21.3.2019 | Svátek má Radek


EVROPA: Jana Bobošíková, Lisabon a německé nebezpečí

20.5.2009

V nedělní Partii na Primě (10.5.) předvedla Jana Bobošíková festival politické demagogie a manipulace ohledně obsahu Lisabonské smlouvy. Jako jednu z hlavních zbraní k mobilizaci občanů proti smlouvě použila hrozbu ztráty pozemků a majetků v sudetském pohraničí. Celá řada českých populistů staví svou popularitu na rozdmýchávání obav z návratu sudetských Němců již od 90. let - nejprve jim k tomu sloužila Česko-německá deklarace, potom převzetí evropského práva vstupem České republiky do EU. Nutno připomenout, že se obojí v posledním desetiletí ukázalo jako naprosto mylná demagogie. Lisabonská smlouva teď nabídla novou příležitost zviditelnit se: se stejnou logikou dnes lidé jako Jana Bobošíková opírají své sýčkování o Listinu základních práv EU, která se Lisabonskou smlouvou stává právně závaznou součástí primárního práva EU. Pojďme se na tento problém a možnost zpochybnění poválečných majetkových poměrů podívat.

Listina základních práv EU říká jednoznačně, že její ustanovení jsou určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie výhradně pokud uplatňují právo EU (čl. 51); zároveň platí jeden ze základních právních principů: nepřípustnost retroaktivity. Čl. 52, odst. 3 pak stanoví že pokud Listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou „smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená Úmluva“. To se týká také čl. 17 Listiny, který podobně jako čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě stanovuje právo na vlastnictví – a který je dnes jádrem strašení Lisabonskou smlouvou.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který Úmluvu vykládá, dosud ve všech restitučních řízeních proti České republice souvisejících s Benešovými dekrety vždy potvrdil rozhodnutí českých soudů a došel k závěru, že majetková očekávání žalujících nebyla legitimní. Jádrem „pudla“ je nyní otázka, zda právní závaznost Listiny neumožní Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku poválečné majetkové poměry v Evropě znovu otevřít.

Prof. JUDr. Jiří Malenovský, soudce Evropského soudního dvora, ve stanovisku, na něž se Jana Bobošíková odvolává, mluví jasně: „Nelze teoreticky vyloučit, že Soudní dvůr ES bude interpretovat určité právo obsažené v Evropské úmluvě jiným způsobem, než to činí Evropský soud pro lidská práva.“ Jeho stanovisko je však potřeba dočíst do konce: „Nelze opomenout ani fakt, že podle Lisabonské smlouvy (bod 8, který mění čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU) se stanoví závazek, že Evropská unie přistoupí k Evropské úmluvě o lidských právech. Takto právně formulovaná politická vůle členských států EU nemůže být naším soudem ignorována. Již jen z tohoto důvodu lze stěží předpokládat, že by se náš soud po případném vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v konkrétních případech dramaticky odchyloval od judikatury Evropského soudu pro lidská práva.“

A tím jsme u širšího politického kontextu aktivit Jany Bobošíkové a jí podobných politiků. Dosud žádná smlouva uzavřená v kontextu evropské integrace neměla za následek revizi poválečného pořádku a majetkových poměrů v Evropě. Stejně jako se však v České republice najdou nezodpovědní politici, kteří se nestydí vynucovat si pozornost médií malováním čerta na zeď, existují v Německu právníci, kteří žijí z toho, že vyhnancům slibují úspěch u příštího soudního řízení. Každá nová mezinárodní smlouva v Evropě je vítanou příležitostí pro oba tyto druhy manipulátorů. Všimněme si ve stanovisku soudce Malenovského použití slova „teoreticky“ – teoreticky totiž nelze u chování soudů 100% vyloučit či garantovat žádný výsledek. Od toho máme nezávislé soudy, a nikoliv předvídatelné počítačové stroje – a s tím manipulátoři pracují. Řekněme si však, co sázka Jany Bobošíkové na tuto „teoretickou“ možnost v praxi znamená: vychází z toho, že se Evropský soud v Lucemburku kolektivně zblázní, popře principy evropského práva včetně vyloučení retroaktivity, popře veškerou dosud platnou judikaturu evropských soudů a otevře Pandořinu skříňku poválečného uspořádání, které jako vlna nutně zpochybní nejen situaci v České republice, ale i v Polsku, Slovensku, Dánsku, Slovinsku … Absolutní jistotu, že se nějaký soud nezblázní nemáme mimochodem ani dnes – a je absurdní sledovat, jak politici, kteří před šesti lety v referendu brojili proti našemu vstupu do EU teď hájí právní stav nastolený tímto krokem proti změnám.

Pravděpodobnost, že se teoretická hypotéza Jany Bobošíkové stane realitou, je mizivá. A je tím milionkrát nižší než pravděpodobnost, že se neschválením Lisabonské smlouvy vyčleníme z hlavního proudu evropské integrace a tím ztratíme vliv na veškeré politické dění i platná pravidla na kontinentě. Tato pravděpodobnost se totiž naopak blíží jistotě.

Toto je volba, které se dnes zodpovědný politik musí postavit. Jana Bobošíková sice po České republice i po Evropském parlamentu chodí s nápisem „No to Lisbon, Yes to EU“, ve skutečnosti ale spolu s dalšími podobně založenými politiky pravého (Václavem Klausem, Vlastimilem Tlustým, Vladimírem Železným, kteří o rozložení stávající EU usilují otevřeně, i Janem Zahradilem, který je v posledních měsících na veřejnosti opatrnější) i levého okraje (většinou českých komunistů) patří k těm, kteří byli kdykoliv připraveni strašit německým nebezpečím, za našich pět let působení v EU však nedokázali s ničím konstruktivním, pro většinu Evropy přijatelným přijít. Pouze (ke štěstí většiny Evropy málo slyšitelně) špačkují z kraje evropského hřiště, a hrají si (bohužel pro nás všechny v České republice) nezodpovědně s ohněm.

Převzato z Blog.ihned.cz se souhlasem autorky

Kandidátka SNK ED pro volby do Evropského parlamentuSlavíme Světový den štěstí: Tipy na radostnější život
Slavíme Světový den štěstí: Tipy na radostnější život

Na 20. března připadá Světový den štěstí. A tak vám přinášíme pár tipů na to, jak si do svého života nějaké to štěstíčko přivolat. Žádné talismany, čtyřlístky nebo zaručené rituály. Hlavní podmínkou stálého štěstí je naše vnitřní vyrovnanost. Jak jí dosáhnout, nám poradí už stovky let staré jógové spisy.

Diskuse


jeff
22:35
20.5.2009

Josef
23:11
20.5.2009

5P
23:15
20.5.2009

Sid
23:37
20.5.2009

DSZ
21:17
20.5.2009

Jura Jurax
Hm.
20:39
20.5.2009

jasan
20:42
20.5.2009

Jura Jurax
20:49
20.5.2009

Petr z Tábora
20:31
20.5.2009

novaz
17:15
20.5.2009

Fišta
20:09
20.5.2009

Leoš
20:35
20.5.2009

Jura Jurax
20:40
20.5.2009

fistfull
22:38
20.5.2009

Leoš
17:10
20.5.2009

Jura Jurax
20:46
20.5.2009

fistfull
22:46
20.5.2009

5P
23:20
20.5.2009

Sid
23:40
20.5.2009

Brmboš
16:14
20.5.2009

mh od Labe
14:29
20.5.2009

Wenzelslaus
14:18
20.5.2009

Milena
13:49
20.5.2009

novaz
17:19
20.5.2009

kustod
18:41
20.5.2009

obyčejný
12:39
20.5.2009

Dolly
12:01
20.5.2009

jamo
hmm
11:41
20.5.2009

Jirka 13
12:09
20.5.2009

Karel
11:22
20.5.2009

Koloděj
12:35
20.5.2009

Jura Jurax
20:48
20.5.2009

jasan
11:13
20.5.2009

Ježek 1
15:37
20.5.2009

kacir
10:27
20.5.2009

brok
10:04
20.5.2009

děteněkam
Ale
9:38
20.5.2009

Prorok
9:40
20.5.2009

Prorok
11:24
20.5.2009

michal
9:16
20.5.2009

Vašek
10:00
20.5.2009

Muflon
9:16
20.5.2009

Niky
10:03
20.5.2009

F. Čech
11:09
20.5.2009

jamo
11:35
20.5.2009

obyčejný
12:42
20.5.2009

Jura Jurax
20:52
20.5.2009

Radek
9:13
20.5.2009

Malý Aston
9:38
20.5.2009

vasekpav
12:26
20.5.2009

Hanibal
12:57
20.5.2009

Milena
13:45
20.5.2009

Harpyje
9:08
20.5.2009

Niky
10:01
20.5.2009

Vašek
10:06
20.5.2009

Houmr
8:14
20.5.2009

Náčelník Skvrnitý ocas
8:12
20.5.2009

krok
8:10
20.5.2009

Ajax
7:38
20.5.2009

Milano
LS
7:19
20.5.2009

J.B.Marconi
6:13
20.5.2009

Znalec poměrů
7:33
20.5.2009

jirkammm
7:37
20.5.2009

Hanibal
13:06
20.5.2009

Niky
10:03
20.5.2009

Hanibal
13:07
20.5.2009

honzak
5:58
20.5.2009

Prorok
5:37
20.5.2009

Hanibal
13:11
20.5.2009

jo
0:34
20.5.2009

68
0:07
20.5.2009

počet příspěvků: 84, poslední 20.5.2009 11:40

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.