nechce! Rodiče je vychovali v přesvědčení, že jsou někdo - oni muži -, a najednou zjistí, že nejsou nic. Neumí často se efektivně zapojit do moderní splečnosti, to se nedá za jednu generaci naučit, to židovsko-křižácké tempo a zaměření na výkonnost - viz naše socialistická zkušenost s Ruskem a třeba Mongoly - a k holkám s také nedostanou, jejich jsou zabalené v šátcích a zavřené doma a ty cizí s nimi nechtějí nic mít…
Nelze se pak divit, že tito mladí muslimští masturbáti, kteří věří, že nemají žádnou budoucnost, doma místo vysněného muchlání holky anebo budování postavení úspěšného otce rodiny vyrábějí bomby. To, že Atta a ostatní byli vzdělaní a mnozí měli i partnerky, nic neznamená. Podle svého vlastního názoru neměli žádnou budoucnost. A byli mladí a plní sexu a sexuálních komplexů, viz požadavek jednoho z atentátníků z 11. září, aby mu na jeho pohlaví nesahala po jeho smrti žádná žena.
Tak jako naši vlastní masturbáti vedli středověké války a vyvolali svým množství a tlakem dvě světové války a šílené ideologie, zdá se, že jsou na řadě muslimové. Afrika se vraždí mezi sebou a Číňané doufají, že si na ženy a postavení vydělají.

Muslimové nejsou první, kteří propadají do svých děsů. I naši předci, ti slavní čeští jonáci, vedli různým způsobem "husitské" války, konflikty od roku 1415 až do roku 1640. Nakonec skoro žádní původní Češi nezbyli a dnes jsme tu my, směsice různých národností, kterým se jako "novému" národu moc po takovéto zkušenosti válčit nechce. Muslimům se chce. Staré Čechy nezastavil dvě stě let nikdo. Kdo zastaví je?
Hormony, feromony, podvědomí, pudy a vášně, to vše vede kroky lidí. A vědomí, to, čemu přeneseně říkáme "mozek", s tím většinou mnoho nezmůže. Aspoň my Češi bychom to mohli pochopit. A pochopení je první krok na cestě, jak z toho ven.

Jiří Slupecký


Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Diskuse


Maya
10:41
11.8.2008

gen
16:50
5.4.2007

Ludva
17:51
4.4.2007

milan
17:41
4.4.2007

Mirek
17:07
4.4.2007

doporučení
17:15
4.4.2007

NWO Žrout
15:48
4.4.2007

Ašek
16:39
4.4.2007

doporučení
17:19
4.4.2007

zp
21:41
4.4.2007

Petr Benes
10:45
5.4.2007

Jojin
15:00
4.4.2007

chetgar
15:01
4.4.2007

zp
21:46
4.4.2007

kuk
23:16
4.4.2007

MK
14:45
4.4.2007

Saša
15:45
4.4.2007

Mirek
17:15
4.4.2007

Ludva
17:45
4.4.2007

18:48
4.4.2007

mik
0:07
5.4.2007

14:07
4.4.2007

k.k.
14:48
4.4.2007

chetgar
15:07
4.4.2007

k.k.
15:18
4.4.2007

Zdeněk S.
16:01
5.4.2007

Kamil P.
13:17
4.4.2007

Saša
15:53
4.4.2007

Polopravda
11:58
4.4.2007

Milan
11:18
4.4.2007

Pavel41
11:33
4.4.2007

Saša
16:15
4.4.2007

Zdeněk S.
15:23
5.4.2007

hun
10:16
4.4.2007

dotaz?
11:24
4.4.2007

Pytel
9:54
4.4.2007

áááá
12:28
4.4.2007

L
8:56
4.4.2007

Kyklop
9:15
4.4.2007

František
12:26
4.4.2007

abc
14:05
4.4.2007

Zdeněk S.
16:21
5.4.2007

orim
8:49
4.4.2007

mjd
7:48
4.4.2007

L
11:22
4.4.2007

Marian Kechlibar
19:00
4.4.2007

M. Dřevojánek
7:32
4.4.2007

Petr M
1:43
4.4.2007

info
1:40
4.4.2007

MP
ad
0:48
4.4.2007

Vasekpasek
0:55
4.4.2007

počet příspěvků: 101, poslední 11.8.2008 10:41

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.