27.5.2019 | Svátek má Valdemar


HLAS Z VÍDNĚ: Vyžeňte Čechy na Dněpr! (1)

3.6.2009

Autor má vyjít vstříc svým čtenářům. A protože v diskuzi k mému minulému článku na Psu několikrát zaznělo podivení, že jsem nenapsal ani slovo k poslednímu Sudetoněmeckému srazu, nezbývá než to napravit.

Poslední Sudetoněmecké dny (SD) nějak v ČR nezaujaly. Skoro žádný tisk se o nich nerozepsal, často postačila jen stručná zpráva z ČTK. Ani politici se nevyjadřovali. Prostě nezájem.

Jedné, co se v té době okolo SD odehrálo, bylo uveřejnění zprávy v polo-bulvárním internetovém denníku Aktuálně.cz v článku „Antifašisty (myšleno německé-pozn. autora) hnali po válce za hranice jako nepřátele“ (viz Antifašisty hnali po válce za hranice jako nepřátele). Co je zajímavé, že snad prvně byly takto použity poněkud snad záměrně nejasně otextované fotografie z dokumentů pocházejících ze Sudetendeutsches Archiv. Myslím však, že článek některé lidi nepotěšil. Objasňuje totiž mimochodem, kam se podělo mnoho takzvaně „ztracených sudetských Němců“. Podle desetiletí hlásaného tvrzení SL totiž „zmizelo“ mezi posledním předválečným sčítáním občanů ČR a rokem 1946 celkem 444 000 osob německé národnosti. Teprve po roce 1989 museli pánové z vedení SL přiznat, že nešlo jen o „německé obyvatele ČR“, jak desetiletí vykřikovali za souhlasného mručení úřadů Spolkové republiky. ale „o osoby, které prohlásily při sčítání lidu němčinu jako svůj mateřský jazyk“. Což je zásadní rozdíl.

S počtem českou soldateskou údajně zavražděných 440 000 sudetských Němců po léta operoval Landsmanšaft (SL). Nakonec po pádu železné opony vyšlo najevo, že mezi zlotřilými Čechy „zavražděné Němce“ započítali statistici a politici SL i německy mluvící Židy, které zavraždili nacisté v koncentrácích. Po provalení této nechutnosti, mimo jiné díky společné práci německých a českých historiků, toto tvrzení SL tiše opustil.

Kde zmizeli mnozí další německy mluvící občané první ČR, však stále vytahují různí rádoby historici a komentátoři jako „záhadu“. A ukazují prstem na „zločiny při odsunu“. Ne, že by se při odsunu neděly zločiny, ale část odpovědi najdete na jednom z obrázků u článku. Ukazuje totiž hromadný odvoz Německých antinacistů (a ne antifašistů, jak politicky negramotní novináři stále opakují – s italskými fašisty to nemělo nic společného) do německých koncentráků. Tisíce sudetských Němců ihned po odtržení Sudet odvezlo gestapo do lágrů s poznámkou Návrat nežádoucí. viz obr.

zapomenuti hrdinove

Ani další článek v Aktualitách.cz nazvaný Největší poválečný masakr Němců vyřešen. Známe vrahy není ničím objevným a vynecháme-li ničím nepodložené výkřiky o údajně tisících mrtvých, najdeme skutkovou podstatu dokázané vraždy: pět mládenců a velmi pravděpodobné dalších 763 osob. Důkazy, kdo ti mrtví vlastně byli a zda byli všichni skutečně popraveni až po květnu 1945, nejsou. Ale zajímavé je, jak neprofesionálně a tendenčně je tento masakr vykládán.

Chybí základní informace, bez kterých je celé to líčení, jak se věci staly, naprosto neprůkazné. Podle protokolů, které jsou k dispozici, byli zajatí Němci shromážděni například na místě nazvaném „bažantnice“. Ovšem podle tehdejších hodnověrných svědků se nejednalo o žádnou skutečnou bažantnici, ale o německý lágr, v kterém byly za vláky vězněny stovky zajatců a „nepřátel Říše“. No, něco tam muselo být - nějaké budovy a možná lůžka?!? - , když se tam vešlo a žilo po nějakou dobu několik stovek Němců. Ani slovo o tom, že by spali třeba na zemi nebo podobně.

Také je zajímavá otázka, která by napadla i začínajícího policejního eléva: kam zmizeli ti Němci věznění lidé, kam byli nacisty pohřbíváni mrtví vězni atd. Také je nepochopitelně bagatelizována otázka, jaké že to soudy (zmíněnými v textu článku) probíhaly se shromážděnými Němci – pozor, nejen sudetskými! Od roku 1944 byly Sudety přeplněny uprchlíky z Východního Pruska, ale také Saska a samotného Pruska, kteří přežívali ve strašlivých podmínkách, protože Říše už neměla sílu se o ně starat a tzv. „říšští Němci“ navíc považovali obyvatele východního Pruska - stejně jako sudetské Němce - za póvl. Takže je neuvěřitelné, že se nikdo z novinářů a tzv. umělců - viz hra o masakru v Postoloprtech – nezajímal o takové základní údaje. Jako kdo byli ti údajně později spálení mrtví, co bylo to zařízení zvané bažantnice, proč právě v Postoloprtech měly probíhat nějaké soudy s údajně význačnými nacistickými zločinci atd. O něčem z toho lze lehce najít doklady v archiváliích, o něčem se dodnes neví nic, ale nikde o tom v poslední době není ani slovo.

Vrahy prý byli českoslovenští vojáci. No, pokud tam byli někteří frontoví vojáci, kteří přežili Duklu, lze to lépe pochopit, i když ne omluvit. Čs. vojáci zajatí Němci pár měsíců předtím na Dukle (ve dnech 8. září až 28. října 1944 , čili cca půl roku předtím ) byli po skončení operace nalezeni přibití na vrata s vyloupanýma očima a s uřezanými genitáliemi, kde dlouhé hodiny strašlivě umírali. Na druhé straně pak prý organizátorem nebyl voják, ale nějaký bývalý obecní četník. Tak to se musí odhalitelé zločinů dohodnout, „kdo a co“.

No, jen mne tak napadlo, že žádný z krasoduchů píšících o postoloprtském masakru ani nevzdychl, že jeden údajných hlavních strůjců se právě vrátil z nacistického koncentráku. Kdepak se asi naučil vraždit lidi?

Snad však stačí - a to mohli lehce najít - citovat z tohoto pramene: Při hodnocení situace v severozápadních Čechách nedlouho po skončení války je třeba vzít v úvahu, že právě tímto krajem procházely zcela nedávno předtím pochody smrti vězňů z nacistických koncentračních táborů. Při nich příslušníci SS bez milosti zastřelili každého z ubožáků, který již neměl sil dál v pochodu pokračovat. Později byly v blízkém i vzdálenějším okolí odkryty hromadné hroby bývalých vězňů (Bohosudov 11 mrtvých, Blatno u Jesenice 52, Březno u Chomutova 286, Žihle 283, atd.). Nejeden z těchto pochodů smrti procházel krajem v oblasti Žatce a Postoloprt. Mrtvoly z hromadných hrobů u Postoloprt byly nalezeny a exhumovány v září 1947. Celkem bylo exhumováno na různých místech 763 koster. Po více než dvou letech ovšem nemohlo být zjištěno, zda šlo o německé obyvatele Postoloprt, nebo oběti ze zmíněných pochodů smrti. Navíc v Postoloprtech byl za války koncentrační tábor pro židovské míšence. Viz Nesměšné barbarství postoloprtských radních.

Takže zcela určitě ověřené nesmyslné zavraždění pěti mladých německých kluků – ovšem tehdy údajně členů Hitlerjugend -, na druhé straně stovky mrtvých, u kterých se nepodařilo zjistit, zda šlo o Němce nebo naopak o vězně nacistů či pozůstatky tzv. “židovských míšenců„ z místního koncentračního tábora.

Takže se tam pohybovali nejen nevinní spořádaní němečtí občané Postoloprt. Ale také fanatičtí nacisté, dozorci z místního koncentráku i nedalekého Terezína. Kdo a koho tedy vraždil, není stále jasné. Ale bojím se, že se mnozí samozvaní soudci českého násilí v duchu obávají, aby skutečná pravda nevyšla najevo. Kde jsou třeba mrtví z postoloprtského koncentráku?

Na druhé straně Němcům, kteří zůstali věrni republice, skutečně mnohé dlužíme. Jejich osud byl tragický. Jen autoři podobných článků poněkud „jakoby zapomínají“, že za tragickým osudem prvotně nestála demokratická Československá republika, ale nacistické Německo. Osobně mne ocenění demokratických Němců těší, protože po rozbití ilegální skupiny „V boj“ se můj otec před gestapem v roce 1944 ukrýval právě na území Sudet.

A vůbec si myslím, že pokud se skutečně prověří všechny ty údajné i skutečné masakry Němců na jaře 1945, uklidní to celou situaci. Protože pak bude také nutno vyšetřit jednotlivé i hromadné vraždy spáchané na Češích a bude nutno vyhledat pojmenovat jejich pachatele. Třeba fémové vraždy Čechů a Židů zavlékaných do Německa a tam vražděných. Jejich hroby v lesích na druhé straně Krušných hor odmítala nechat hledat i komunistická NDR. Takže ono se to určitě nebude mnoha sudetským Němcům s nacistickou minulostí líbit. A hlavně: sebere se jejich propagandistům materiál pro jejich kampaně. Takže jen dobře!

(Dokončení zítra)Diskuse


Filip
1:18
17.8.2009

hehe
jo
22:10
3.6.2009

xxx
22:04
3.6.2009

David
19:41
3.6.2009

jozka
17:19
3.6.2009

Petr Benes
17:41
3.6.2009

Petr Benes
17:46
3.6.2009

Leoš
18:05
3.6.2009

Mirek F.
18:09
3.6.2009

Petr Benes
18:11
3.6.2009

David
18:49
3.6.2009

R. J.
18:53
3.6.2009

Petr Benes
22:30
3.6.2009

R.J.
23:23
3.6.2009

Petr Benes
1:34
4.6.2009

R. J.
18:49
3.6.2009

David
19:03
3.6.2009

R. J.
19:24
3.6.2009

ceskej Honza
16:33
3.6.2009

R.J.
16:54
3.6.2009

Petr Benes
16:58
3.6.2009

David
18:57
3.6.2009

jhm
19:08
3.6.2009

David
19:15
3.6.2009

Ladislav 77
18:21
3.6.2009

Jarda
21:06
3.6.2009

nosál
21:20
3.6.2009

Jarda
22:06
3.6.2009

Vašek
22:32
3.6.2009

jozka
15:55
3.6.2009

Historik
16:00
3.6.2009

miller
15:53
3.6.2009

R.J.
15:59
3.6.2009

xxx
22:08
3.6.2009

Historik
16:04
3.6.2009

R.J.
16:10
3.6.2009

Mirek F.
16:18
3.6.2009

R.J.
16:22
3.6.2009

Petr Benes
16:26
3.6.2009

Historik
16:28
3.6.2009

vita
16:33
3.6.2009

Hrad
16:58
3.6.2009

jirka.s.
17:43
3.6.2009

Petr Benes
17:57
3.6.2009

karci
17:30
3.6.2009

Mirek F.
17:56
3.6.2009

Mirek F.
16:28
3.6.2009

R.J.
16:59
3.6.2009

Mirek F.
17:06
3.6.2009

R.J.
17:13
3.6.2009

Mirek F.
17:16
3.6.2009

R.J.
17:25
3.6.2009

Mirek F.
17:37
3.6.2009

Petr Benes
18:00
3.6.2009

Antonín
17:11
3.6.2009

Petr Benes
18:17
3.6.2009

K. Babák
17:28
3.6.2009

Historik
16:24
3.6.2009

Historik
16:22
3.6.2009

Petr Benes
16:28
3.6.2009

Jarda
21:14
3.6.2009

Kazan
20:58
3.6.2009

ok
16:04
3.6.2009

Historik
16:07
3.6.2009

Petr Benes
16:29
3.6.2009

Leoš
16:54
3.6.2009

jiří
17:25
3.6.2009

Petr Benes
18:21
3.6.2009

DON
15:30
3.6.2009

gerontusinza
14:54
3.6.2009

R.J.
15:56
3.6.2009

Petr Benes
16:22
3.6.2009

R.J.
16:38
3.6.2009

Mirek F.
16:50
3.6.2009

Petr Benes
17:02
3.6.2009

Mirek F.
17:07
3.6.2009

R.J.
17:29
3.6.2009

Mirek F.
17:34
3.6.2009

R.J.
17:47
3.6.2009

Mirek F.
17:54
3.6.2009

R.J.
17:22
3.6.2009

Petr Benes
18:43
3.6.2009

jan
14:46
3.6.2009

R.J.
16:06
3.6.2009

Historik
16:16
3.6.2009

R.J.
16:26
3.6.2009

Petr Benes
16:32
3.6.2009

Schumacher
14:22
3.6.2009

vita
14:46
3.6.2009

počet příspěvků: 411, poslední 17.8.2009 01:18

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.