25.5.2019 | Svátek má Viola


POLEMIKA: Evropská unie a migranti

31.10.2017

K článku „EVROPA: Zákaz bránit nelegální migraci“

Neviditelný pes zveřejnil nedávno výše uvedený článek (zde), který bohužel je poněkud zavádějící. Týká se rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci N.D. a N.T. proti Španělsku z 4.10.2017. I když se také mi daný rozsudek nelíbí (ostatně jako řada jiných jeho rozsudků), neopravňuje mě ani nikoho jiného to k tomu, abych manipuloval čtenářovým míněním.

Článek je zavádějící v tom, že:
- směšuje EU a Radu Evropy. Evropský soud pro lidská práva je soudní orgán Rady Evropy, což je jiná mezinárodní organizace než EU, a jeho rozsudky jsou závazné pro členské státy Rady Evropy, ne pro EU, která není členem;
- vytváří dojem, jako by za ochranu hranic, udělování azylu a navracení nelegálních migrantů odpovídala EU a ne státy samy („Budou EU orgány jako je FRONTEX nebo zvažovaná EU pobřežní stráž‚chránit‘ vnější hranici EU, pokud nesmí na hranicích navracet migranty zpátky?!“; „unijní orgány pověřené zajištěním ochrany vnější hranice EU jsou ve skutečnosti naprosto paralyzovány a namísto ochrany mají funkci levných cestovek!“). EU ale neodpovídá ani za ochranu hranic. Nerozhoduje ani o udělení azylu a o navracení ilegálních migrantů. To vše je v pravomoci a odpovědnosti jednotlivých členských států. EU vytvořila jen pomocné orgány, které státům pomáhají, jako např. Frontex o síle několika set zaměstnanců, což však nic na pravomocích a odpovědnostech jednotlivých států nemění;
- vysloveně lživé jsou pak věty jako „Jakmile se tento postup dozvěděly unijní a lidskoprávní neziskovky, v tomto případě Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR)“: Je zapotřebí nejprve říci, že ECCHR není„unijní neziskovka“, protože nic takového ani neexistuje. EU nezakládá žádné neziskovky. ECCHR má množství partnerů, ale EU ani žádná z jejích agentur mezi ně nepatří (zde). Navíc EU není ani donorem – sponzorem ECCHR (zde). To si autor mohl snadno ověřit, ale potom by si na EU nemohl plivnout. A o to přeci jde především, ne?

Samotný rozsudek, tedy soudní výklad stávajících pravidel se mi jeví po formální stránce sice v pořádku, ale odkrývá citlivá místa existujících pravidel. Například, že ze Ženevské úmluvy o uprchlících (1951; zde) nevyplývá, že nelegálním vstupem na území státu se ztrácí postavení uprchlíka. Ostatně, v opačném případě by za československé totalitní minulosti málokdo získal na Západě status uprchlíka, protože podstatná část lidí překročila západní hranici nelegálně. Abych rovnou předešel jedné námitce: článek 2 Ženevské úmluvy 1951 sice říká, že „každý uprchlík má povinnosti vůči zemi, ve které se nachází, což znamená v zásadě, že se musí podrobit zákonům a nařízením, jakož i předpisům týkajícím se udržování veřejného pořádku této země“, to ale neznamená, že porušením těchto povinností, mezi něž jistě patří i povinnost přecházet hranice jen legálním způsobem, se ztrácí status uprchlíka. Uprchlík je ten, komu jde o život, a ve srovnání s tím je takovéto porušení státních předpisů méně významné. Stejně tak mě na Ženevské úmluvě znervózňuje nejasnost kolem toho, že status uprchlíka patrně přetrvává i po opuštění první bezpečné země. Seznam bezpečných zemí si však určují jednotlivé státy samostatně, na úrovni EU existuje snaha vytvořit společný minimální nesporný seznam (zde).

Pokud je tedy soudní výklad pravidel v pořádku, měl autor namísto lživého očerňování EU položit ty podstatné otázky. Například. Jsou pravidla, která státy v oblasti migrace přijaly v dobách relativního migračního klidu, aplikovatelná i na situace migračních krizí? Potřebujeme zpřesnit Ženevskou úmluvu 1951? Může potenciální uprchlík beztrestně nelegálně překračovat hranice? A jaké změny navrhnout, aniž bychom se zpronevěřili samotnému základu západní civilizace – ochraně lidské důstojnosti? Anebo chceme tvrdit, že migranti nejsou lidé a jejich důstojnost není třeba chránit? Ne, doktrínu nadlidí a podlidí rozhodně nechci, tu jsme tu už měli a moc dobře víme, kam nás dovedla.

Autor je poslanec Evropského parlamentu (EPP / KDU-ČSL)Diskuse


S. Kubů
23:26
31.10.2017

J. Kanioková
22:52
31.10.2017

A. Nový 840
21:41
31.10.2017

J. Schwarz
21:27
31.10.2017

P. Rudolf
18:30
31.10.2017

B. Carina
18:53
31.10.2017

T. Hraj
20:30
31.10.2017

J. Kanioková
22:43
31.10.2017

A. Alda
15:21
31.10.2017

F. Houžňák
15:16
31.10.2017

J. Kanioková
23:03
31.10.2017

F. Navr8til
14:28
31.10.2017

J. Kanioková
22:44
31.10.2017

P. Beneš 881
11:19
31.10.2017

J. Pospíšil 402
13:41
31.10.2017

P. Beneš 881
16:16
31.10.2017

J. Jurax
18:12
31.10.2017

I. Koreň
13:45
31.10.2017

P. Beneš 881
16:25
31.10.2017

P. Beneš 881
16:32
31.10.2017

I. Koreň
20:17
31.10.2017

J. Kanioková
22:48
31.10.2017

Z. Švrček
10:46
31.10.2017

B. Rameš
10:16
31.10.2017

J. Hejna
9:26
31.10.2017

M. Prokop
8:57
31.10.2017

V. Němec
8:21
31.10.2017

P. Lenc
8:30
31.10.2017

P. Zinga
7:22
31.10.2017

J. Jurax
19:16
31.10.2017

J. Kanioková
23:09
31.10.2017

J. Berger
4:51
31.10.2017

A. Holík
0:51
31.10.2017

J. Hejna
9:31
31.10.2017

počet příspěvků: 61, poslední 1.11.2017 01:01

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.