21.5.2019 | Svátek má Monika


PŘÍRODA: Jožin z bažin – 2.

24.10.2018

První část najdete zde.

V ČR roste kolem 65 druhů (stav se mění, některé druhy zmizely, jiné se objevily a vznikají kříženci) orchidejí, které se, kromě vzhledu, liší i nároky na okolní prostředí, počínaje stepními druhy, jako jsou toříče, přes mokromilné prstnatce až po druhy, preferující trvalé zaplavení.

Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

Prstnatce, s výjimkou prstnatce bezového, rostou nejraději na trvale podmáčených místech, ale trvalé zaplavení vodou nemusejí. Existuje ale jeden druh orchideje, který nejen že trvalé zaplavení oddenku snáší až vyžaduje, ale dokonce dokáže vegetovat i jako vyloženě vodní rostlina. Tímto druhem je kruštík bahenní.

Kruštíky patří do skupiny oddenkatých, většinou vápnomilných, orchidejí. Příslušnost ke skupině je dána tvarem květů, které jsou si u všech 18 druhů, dodnes zjištěných na území ČR, velmi podobné.

Rostliny vyhánějí z oddenku jednu, vzácně více lodyh 10 – 40 cm vysokých s několika listy a vrcholovým klasem květů, které rozkvétají, za dobrých úživných podmínek téměř současně, pokud trpí nedostatkem vláhy, rozkvétají postupně a dorůstají do menší výšky. Doba kvetení se pohybuje od konce dubna až do začátku listopadu a závisí částečně na lokálních podmínkách, jako je vláha, míra živin v půdě, míra oslunění a teplotní průměry.

Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

Kruštíky najdeme na celém území ČR, některé druhy jsou vzácné a rostou jen na jedné, nebo několika málo mikrolokalitách, jiné, např. kruštík širolistý, jsou poměrně hojné a rostou i v tak „exotickém“ prostředí, jako je divoká skládka stavebního odpadu, kde statný exemplář vyrůstal ze zasypané sklenice od pečenáčů se zbytky láku na dně!

Kruštík bahenní patří k druhům, které si lze jen těžko splést. Rostlina vyrůstá, leckdy v mnoha exemplářích, z trávy na silně podmáčených místech, habitus působí mohutným dojmem a květní klas je sice řídký, ale bohatý na dekorativní a poměrně velké květy.

Kruštík bahenní chtíti vyfotiti znamená téměř vždy se řádně namočiti, občas sice vyroste i na suchém místě, např. v lomu Rasová u Uherského Hradiště, ale čím méně má vody, tím chuději jsou květy vybarvené.

Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

V ČR se vyskytuje roztroušeně a všude tam, kde je vysoká hladina vody a vápenité podloží, takže na několika místech na Šumavě, kde je doprovázen několika druhy prstnatců, stejně jako na Českolipsku, jedna mikrolokalita je u Karlových Varů (našel jsem osobně při hledání toříčů včelonosných), dále v Polabí, okolí Tišnova, u Brna a na několika místech v Beskydech a Bílých Karpatech.

Na kruštíky bahenní jsem při svých toulkách narazil několikrát, nebyl problém je najít, tam, kde rostou, se nedají přehlédnout, ale dostat se k nim bez toho, že bych riskoval řádné namočení a ohrožení foťáku bahnitou vodou. Štěstí mi přálo až letos, kdy mokré louky na Českolipsku vyschly, takže bylo možné k rostlinám suchou nohou dojít, zalehnout do téměř suché trávy a fotit.

Foto: Krakonoš 

Krakonoš Neviditelný pes


Diskuse


Z. Jenny
18:07
24.10.2018

Z. Jitur
15:52
24.10.2018

Z. Lika
10:32
24.10.2018

Z. Xerxová
10:56
24.10.2018

T. Zana
11:16
24.10.2018

Z. Lika
11:25
24.10.2018

Z. Lika
11:28
24.10.2018

Š. Matyášová
11:48
24.10.2018

Z. Lika
12:11
24.10.2018

Z. Yga
13:48
24.10.2018

Š. Matyášová
7:24
25.10.2018

Z. Jenny
18:05
24.10.2018

Z. Lika
19:44
24.10.2018

Š. Matyášová
9:18
24.10.2018

T. Zana
11:27
24.10.2018

T. Zana
8:33
24.10.2018

Z. Xerxová
6:37
24.10.2018

počet příspěvků: 17, poslední 25.10.2018 07:24

KONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !