28.5.2018 | Svátek má Vilém


POLITIKA: Přítel za branami

8.2.2018

Jiří Paroubek přišel ve svém článku Štěch by neměl ztrácet nervy ze dne 26. 01. 2018 s ostrou kritikou namířenou proti současnému vedení ČSSD. Nic proti, jistě zná tuto stranu daleko lépe než většina běžných občanů, a ostrý tón si tedy asi může dovolit. Nelze však brát jeho článek jenom jako pouhou půtku mezi lidmi jedné úzké komunity, neboť tomu tak zcela určitě není. Není-li totiž něčím Jiří Paroubek, pak nepochybně konzervativním typem člověka hájícím staletími prověřené a odzkoušené recepty. Naopak je takřka prototypem moderního evropského-levicového politika, „okouzleného“ novinkami na poli vědy a novými trendy ve společnosti a vnímáním lidských možností v tomto běhu věcí. Je tedy dobré rozumět jeho článku nikoli jako osamělému haštěřivému výlevu jednoho bývalého politika, nýbrž a především jako jasně artikulovanému hlasu jednoho z mocných proudů určujících životy nás všech.

Rizikem pro člověka příliš konzervativního je zkostnatění a následná neschopnost adekvátní reakce na změny přicházející z vnějšího světa. Nebezpečím pro jeho protipól, tedy člověka akčního a naprosto otevřeného všemu novému, je rozmělnění a neschopnost soustředění se na podstatné aspekty dění „tady a teď“, které má příčinu v příliš rychlém přijímání novinek a jejich následném ulpění na povrchu. Příkladem možná může být německá fascinace technikou, která mimo jiné vedla za války k nadměrné složitosti soustrojí jejich tanků a tím způsobené velké poruchovosti v těžkých podmínkách východní fronty. Ani nápad „větší, těžší, silnější“ nevedl ke kýženému zvratu na bojištích, kde prostě rozhodovalo mnoho různých a těžko předvídatelných faktorů.

Jiří Paroubek přichází v tomto duchu s ambiciózním plánem, jak pomoci ČSSD být znovu přitažlivou stranou pro levicově orientovaného moderního voliče. Jistě by proto stálo za to pečlivě rozebrat všechny body tohoto jeho programu. V této úvaze se však chci zabývat pouze jeho apelem k větší modernizaci a digitalizaci země:

„Za šesté, do programu navrhuji jako jeden z hlavních bodů změny v daňovém zákonodárství - 100% odpis modernizačních investic - tak, aby v republice byla urychlena technologická revoluce a robotizace výrobních kapacit. Je přitom možné určit, ve kterých odvětvích je zejména třeba zavést do praxe nejmodernější technologie, tak aby došlo k rychlému růstu produktivity práce. A také k uvolňování kvalifikované pracovní síly do jiných oblastí. Je třeba dát přednost rychlé modernizaci ekonomiky, spočívající v technologické revoluci spojené s robotizací a digitalizací před dovozem levné a nekvalifikované či méně kvalifikované pracovní síly odjinud. A udržet tak vysoké tempo růstu mezd zaměstnanců.“

Souhrnně se tento bod dá označit jako masivní státní podpora ekonomiky při přechodu k průmyslu 4.0. Jistě chvályhodné, ale je úkolem politika, notabene levicového politika vysvětlovat firmám, jak obstát v konkurenčním boji? Pochybuji. Úkolem politiků je v tomto ohledu především a pouze nepřekážet. Neznemožňovat firmám jejich přirozenou aktivitu v tomto směru. Neboť motorem tohoto pohybu by měla být jejich snaha úspěšně přežít v konkurenčním boji a nikoli touha být vedeny úředníky za státní peníze za ručičky. Ale smyslem politiky je v této věci něco podstatně důležitějšího. Totiž vysvětlování občanům, co přinese tato nová situace a jak v ní mohou bezpečně obstát.

Je totiž téměř jisté, že v brzké době se stane realitou našich životů, a to nejspíše nezávisle na vůli kohokoliv z nás. Je proto třeba zahnat strach z neznámého. Je také nutné jasně vidět, že mimo pozitiv nám tato nová situace pravděpodobně přinese obrovské tlaky na sociální soudržnost ve společnosti způsobené rozsáhlými a těžko odhadnutelnými změnami v zaměstnanecké struktuře a především ve změně paradigmatu, kterým nahlížíme na vzdělání s jeho důrazem na specializaci v úzkých výsecích lidských činností. A abychom dokázali tento strach zvládnout, je třeba klást si i nepříjemné otázky, které s touto změnou bezprostředně souvisí.

Abychom například jasně věděli, kdo a na základě jakých kritérií bude určovat životy lidem, kteří nebudou schopni držet tempo vývoje. A jak na druhou stranu zabránit našemu zpohodlnění a zploštění v důsledku ztráty smyslu existence, který užitečná a potřebná práce přináší. Je také třeba mít na paměti, že naše země je z celosvětového kontextu vnitřně extrémně stabilním, sociálně nivelizovaným a soudržným státním útvarem s velkou šancí tyto změny úspěšně zvládnout. Jsme ale připraveni i ustát následky této revoluce, které můžou přijít z méně šťastných zemí?

Když to stručně shrnu, tak je potřebné, abychom bezpečně věděli, že lidé, které si volíme za své kormidelníky, také stojí na naší straně a nikoliv na straně neosobních, často nebezpečných a především těžko předvídatelných sil. A tohle sdělení je to nejpodstatnější, co může opravdu sociálně zaměřená strana lidem nabídnout.

Jaromír Spousta


Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Diskuse


J. Schwarz
12:57
8.2.2018

Y. Sever
13:36
8.2.2018

Y. Sever
12:29
8.2.2018

A. Nový 840
13:31
8.2.2018

T. Kočí
10:13
8.2.2018

J. Jelínek
9:40
8.2.2018

počet příspěvků: 12, poslední 8.2.2018 10:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.