18.1.2018 | Svátek má Vladislav


SPOLEČNOST: Šifra mistra Leonarda a boží soudy

11.5.2006

V těchto dnech přichází do kin film Šifra mistra Leonarda, natočený podle stejno-jmenného a veleúspěšného románu. Bude to jistě kasovní trhák. V novinách už se objevily články, komentující, jak tento film komentuje církev. Upřímně řečeno, nedalo se celkem čekat, že by komentáře k církevním komentářům byly nějak přejné. Celá tato hra přece proběhla už tolikrát… Šifra mistra Leonarda není první a patrně ani poslední film, který nějakým způsobem zesměšňuje či jinak znemožňuje křesťany i to, čemu křesťané věří. Dá se očekávat, že i v těch relativně nejpřejnějších komentá-řích se dočteme, že reakce církve byla přehnaná či nepatřičná…
Jako křesťanovi je mi samozřejmě smutno. Ne že bych se nějak cítil zasažen samotným Danem Brownem. Bylo předem jasné, že v knize i ve filmu půjde o pravdu až na posledním místě. Je mi ovšem líto západní civilizace, která pod sebou tak dů-kladně podřezává všechny větve.
V některých komentářích se objevovala srovnání s reakcí muslimů na karikatu-ry proroka Mohameda. Co se týče hlasitého vyjádření nesouhlasu, byli muslimové jinší pašáci než nějací katolíci či protestanti.
Popravdě řečeno mne ale nejvíc zajímá, co na to Bůh. Jde přece konec konců o něj. Je to jeho Syn, Ježíš Kristus, kdo je pomlouván a zesměšňován. Kdyby musli-mové nebojovali za svého boha sami, zřejmě by se nic nestalo. Stane se něco, když budou lidé zesměšňovat Hospodina? Nebo mají křesťané nějak zasáhnout sami?
Ježíš Kristus řekl, že ho Otec neposlal svět soudit, ale svět spasit. Kdyby chtěl Bůh rouhače potrestat, neměl by žádný velký problém. Božím problémem nebylo, jak rouhače potrestat, ale jak hříšníky zachránit. A právě proto zemřel Ježíš Kristus.
Ježíš křesťanům řekl: "Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás." Tedy ani my nejsme posláni, abychom soudili ruhače.
Znamená to, že je dovoleno se rouhat? Že lidem jako je Dan Brown může být jedno, zda svým počínáním uráží něčí náboženské cítění?
Evidentně je možné se rouhat. Rouhač se nepropadne na místě do země. Na-opak, ještě se stane slavným a hodně vydělá.
Je rouhání bez následků? Jsou urážky Boha bez následků?
Někde nedaleko středu Bible je malá knížka, nazvaná Pláč Jeremiášův. Prorok Jeremiáš ji sepsal, když plakal nad zničeným Jeruzalémem. A Jeruzalém byl zničen, protože v něm po několik generací byli uctíváni falešní bohové.
V oné kratičké knížce, skoro v jejím středu, jsou tato slova: "Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně."
C. S. Lewis kdysi napsal: Na posledním soudu budou lidé rozděleni do dvou kategorií. Jednu budou tvořit ti, kteří řekli Bohu: "Buď vůle tvá", druhou ti, kterým řekne Bůh: "Buď vůle tvá".
C. S. Lewis rovněž napsal, že Kristus musel zázraky hodně zmenšit, aby si jich lidé všimli. Na svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve víno, a udělal tak v malém a rychleji to, co dělá Bůh ve velkém na všech vinicích tohoto světa dnes a denně. Když nasytil zástupy, v krátkém okamžiku rozmnožil chléb, a tak zopakoval zázrak, který se ve velkém děje každoročně na polích. Bůh se zpravidla musí zmenšit, aby nám začal připadat zajímavý.
S božími soudy je to podobně. Jak říká české přísloví, "Boží mlýny melou po-malu." Ostatně už v biblické knize Kazatel můžeme číst: "Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře."
Vy jste si nevšimli, že boží soudy už dávno probíhají? Nevšimli jste si, že od té doby, co lidé začali uctívat falešnou modlu sexu, ztrácejí plodnost? Jeden filozof v minulém století prohlásil: "Po smrti Boha na sebe smrt člověka nenechá dlouho če-kat." Nietzsche prohlásil Boha za mrtvého. Dnes je mrtev Nietzsche, zatímco křesťan-ství se šíří jako lavina Jižní a Střední Amerikou, Čínou, Indií či velkou částí Afriky. Tam to nevypadá, že by Bůh byl mrtev.
Evropu však tato lavina míjí. A evropské národy vymírají.
Dva nejateističtější národy na světě, Estonci a Češi, patří k národům s nejnižší porodností. Ač se nedá říci, že vztah mezi růstem ateizmu a poklesem porodnosti je lineární, nemá to k tomu daleko. Vás to překvapuje? Mne nikoli. Výše uvedený výrok můžeme trochu obměnit: "Jakmile zemře v národu víra, nenechá na sebe vymírání daného národa dlouho čekat."
Jak říkají cimrmanologové: Můžete se přít, můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co proti tomu můžete udělat. Jenže v tomto případě je to pravda. Statis-ticky potvrzená.
Dobře, odmítli jste pravého Boha. Zesměšňovali jste ty, kteří v něho věří. Bu-dete tedy ctít boha falešného.
Francie se stane muslimskou zemí do roku 2050. Rouhání ustane. Bude ale méně veselo, než bylo za křesťanů.
Rád bych byl falešným prorokem, ale obávám se, že nejsem. Božím trestem je, že nám ponechá zavilé srdce. Milujeme lež (ještě za ni Danu Brownovi zaplatíme) a volíme smrt.Diskuse


it
4:04
22.5.2006

J.V.Pospíšilová
22:26
14.5.2006

AK
10:45
12.5.2006

AK
10:52
12.5.2006

Robert
21:14
17.5.2006

GLOWi
8:36
12.5.2006

Jirina Kokesova
2:48
12.5.2006

arnal
0:38
12.5.2006

Nekuřák
17:13
12.5.2006

Mirek
23:04
11.5.2006

Siola
No,
22:22
11.5.2006

Tana Zajicova
21:37
11.5.2006

Pavlik
22:04
11.5.2006

Pavlik
21:03
11.5.2006

wendel
21:21
11.5.2006

Pavlik
21:30
11.5.2006

vládík
21:52
11.5.2006

Pavlik
22:25
11.5.2006

Aleš Procháska
23:25
11.5.2006

Mephisto
20:22
11.5.2006

Mephisto
20:18
11.5.2006

Plzák
18:34
11.5.2006

Dan
18:24
11.5.2006

Robert
21:13
17.5.2006

lojza suchanek
18:02
11.5.2006

Jura Jurax
19:46
11.5.2006

ok
17:19
11.5.2006

jepice
17:31
11.5.2006

Petr "Imfan" Polak
16:47
11.5.2006

jepice
17:34
11.5.2006

Nekuřák
16:55
12.5.2006

Saša
15:06
11.5.2006

akai
15:17
11.5.2006

Volič
19:58
11.5.2006

Tana Zajicova
14:37
11.5.2006

jepice
15:37
11.5.2006

Roy Boehm
16:27
11.5.2006

Tana Zajicova
17:14
11.5.2006

jepice
17:30
11.5.2006

Vera
18:05
11.5.2006

jepice
19:18
11.5.2006

vita
17:26
12.5.2006

garfiled
18:17
11.5.2006

Jura Jurax
19:55
11.5.2006

vita
17:28
12.5.2006

Pavlik
21:26
11.5.2006

Tana Zajicova
21:47
11.5.2006

gerontusinza
13:58
11.5.2006

Rostislav Zídek
19:22
11.5.2006

jepice
19:43
11.5.2006

Cq
13:30
11.5.2006

Antonín Hrbek
Mno
13:16
11.5.2006

rr
13:39
11.5.2006

Vaněk
14:19
11.5.2006

Dan Drápal
19:14
11.5.2006

Jakub Drapal
21:23
11.5.2006

Ghost
13:04
11.5.2006

Hnyk
Aha
12:54
11.5.2006

ok
17:25
11.5.2006

AeroKarel
12:32
11.5.2006

hrdlička
11:18
11.5.2006

Blek
7:21
13.5.2006

franta
11:00
11.5.2006

Kočka
10:57
11.5.2006

JakubS
12:41
11.5.2006

kocour
14:49
11.5.2006

LOJR
10:51
11.5.2006

oakman
10:45
11.5.2006

Tomáš Kubín
10:41
11.5.2006

JakubS
12:58
11.5.2006

ZEPOP
13:47
11.5.2006

Ten článek napsal
10:35
11.5.2006

skeptik
10:07
11.5.2006

Akai
10:16
11.5.2006

Banjo
10:42
11.5.2006

janoryna
11:18
11.5.2006

LOJR
10:57
11.5.2006

terra
11:24
11.5.2006

počet příspěvků: 209, poslední 22.5.2006 04:04

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.