22.5.2019 | Svátek má Emil


EVROPA: Co je vlastně Česká republika?

17.11.2007

Premiér Topolánek při setkání s premiérem Erdoganem prohlásil, že „Česká republika je dlouhodobě podporovatelem snah Turecka vstoupit do EU“. Mohli bychom to pochopitelně brát jako určitou nezávaznou frázi, protože státníci často ve své snaze působit vůči svému hostu zdvořile a vstřícně vysloví řadu myšlenek, které většinou ani nemyslí vážně. Lze to tak ale brát i u tak významných a závažných problémů, jako je unijní členství či nečlenství země z druhé strany civilizačního prostoru? Pokud to tak brát lze, pak se vystupování našich premiérů asi příliš nezměnilo a je to jen jinými slovy vyjádřená obvyklá Štrougalova fráze, že „všechen lid bezvýhradně podporuje to či ono, nebo že všechen lid to či ono s rozhořčením odsuzuje“.

Pokud to tak brát nelze, pak se naskýtá logická otázka, co je vlastně Česká republika? Jsou to opravdu živí lidé, tedy občané tohoto státu, nebo to je pouze množina různých potřebných či nepotřebných státních orgánů a institucí? A dál. Jsou tady živí lidé pro ty potřebné či nepotřebné orgány a instituce, nebo ty orgány a instituce pro živé lidi? Mám obavy, zda si to naši politici dostatečně uvědomují, resp. zda si to vůbec nějaký politik může sám od sebe uvědomit. Jinak řečeno nejsem si jist, zda si současný politik uvědomuje, že by měl za peníze občanů jednat v zájmu těchto občanů, tedy že by měl především jejich názor a zájem dobře znát.

Pokud bychom totiž brali Českou republiku jako institut, který zosobňují především lidé coby občané, pak je prohlášení pana premiéra bezpochyby mírně řečeno mylné. Jsem totiž přesvědčen, že členství Turecka v EU, se všemi odlišnostmi danými jiným kulturním a historickým ustrojením této země, se všemi současnými problémy danými umístěním této země v nepříliš klidném regionu a národnostními rozpory, s problémy vyplývajícími z nezdravě velkého vlivu armády v této zemi (přestože právě tato armáda je dnes určitým retardérem posilování vlivu islámu v zemi), si skutečně přeje jen velmi malá část našich občanů. Zatím jsem se nikdy a nikde nesetkal s názorem opačným.

Neměl by tedy pan premiér při vrcholových setkáních tohoto druhu prezentovat spíše názory většiny občanů? Neměla by vláda a ostatní ústavní orgány zjistit názor občanů na tyto vysoce důležité mezinárodní otázky nějakým osvědčeným a vhodným způsobem, alespoň kvalifikovanými průzkumy veřejného mínění, a pak teprve takto zjištěný většinový názor v mezinárodním kontaktu prezentovat a obhajovat? V případě členství Turecka v EU se přece nejedná pouze o vnitřní záležitost Česka nebo o nějaké otázky bezpečnostního či přímo obranného charakteru, o kterých je nutné rozhodovat rychle a neodkladně. V případě vstupu této země do EU se naopak jedná o velmi široký a významný zásah do evropské historie, o dlouhodobý závazek všech stávajících členských států, že Unie bude řešit turecké problémy a turecké neduhy. Závazek, že ostatní unijní státy budou všechny turecké odlišnosti plně a uvědoměle respektovat a že je budou v podstatě brát za své. Dokonce jsem přesvědčen i o tom, že strategické důvody, které vedly ke vstupu Turecka do NATO v roce 1952, se nedají na otázku vstupu do EU aplikovat a že jsou dnes, po 55 letech a vzhledem k vývoji v regionu, dokonce zralé i na jakési dílčí přehodnocení.

Pokud se přesto Turecku podaří do Unie vstoupit, pak budeme s největší pravděpodobností svědky více méně zakomplexovaného a ublíženého přístupu jeho představitelů k celé řadě projednávaných problémů, evropské orgány budou řešit řadu tureckých stížností, z nichž mnohé se budou opravdu rekrutovat z kulturních, náboženských i historických odlišností a mimo jiné i z odlišností mentality těch tureckých představitelů, se kterými bude nutné jednat. Evropské orgány se potom patrně budou muset zabývat i takovými problémy, jako je počet mešit v jednotlivých městech unijních států, dočkáme se možná i povinnosti vytvářet příslušné podmínky pro náboženské vyžití tureckých zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a dočkáme se jistě i jiných povinností, pro které pak nezbude místo ani prostředky pro řešení závažnějších problémů, které dnes Unie bezpochyby má a mít bude.

Všimneme-li si vývoje „tureckého problému“ u našich sousedů, především v Německu, pak můžeme v běhu času vysledovat, že turecká komunita se nikdy neztotožnila s daným prostředím, že (tak jako severoafričané ve Francii) nikdy beze zbytku nepřijala zákony a zvyklosti hostitelské země. Právě tak Turecko, pokud se dostane do role nového člena EU, nikdy nepřijme historické hodnoty tradičního evropského prostoru. Konec konců ani otázka posílení vlivu islámu v Evropě po vstupu Turecka do Unie není bezvýznamná a může pak ještě přinést celou řadu překvapení. Je třeba vzít v úvahu i ten fakt, že vládní strana premiéra Erdogana je silně islamistická a samotní turečtí islamisté věří, že vstup do Unie jim přinese mnohem více náboženské svobody s mnohem širším záběrem, než mají ve vlastní zemi.

Nebylo by tedy upřímnější a korektnější, namísto neuvážených a ukvapených zdvořilostních frází, říci Turkům naprosto otevřeně, že jejich přímé členství v Unii je nesmysl, který přinese (oběma stranám) více škody než užitku a současně se společně zasadit o hledání nových kvalitních forem vzájemné spolupráce obou kulturně odlišných světů, Evropské unie a Turecka?

Protože jsem ale v podstatě pesimista, domnívám se, že Turecko nakonec do Unie vstoupí. Asi jsme zlobili a pánbůh nás potrestá.Diskuse


TH
21:50
18.11.2007

alamo
18:53
18.11.2007

strejda
19:57
18.11.2007

Kon
14:21
18.11.2007

Pavel
14:59
18.11.2007

strejda
16:46
18.11.2007

Kon
17:48
18.11.2007

strejda
18:12
18.11.2007

Richard III.
18:11
18.11.2007

drbča
17:11
14.2.2008

rizoto
9:29
18.11.2007

Alfred
16:47
18.11.2007

VladaPing
18:37
18.11.2007

Alf
8:05
18.11.2007

strejda
11:45
18.11.2007

Tino
4:58
18.11.2007

68
5:09
18.11.2007

fanda
11:46
18.11.2007

strejda
11:47
18.11.2007

lotus1
15:37
17.11.2007

P
15:32
17.11.2007

68
5:24
18.11.2007

Kazan
7:12
18.11.2007

Glosator
15:44
18.11.2007

P
21:08
18.11.2007

No
15:16
18.11.2007

divitel
13:23
17.11.2007

michal
13:51
17.11.2007

strejda
21:44
17.11.2007

divitel
4:05
18.11.2007

68
5:32
18.11.2007

michal
13:10
17.11.2007

Magor Milda
13:01
17.11.2007

sláva
13:19
17.11.2007

Hrad
14:26
17.11.2007

strejda
21:48
17.11.2007

68
5:47
18.11.2007

Magor Milda
22:16
18.11.2007

Magor Milda
22:30
18.11.2007

Patrick
12:41
17.11.2007

Ivan
20:45
18.11.2007

Vénovej
12:41
17.11.2007

Kubeš
12:31
17.11.2007

STK
12:46
17.11.2007

Kurka
13:29
17.11.2007

Kubeš
13:30
17.11.2007

ludva
11:37
17.11.2007

Harry
11:08
17.11.2007

westík
10:14
17.11.2007

Pegas
11:17
17.11.2007

PetrH
11:46
17.11.2007

Kazan
7:29
18.11.2007

Alfred
8:01
17.11.2007

Fojt
10:47
17.11.2007

MC
11:03
17.11.2007

jirka.s.
7:55
17.11.2007

jiří s
5:10
17.11.2007

tony
1:34
17.11.2007

Joachim Woltz
7:19
17.11.2007

AeroKarel
0:19
17.11.2007

li
0:17
17.11.2007

AeroKarel
0:20
17.11.2007

počet příspěvků: 83, poslední 14.2.2008 05:11

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.