25.5.2019 | Svátek má Viola


PRÁVO: Zákaz kouření v restauracích...

28.4.2015

... útok na právo zacházet s majetkem

Obránci provozovatelů restaurací a hostinců to oproti přátelům státem nařízeného plošného zákazu kouření v hospodách nemají lehké. Zakazovatelé vystupují jako ztělesnění čistoty a zdraví, obránci jsou vykreslováni jako přátelé smradu a nemocí plic. A ještě něco. Obránci mají za sebou 20 let neustálé argumentace, takže jim někdy připadá, že už všechno řekli, všechno napsali a každý musí jejich argumenty znát a při rozhodování vzít v potaz.

Proto se už nechtějí opakovat a jejich odpor slábne. Paradoxně zrovna ve chvíli, kdy je k totálnímu zákazu nejblíže. I já mám pocit, že jsem na toto téma už řekl opakovaně vše. Jenže právě teď je třeba překonat své znechucení z hluchoty oponentů a argumenty vrátit na stůl. A nejen to.

Argumentace z obou stran se vzájemně míjí, jedna druhou nevyvrací, ale paralelně vede svůj boj. Já to zkusím čelně. Místo souběžné argumentace se postavím nejčastějším argumentům zakazovačů a uvidíme, jak na tom jsou.

1. Podniky, kde není zakázáno kouřit, ohrožují zdraví zákazníků a personálu.

2. Každý má právo na občerstvení v nezakouřeném prostoru.

3. Restaurace a hostince nejsou soukromým územím ale veřejnými prostorami, na které se mohou vztahovat pravidla platná pro veřejné prostory obecně.

4. Zákaz kouření není kvalitativní skok od současného stavu do jiného režimu. Je to jen další pravidlo, podobně jako hygienické normy.

5. Jde o spor mezi kuřáky a nekuřáky a normální je nekouřit.

6. Kuřáků je menšina a ta se má podřídit většině.

Jen okrajově se vyrovnám s argumentem nultým: tabákový kouř je neestetický a smrdí. To je totiž zcela individuální hodnocení, nikoli konstatování faktu. Někomu je dým páleného suchého listí příjemný, někomu smrdí, někomu je lhostejný. Takže rovnou k věci.

1. Podniky, kde se smí kouřit, protože to majitel nezakázal, se nedotýkají žádným způsobem nikoho, kdo při jejich návštěvě vystaven kouři být nechce. Není povinné tam chodit. Představte si, že jdete po ulici a minete dům, kde neprovozují podnik žádný. Jdete dál, nic vás tam nezaujalo. Po nějakém čase tudy jdete opět a hle, v tom domě otevřeli hospodu, v níž se smí kouřit. Pokud vám taková služba nevyhovuje (jako zákazníkovi či jako potenciálnímu zaměstnanci), opět jdete dál, nic se pro vás nezměnilo. Je to pro vás stejné, jako když tam nic nebývalo. Stejné, jako kdyby tam otevřeli potápěčské potřeby, a vy vodu nesnášíte. Nevznikla vám žádná újma, žádný nárok. Netýká se vás to.

2. Nemá. Pokud by měl, jak by toto „právo“ uplatňoval v místě, kde nejen není poruce nekuřácký podnik, ale kde není podnik vůbec žádný? Ve vsi bez hospody? Uprostřed lesa? Pokud by stát uznal existenci takového práva, musel by ho zaručovat zřízením vlastní sítě všude dosažitelných nekuřáckých podniků, popřípadě zakázkou, v níž by si takovou službu za veřejné peníze objednal u soukromníků. Nemůže takové právo uznávat jen tam, kde dosud funguje služba jiná (květinářství, zakouřená hospoda, trafika), po jejím majiteli vymáhat službu nekuřáckého občerstvení a tím na něj přenášet výkon veřejné role.

3. Jestliže majitel otevře podnik, kde nabízí své služby přicházejícím, nestávají se jeho prostory veřejnými v obecném smyslu. Nelze do nich kupříkladu přijít a nic nekonzumovat, lze pouze přijmout (nebo odmítnout a odejít) smlouvu o poskytnutí služby, kterou provozovatel nabízí. Charakter této nabídky je na provozovateli.

4. Hygienické a podobné normy mají v pohostinství jedinou funkci: přesně vymezit parametry smlouvy, zmíněné v bodu 3. Do pohostinství člověk vstupuje v dobré víře, že dostane zdraví nezávadné nápoje a pochutiny, protože to mu provozovatel ve své implicitní smlouvě nabízí. Normy tedy slouží k ověření, zda provozovatel smlouvu splnil. Pokud ale on sám rozhodne, že součástí této smlouvy není poskytnutí nekuřáckého prostředí, nemůže mu to norma přikázat. Smlouvu lze odmítnou, když mi nevyhovuje. Co bude inspekce kontrolovat v sado-maso salonech? Jestli tam netrápí hosty? Ale oni tam přicházejí s vědomím, že jim netrápení nikdo neslibuje! Možná by si u inspektorů mohli stěžovat, že jsou trápeni málo. Pokud majitel nabízí středověkou stylovou putyku, kde se maso pleskne lidem rovnou na stůl a obsluha bude stylově hrubiánská, půjdou tam hosté s vědomím, že to je součástí smlouvy a ne jejím porušením. Nekuřácké prostředí si mohou vynucovat jen tam, kde je jim slíbeno a slib (smlouva) je nesplněn. Pokud někdo chodí do hospod, kde není zákaz kouření, i proto, že mu pálené listí voní, mohl by si tak maximálně stěžovat, že tam zrovna nikdo nekouří, zrovna jako ten, kdo chodí do pivnice, kde někteří hosté obvykle hrají na nástroje, a on zrovna nikdo nehraje a přitom ho majitel na to nalákal.

5. Vůbec nejde o spor kuřáků s nekuřáky, ale těch, kdo respektují svobodu podnikání a nakládání s majetkem, s těmi, kdo si myslí, že vše je vlastně státní a majitelům jen za určitých podmínek propůjčeno. Já sám jsem celoživotním nekuřákem. Znám také kuřáky, kteří na podobný zákaz těší. Nemají dostatek vůle jít s cigaretou na chodník nebo navštívit raději nekuřácký podnik, a když kouří uvnitř, vadí jim dýmem načichlé oblečení. Tak chtějí, aby jim někdo to jiné chování nařídil, když to sami vůči sobě neumějí.

6. Zdá se vám správné, že jeden člověk nabízí jistou službu, druhý ji dobrovolně přijme, ale přijdou další tři lidé a zakáží jim to, i když se jich to netýká? To není svobodný svět ale demokratura.

Až bude tabák postaven mimo zákon a jeho konzumace v přítomnosti jiných osob také, bude trestné si zapálit všude, i doma, stejně jako všude (i doma) je nezákonné někoho bodat nožem. Dokud je ale legální komoditou, je plošný zákaz jeho konzumace i tam, kde to majitelům a provozovatelům nevadí, útokem na soukromé vlastnictví a svobodu všech, ne bojem za dobro, zdraví a čistotu.

P. S.: Nabídl jsem tento text Hospodářským novinám. Ty ho podstatně zkrátily (až místy vypadly hlavní argumenty a souvislosti), ale to se v novinách stává. Příznačné ale je, že jej uvedli pod titulkem „Má se kouřit v restauracích?“, mně daly do úst odpověď ANO a svému redaktorovi, který se s mými slovy klasicky zcela míjel, daly do úst NE. Jenže mně takovou otázku nikdo nepoložil. Otázka navíc zcela vystihuje úplné nepochopení jádra sporu. Tak jsem dotyčnému redaktorovi napsal:

Dobrý den. Díky za pomoc při zveřejnění článku. Jen drobnost: nikdy v životě bych na otázku, zda se má kouřit v restauracích, neodpověděl ANO. Jsem celoživotním nekuřákem a kouření v restauracích nijak nepotřebuji. Otázka vůbec nestojí, zda se MÁ (či nemá) kouřit v restauracích, protože tématem není povinné (či doporučené) kouření v nich. Na tu bych totiž odpověděl, že raději nemá. Otázka kolem chystaného zákona stojí jinak: má o možnosti konzumace legální komodity v hospodách a restauracích rozhodovat majitel, nebo stát? Já říkám majitel, Vy stát. Zákonem a pod sankcemi. Protože debata vůbec není o kouření, ale o postátnění soukromého podnikání. Zdraví L. J.Diskuse


B. Rybák
1:38
29.4.2015

S. Donát
8:07
29.4.2015

B. Rybák
18:40
29.4.2015

Š. Hašek
20:52
28.4.2015

E. Erat
23:03
28.4.2015

Š. Hašek
11:42
29.4.2015

V. Vaclavik
19:57
28.4.2015

B. Mráz
17:56
28.4.2015

J. Kyselková
18:57
28.4.2015

S. Donát
19:18
28.4.2015

J. Ptáček
15:07
28.4.2015

R. Langer
15:28
28.4.2015

I. Hil
18:11
28.4.2015

S. Donát
19:04
28.4.2015

I. Hil
21:15
28.4.2015

M. Vondráček
19:43
28.4.2015

I. Hil
21:14
28.4.2015

J. Brunner
21:30
28.4.2015

I. Hil
14:55
28.4.2015

S. Landa
15:22
28.4.2015

I. Hil
18:09
28.4.2015

S. Landa
22:36
28.4.2015

R. Langer
15:29
28.4.2015

I. Hil
18:10
28.4.2015

B. Graf
14:45
28.4.2015

J. Růžička 714
13:56
28.4.2015

J. Míkovcová
12:32
28.4.2015

E. Erat
12:47
28.4.2015

R. Langer
13:06
28.4.2015

J. Míkovcová
13:27
28.4.2015

R. Langer
13:50
28.4.2015

J. Anděl
15:43
28.4.2015

I. Hil
18:12
28.4.2015

S. Donát
19:24
28.4.2015

I. Hil
21:13
28.4.2015

S. Landa
22:39
28.4.2015

S. Donát
13:30
28.4.2015

Z. Baldova
14:28
28.4.2015

S. Donát
14:34
28.4.2015

Z. Baldova
16:34
28.4.2015

S. Landa
16:50
28.4.2015

S. Donát
17:05
28.4.2015

M. Košařová
12:27
28.4.2015

J. Rys
12:55
28.4.2015

J. Rys
11:44
28.4.2015

S. Donát
12:16
28.4.2015

J. Rys
12:52
28.4.2015

R. Langer
13:09
28.4.2015

P. Janoušek
11:30
28.4.2015

M. Ilsner
16:14
28.4.2015

A. Leščuková
11:12
28.4.2015

P. Švejnoch
11:23
28.4.2015

J. Schwarz
11:35
28.4.2015

F. Vokurka
12:22
28.4.2015

A. Leščuková
12:40
28.4.2015

S. Landa
12:54
28.4.2015

R. Langer
13:13
28.4.2015

P. Švejnoch
13:18
28.4.2015

F. Vokurka
23:58
28.4.2015

J. David
10:04
28.4.2015

M. Prokop
8:58
28.4.2015

E. Erat
9:21
28.4.2015

P. Švejnoch
8:56
28.4.2015

S. Donát
9:42
28.4.2015

F. Lesniak
6:51
28.4.2015

S. Donát
9:04
28.4.2015

J. Schwarz
11:46
28.4.2015

R. Langer
13:25
28.4.2015

S. Donát
13:33
28.4.2015

R. Langer
13:58
28.4.2015

S. Donát
17:29
28.4.2015

F. Vokurka
6:19
28.4.2015

P. Lenc
8:20
28.4.2015

F. Matousek
9:17
28.4.2015

P. Švejnoch
9:30
28.4.2015

S. Donát
9:40
28.4.2015

F. Matousek
10:15
28.4.2015

S. Donát
10:26
28.4.2015

F. Matousek
10:52
28.4.2015

R. Gramblička
11:50
28.4.2015

R. Langer
13:00
28.4.2015

M. Mýval
12:00
28.4.2015

Z. Baldova
10:44
28.4.2015

F. Vokurka
12:08
28.4.2015

J. David
10:22
28.4.2015

F. Matousek
11:07
28.4.2015

P. Švejnoch
11:17
28.4.2015

F. Matousek
11:40
28.4.2015

J. Schwarz
11:52
28.4.2015

P. Švejnoch
11:57
28.4.2015

J. Schwarz
17:52
28.4.2015

F. Vokurka
12:15
28.4.2015

počet příspěvků: 106, poslední 29.4.2015 06:40

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.